Publicēts 24.03.2017
“Iedvesmojošās sievietes” Ozolaines pagastā
Viens no Sieviešu dienas koncerta centrālajiem notikumiem, protams, bija balvu „Ozolaines pagasta lepnums” pasniegšanas ceremonija, kurā godinājām tās iedvesmojošās un izcilās Ozolaines pagasta sievietes, kuras Ozolaines pagasta iedzīvotāji ir atzinuši par cienīgām saņemt pagasta augstāko apbalvojumu. Augstie apbalvojumi tika pasniegti Viktorijai Ševčenko, Svetlanai Ivanovskai, Ilonai Carevai, Nellijai Kotebo un Zinaīdai Skredelei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2017
Smieklu devas lādiņš Stoļerovā
Ar pavasarīgu noskaņu un pozitīvu lādiņu Jāzepa dienā stoļerovieši sagaidīja pavasara iestāšanos un priecājās kopā gan ar aktīviem, radošiem un pozitīviem ciemiņiem no kaimiņu pagastiem, gan pašu ļaudīm. Visi kopā ļāvās baudīt teātra mākslu, parādot savus talantus, vaļasprieku un vienkārši piepildot brīvo laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2017
Rēzeknes novada dziedošie jaunieši sniedz labdarības koncertus pansionātos
20. martā, pirmajā pavasara dienā, Rēzeknes novada vokālās studijas "Skonai" grupa devās uz veco ļaužu pansionātiem Strūžānos un Pilcenē, lai iepriecinātu cilvēku sirdis ar skanīgām dziesmām. Bērni redzēja, kā pēc viņu uzstāšanās smaidos atplauka klausītāju sejas, dzirdēja uzmundrinājuma vārdus un saņēma daudz pozitīvu emociju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2017
Saldie svētki Ratniekos
Arī šogad Ratnieku tautas namā 17. martā tika organizēts tradicionālais Jāzepa dienas pasākums -- saimnieču konkurss „Jezupeņam gordi svātki", kuru svinam nu jau piekto gadu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2017
Lūznavas muižā skatāma ievērojama lietuviešu mākslinieku pāra izstāde
No 17. marta līdz 1. maijam Lūznavas muižā skatāma divu ievērojamu lietuviešu mākslinieku – Mikaloja Povila Viluša (Mikalojus Povilas Vilutis) un Nijoles Vilutienes (Nijole Vilutiene) grafikas darbu izstāde “Viens mākslinieku pāris – divi laikmeti”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.03.2017
Jezupa dīnas ļustes Bieržgalī
Bērzgalē krāsaina afiša aicināja visus kultūras namu, kur notika “Jezupa dīnas ļustes Bieržgaļī “ kopā ar Isnaudas tautas nama pašdarbniekiem. Tautas nama vadītāja Biruta Jermaka ciemos bija atvedusi teju vai visus Isnaudas pašdarbības kolektīvus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Strūžānos iedziedāja pavasari!
Dziesma rada prieku, saviļņo, palīdz tikt pāri bēdai. Dziesma iedvesmo, vieno un ieskandina dvēseles stīgas sirdssiltam skanējumam. 11. martā Rēzeknes novada un Viļānu vokālie ansambļi Strūžānos pulcējās uz sadziedāšanos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2017
Astoņdesmitie gadi atgriežas Ozolmuižā
Ozolmuižas kultūras nams 11. martā visiem apmeklētājiem ļāva atgriezties tai senajā un ne tik senajā pagātnē, kad zāle likās zaļāka un debesis zilākas...
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2017
Aicinām Rogovkā apgūt 20. gadsimta večerinku dančus
Biedrība “Rogovkīši” ar Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “IV Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rogovkā “ Večerinka “O, bļaka” atbalstu, aicina visu vecumu dejotgribētājus apgūt 20. gadsimta vidum večerinkām raksturīgos dančus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2017
Sirsnīgi sveicieni Starptautiskajā Sieviešu dienā!
Sena indiešu gudrība vēsta, – ja sieviete staro, – visa māja ir gaismas pilna, ja sieviete sadrūmusi, – mājās satumst. Lai Jūsu mājas ir gaismas un mīlestības siltuma piepildītas, lai tikai sievietei piemītošais maigums un gudrība spēj iedvesmot vīriešus lieliem darbiem!
 Lasīt vairāk