Publicēts 22.11.2019
Valsts svētku pasākumi Strūžānos
Laika rats ieripojis mūsu valsts simtu otrajā gadiņā. Nosvinēta Latvijas dzimšanas diena. Daudz skaistu pasākumu noticis, daudz labu vārdu un vēlējumu izskanējis šajā svētku laikā. Arī Strūžānos par godu valsts 101.gadadienai notika vairāki pasākumi - Lāčplēša skrējiens, svinīgais pasākums „Laika ritenī” un svinīgais brīdis 18. novembrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Tik dzimtajā zemē spēku var gūt!
Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinībām Bērzgalē par moto tika izvēlēti Austras Ālmanes dzejas vārdi: “Tik dzimtajā zemē spēku var gūt”. 16. novembra pēcpusdienā iedzīvotāji un viesi pulcējās uz svinīgu pasākumu kultūras namā. Piemiņas veltes un pateicību par ilggadēju darbu saņēma tie pagasta pārvaldes iestādēs strādājošie, kuri devušiem pelnītā atpūtā. 18. novembra rītā bērzgalieši pulcējās Bērzgales baznīcā uz Valsts svētkiem veltītu svēto misi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Valsts svētku pasākums Maltā
Svinot Latvijas Proklamēšanas 101. gadadienu, 18. novembrī plkst. 18:00 Maltas Kultūras namā notika svinīgs pasākums. Tradicionāli lielākajiem darba darītājiem, kas ar savu darbu ir devuši ieguldījumu sava pagasta, novada un Valsts labā, tika pasniegti pateicības raksti. Šogad tika pasniegti 20 pateicības raksti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
No Latgales brūnā zelta
Nautrēnu pagastā ir noslēdzies Latvijas Valsts 101. gadadienai veltītais radošo darbnīcu cikls “No Latgales brūnā zelta”. Nodarbības norisinājās Nautrēnu radošo darbnīcu pulciņa ietvaros. Radošo darbnīcu ciklā izgatavotie darbi ir skatāmi izstādē “Nautrēniešu darbi” Nautrēnu sporta hallē – KN izstāžu zālē. Valsts svētkiem veltītajā izstādē ir apskatāmi arī Jauniešu centra dalībnieku darbi “Zieds Latvijai” un J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēkņu darbi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Lūznavas muižā skanēs Mendelszona un Ravela mūzika stīgu kvartetam
Sestdien, 23. novembrī, plkst. 15.00 Lūznavas muiža aicina noklausīties “Spīķeru kvarteta” jauno koncertprogrammu, kurā skanēs divu autoru – Mendelszona un Ravela – mūzika. Programmas koncepcija ir īsa – mūziķi ir izvēlējušies divus skaņdarbus, kas šobrīd aizkustina, iedvesmo pašus un liek degt nepacietībā dalīties tajā visā arī ar klausītājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
“Manai Latvijai 101″ – Kaunatā
Valsts svētku svinēšana 18. novembrī Kaunatā sākās ar Svēto Misi Kaunatas katoļu baznīcā. Ir ļoti skaisti un saviļņojoši, kad ikkatrs klātesošais var lūgties kopā par mūsu Latviju. Vakarpusē notika svinīgais pasākums Kaunatas tautas namā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Valsts svētku svinēšana Nautrēnu pagastā
Gatavošanās Valsts svētkiem Nautrēnu pagastā noritēja jau četras nedēļas iepriekš ar Radošo darbnīcu ciklu “No Latgales brūnā zelta”, kurš noslēdzās ar “Radošo dienu “Podniekos”” ar cepļa kurināšanu un izstādi Nautrēnu sporta hallē – kultūras namā, bet 18. novembrī notika tradicionālais skrējiens un valsts svētku koncerts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2019
Veikta Pušas Vissvētās Trīsvienības baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija
Laipni aicinām visus interesentus 29. novembrī plkst.18.00, Parka ielā 1, Pušā iepazīties ar prezentāciju par Pušas Vissvētās Trīsvienības baznīcas arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanas darbiem. Prezentāciju vadīs darbu veicējs SIA ”Konvents” valdes loceklis, atestēts arhitektūras restaurācijas vecmeistars Pēteris Blūms. Paredzamais prezentācijas ilgums 1stunda.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2019
“SKONAI” – starptautiskā konkursa “SONGS GARDENS” laureāti
16. novembrī Rēzeknes novada vokālais ansamblis "Skonai" (vadītāji Guntra Kuzmina-Jukna, Sigita Kuzmina, Edgars Jukna) kļuva par starptautiskā vokālo ansambļu konkursa “SONGS GARDENS” laureātiem Lietuvā. Ansamblis atskaņoja divas komponistes G. Kuzminas-Juknas veidotas tautasdziesmu apdares un vienu oriģināldziesmu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2019
Mārtiņdiena Vērēmos
Mārtiņdienā, 10. novembrī, Vērēmu tautas namā senioru deju kopa "Mārtiņrozes” (vad. Olga Deksne) bija saaicinājusi viesus uz viena gada pastāvēšanas jubileju. Ciemos bija ieradušies draugu kolektīvi no Dvietes (SDK “Saulespuķes”, vad. Rita Stapkeviča), no Lazdukalna (SDK “Tonuss”, vad. Lūcija Jermacāne) un mājinieki - vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls” (vad. Vineta Āboliņa). Folkloras kopa “Vōrpa” (vad. Sarmīte Strupoviča) ieskandināja pasākumu ar Mārtiņdienas dziesmām.
 Lasīt vairāk