Publicēts 21.11.2014
Itālijas pašvaldība meklē partnerus programmā “Justice”
Vercelli pašvaldība Itālijā meklē projekta partnerus ES programmā „Justice”. Programmas mērķis ir informēt sabiedrību par bērnu tiesībām ES valstīs, savukārt projekta mērķis ir celt kvalifikāciju speciālistiem, kas strādā ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem bāriņtiesās, sociālajā dienestā un citās institūcijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2014
Eiropas Reģionu komiteja izsludina pieteikšanos uzņēmīgāko reģionu un pilsētu balvai
Eiropas Savienības Reģionu komiteja izsludinājusi pieteikšanos 2016. gada balvai “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību (EER)”. Uz balvu neatkarīgi no lieluma vai labklājības var pretendēt ikviens ES reģions vai pilsēta, kam ir izcila, uz nākotni vērsta uzņēmējdarbības stratēģija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2014
Informēs par pabalstu un pensiju eksportu Eiropas Savienībā
27.novembrī no plkst. 16:00 līdz 17:30 aicinām apmeklēt informatīvo semināru „Sociālā drošība Eiropas Savienībā: pabalstu un pensiju eksports” un noskaidrot, kādas, dodoties strādāt uz citām ES dalībvalstīm vai atgriežoties Latvijā, ir ES pilsoņu tiesības un pienākumi sociālās drošības jomā. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2014
Seminārs lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales Reģionālā lauksaimniecības pārvalde rīko semināru lauksaimniekiem par galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2014
Seminārs par ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) pieteikumu iesniegšanu 2015.gadā
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem aicina piedalīties informatīvajos semināros „Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām 2015.gadam”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2014
Pabeigti rekonstrukcijas darbi Nautrēnos, Dricānos un Kaunatā
ERAF programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” realizējamā projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros trijos novada nozīmes attīstības centros Nautrēnos, Dricānos un Kaunatā ir pabeigta vidusskolu ēku rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī iegādātas un uzstādītas projektā paredzētās stacionārās iekārtas un aprīkojums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
Seminārs “Finanšu instrumenti uzņēmējdarbībai un eksportam”
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Garantiju aģentūru, SEB banku, Coface Latvia un SIA Seccredo Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros 2014. gada 20.novembrī Rīgā organizē semināru "Finanšu instrumenti uzņēmējdarbībai un eksportam".
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
Meklē sadarbības partnerus starptautiskajiem projektiem!
Čehijas organizācija „ATTEST” meklē sadarbības partnerus projektiem ES finansētajās programmās „Erasmus +”, „Eiropa pilsoņiem” u.c. Iespējamās sadarbības tēmas: pieaugušo izglītība, skolotāju tālākizglītība, bezdarba mazināšana u.tt. Sarunas ar iespējamiem partneriem un projektu pieteikumu gatavošana plānota 2015. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
19. novembrī Daugavpilī notiks informatīvs seminārs „ES fondi – augam kopā!”
Lai ikviens Latvijas iedzīvotājs iegūtu praktiski noderīgu aktuālāko informāciju par jaunajā finansēšanas periodā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas līdzekļiem un to efektīvas izmantošanas iespējam uzņēmējdarbības un arī pašvaldību attīstīšanā, Latvijas Republikas Finanšu ministrija Rīgā un reģionos aicina šomēnes apmeklēt informatīvus seminārus „ES fondi – augam kopā!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
2. decembrī Daugavpilī notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
Šā gada 2. decembrī Daugavpilī notiks Ekonomikas ministrijas organizētais forums „Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākumā komersanti tiks informēti par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī par plānotajām ES fondu programmām 2014 . - 2020. gada plānošanas periodā.
 Lasīt vairāk