Publicēts 10.06.2014
Kaunatas dejotāji viesojas Lietuvā
Kaunatas TN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaunata” no 31.05.- 01.06. viesojās Lietuvā pie Druskininku kūrortpilsētas deju kolektīva „Kadagys” (vadītāji Izolina un Aļgimantas Stanioni). Sadraudzība ar šo kolektīvu ilgst vairākus gadus, un jau trešo reizi Druskininku kultūras centrs uzaicina Kaunatas kolektīvu uz Starptautisko tautas deju festivālu „Kadagine” sakarā ar Druskininku pilsētas 220. gadadienu un vasaras tūrisma sezonas atklāšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2014
Antona Rupaiņa muzejā top jauna izstāžu telpa
Kultūras ministrijas projektu konkursā “Par valsts finansējumu nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās” atbalstīts Rēzeknes novada Bērzgales pagasta rakstnieka Antona Rupaiņa muzeja iesniegtais projekts telpas izveidošanai izstādei „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti”. Projekta mērķis ir nodrošināt Antona Rupaiņa muzeja krājuma plašāku izmantošanu un kvalitatīvāku uzturēšanu. Projekta rezultātā izstādei „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” tiks ierīkota atbilstoša uzglabāšanas un eksponēšanas telpa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2014
Izsludināts konkurss par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšanas pasākuma koncepciju
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Turpinot gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2015.gadā, Valsts izglītības satura centrs izsludina svētku atklāšanas pasākuma koncepcijas konkursu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2014
“Latvju bērni danci veda” Balvos
31. maijā 14 skolēnu deju kolektīvi no Rēzeknes un Viļānu novada piedalījās bērnu tautu deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Balvos. Novada deju programmu “Nāc ar mani padejot” izdejoja divi Dricānu vidusskolas deju kolektīvi, Gaigalavas pamatskolas dejotāji, divi Maltas 1. vsk. deju kolektīvi , Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas dejotāji, divi Feimaņu pamatskolas deju kolektīvi , Jaunstrūžānu pamatskolas un Rēznas pamatskolas dejotāji, kā arī 4 Viļānu novada deju kolektīvi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2014
Sadancis Vērēmos
Saulainā un siltā maija vakarā Vērēmu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Kūzuls” uzņēma tuvus un tālus ciemiņus, lai brīvdabas estrādē izdejotu pavasari. Pie mums viesojās četri deju kolektīvi: VPDK “Ūdzeņa” un jauniešu deju kolektīvs (JDK) “Ūdzeņa” no Lendžiem (vad. Sintija Borise), VPDK “Juris” no Viļāniem (vad. Gunta Sidorova), VPDK “Bārbele” no Vecumniekiem (vad. Agita Seglicka). Skatītājus priecēja gan sen zināmas, gan arī neredzētas dejas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2014
Maltas bibliotēka – novadpētniecības dārgumu krātuve
Domāju, visi man piekritīs, ka nodarboties ar novadpētniecību ir viena jauka un interesanta lieta. Šādi apgalvot var tie, kuri pēta savu novadu, pagastu, dzimto ciemu vai arī katrs savas dzimtas vēsturi. Īpaši, ja ir savākti interesanti materiāli, veikts kāds pētījums, publikācija un tie ir bijuši pieejami plašākai sabiedrībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2014
Pasākumi JŪNIJĀ Rēzeknes novada bibliotēkās
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2014
Tikšanās ar Kondrovu ģimeni Maltas vēstures muzejā
Maijs ir ģimenes mēnesis. Maltas vēstures muzejā ir izveidojusies tradīcija maija mēnesī aicināt uz tikšanos cienījamas ģimenes. Šogad uz veselīgu pusdienu tēju muzejā tika ielūgti Klāra un Donāts Kondrovi. Viņi stāstīja par dzimtas saknēm, par to,kā izveidojās viņu ģimene. Bagātā mūža apliecinājums bija pateicības vārdi un ziedi no bijušās skolotājas Helēnas Jakušonokas, poļu biedrības vadītājas Jadvigas Okuņēvičas, kolēģiem, draugiem, radiem, kaimiņiem, no cilvēkiem, kuri ir pateicīgi par bagāto mūža devumu, ārstējot un skolojot.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2014
Rikavieši stāda Likteņdārzu
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Arī etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” dalībnieki, sava kolektīva 60. jubileju gaidot, bija nolēmuši apmeklēt Likteņdārzu un ar savu ieguldījumu piedalīties tā veidošanā. Ar Rikavas pagasta pārvaldes atbalstu 31. maijā šo ieceri īstenojām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2014
Dricānu “Jumalēni” dejo Lietuvā
30. maijā Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni” devās uz Lietuvas pilsētu Kupišķiem, lai piedalītos Kupišķu pilsētas dziesmu un deju svētku koncertā. Tur dricāniešus laipni sagaidīja Povilasa Matuļonisa proģimnāzijas direktors Rimvīds Latvis (Rimvydas Latvys) un proģimnāzijas jaunieši, kas bija ar mums kopā visas dienas garumā.
 Lasīt vairāk