Publicēts 24.10.2014
Biznesa forums un kontaktu birža “Ilgtermiņa pārrobežu sadarbības veicināšana starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju”
30. oktobrī Rēzeknes Augstskolas aktu zālē (Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne) notiks Biznesa forums un kontaktu birža “Ilgtermiņa pārrobežu sadarbības veicināšana starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2014
Ančupānu meža parks būs vēl pievilcīgāks apmeklētājiem
Turpinot Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanu, šomēnes memoriāla teritorijā tiks uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas margas, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi. Infrastruktūras uzlabošanas darbus projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība uzticējusi līdz 29.oktobrim veikt uzņēmumam „V.J.M. Būve”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2014
ES mājā informēs par studiju iespējām Eiropas Savienībā
23.oktobrī no plkst. 16:00 līdz 18:00 aicinām vidusskolēnus, studentus un citus interesentus apmeklēt informatīvo semināru „Augstākā izglītība Eiropas Savienībā: iespējas un nosacījumi” un noskaidrot, kā izvēlēties piemērotāko ārvalstu augstskolu un kas nepieciešams, lai veiksmīgi uzsāktu studijas. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2014
Vai drīz svešvalodu mācīsimies arī matemātikas stundā?
„Iedzīvotāju mobilitāte un multikulturāla sabiedrība ir mūsdienu realitāte visās Eiropas Savienības valstīs, tostarp arī Latvijā. Valodu zināšanas ir tās, kas cilvēkiem sniedz daudz lielākas iespējas dzīvē, tāpēc šobrīd mācīties valodas ir norma, un tiek meklēti aizvien jauni risinājumi, kā šo procesu skolēniem padarīt vieglāku,” stāsta Maltas vidusskolas direktora vietniece mācību jomā un kulturoloģijas skolotāja Sandra Štekele.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2014
Seminārs “Veidojot biznesu Eiropas Savienībā: ar ko sākt?”
Septembra beigās ar Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē atbalstu Rēzeknē norisinājās uzņēmējdarbības seminārs „Veidojot biznesu Eiropas Savienībā: ar ko sākt?” Apmācību laikā tika runāts par vairākām ar biznesu un īpaši sociālo uzņēmējdarbību saistītām tēmām, piemēram, sociālās uzņēmējdarbības perspektīvām Eiropas Savienībā tagad un nākotnē, efektīvu mārketinga paņēmienu izmantošanu, reklamēšanos sociālajos tīklos un konkurentu tirgus izpēti. Tā kā skatītās tēmas ir aktuālas un pielāgotas mūsdienu biznesa modelim, Rēzeknes novada pašvaldības telpās uz semināru pulcējās plašs interesentu loks.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2014
Latvijas LAUKU FORUMS aicina pieteikties stipendijām pieredzes apmaiņai
Eiropas tīkls "Forum Synergies" turpina aktivitāti, kuras ietvaros jauniešiem līdz 35 gadu vecumam ir iespēja doties praksē, iepazīstot kādu projektu vai organizāciju lauku teritorijā, prakstisku saimniekošanu vai citu ar ilgtspējīgu attīstību saistītu tēmu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2014
Seminārs „Budžeta sagatavošana NVO darbībai un projektiem”
Trešdien, 15.oktobrī, Rīgā notiks seminārs „Budžeta sagatavošana NVO darbībai un projektiem”. Semināra mērķis ir dot iespēju nevalstisko organizāciju dalībniekiem apgūt iemaņas un prasmes, kā sagatavot svarīgo un sarežģīto finansu dokumentu – budžetu, bez kura nav iedomājams neviens projekts
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2014
Ceļvedis programmēšanā EU CodeWeek ietvaros
No 11. līdz 17.oktobrim ES notiek programmēšanas nedēļa ar pasākumiem visās dalībvalstīs. Tās mērķis ir popularizēt datorprogrammēšanu, kuras nozīme darba tirgū aizvien pieaug. 17.oktobrī Rīgā no 10:00 līdz 17:00 ES mājā notiks pasākums „Ceļvedis programmēšanā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2014
Sakstagalā uzstādīti āra trenažieri
Aktīvās atpūtas un sporta biedrība „AZOTE” realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu Nr. 13-01-LL23-L413201-000041 pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veidošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2014
Forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Rēzeknē forums norisināsies 24. oktobrī.
 Lasīt vairāk