Publicēts 05.10.2016
Ozolaines senioru pulciņa “Uguntiņa” rosība rudenī
Ozolaines Tautas namā jau gandrīz divus gadus darbojas senioru interešu pulciņš “Uguntiņa”. Senioru pulciņa dalībnieki, kam tuva dziesma, dažādi izbraukumi, aktīva koncertdarbība, rokdarbi, saskarsme, turpina katru otrdienu plkst. 12.00 sanākt kopā un atpūsties no ikdienas darbiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2016
Notiks iesaistošu kamermūzikas koncertu programma desmit Latgales skolās
No 3. līdz 7. oktobrim organizācija “Young Audiences” (Jaunie klausītāji, ASV) piedāvās kamermūzikas koncertus Latgales reģiona skolās, kuru dalībnieki būs Latgales vēstniecības GORS pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne” mūziķi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2016
Ģimenes vakarēšana Griškānos
29. septembrī Griškānu pagasta kultūras namā (KN) notika Ģimenes vakarēšanas cikla pasākums " Karvinga meistarklase". Pasākuma pirmā daļa bija veltīta Miķeļdienas tradīcijām un paražām, savukārt otrajā daļā par Septembra viesi kļuva karvinga meistare Larisa Zajančauskiene, kas labprāt dalījās ar klātesošajiem savas meistarības noslēpumos un arī praktiski parādīja dažas idejas -- kā no parastiem augļiem un dārzeņiem izveidot skaistu rotu savam svētku galdam. Pasākumā labprāt piedalījās gan bērni gan pieaugušie, kas izrādīja lielu interesi un labprāt izmēģināja sevi karvinga meistaru lomā. Larisa sev līdzi atveda arī skaistu un garšīgu dāvanu, ko labprāt pagaršoja visi dalībnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2016
Akreditācijas komisija izvērtēja Rēzeknes novada bibliotēku darbu
2016. gada 27.- 29. septembrī notika četrpadsmit Rēzeknes novada pagastu bibliotēku atkārtota akreditācija, kuras laikā Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija apmeklēja Čornajas pagasta Rāznas bibliotēku, Dricānu pagasta bibliotēku, Griškānu pagasta bibliotēku, Kaunatas pagasta 2. bibliotēku, Lūznavas pagasta bibliotēku, Mākoņkalna pagasta bibliotēku, Nagļu bibliotēku, Nautrēnu pagasta bibliotēku, Pušas pagasta bibliotēku, Silmalas pagasta bibliotēku, Silmalas pagasta Kruķu bibliotēku, Silmalas pagasta Ružinas bibliotēku, Silmalas pagasta Štikānu bibliotēku un Stoļerovas pagasta bibliotēku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2016
Jahnovecu ģimene no Silmalas pagasta izcīna 2. vietu jauno ģimeņu konkursā Baltkrievijā
1. oktobrī Pastavi rajonā Baltkrievijā jau piekto reizi norisinājās konkurss jaunajām ģimenēm “Lauku meistari”. Šoreiz konkursā piedalījās sešas jaunās ģimenes – četras no Pastavi rajona un divas no sadraudzības pašvaldībām Latvijā – Rēzeknes novada un Viesītes. “Tas, ka konkurss ir starptautisks, dod tam īpašu krāšņumu,” atzina Pastavi rajona vicemērs Jurijs Kiseļovs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2016
Mērķtiecīgi un rezultatīvi aizvadīts pirmais Lūznavas muižas aktīvās darbības gads
Septembra vidū apritēja Rēzeknes novada kultūrvēsturiskā mantojuma pērles – Lūznavas muižas pirmais pilnais aktīvās darbības gads. Pēc atjaunošanas 2015. gadā muiža kļuvusi ne vien par muižas sākotnējo īpašnieku, poļu izcelsmes lietuviešu muižnieku Kerbedzu radīto vietu mākslai un mūzikai, bet vēl vairāk – tā kļuvusi gan par reģionā un valstī atpazīstamu kultūras centru, vietējās uzņēmējdarbības veicinātāju un populāru dažādu pasākumu norises vietu, kas piesaista tūristus un interesentus gan no visas Latvijas, gan ārvalstīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2016
Tiskādu bērnu nama audzēkņi viesojas Griškānu kultūras namā
23. septembrī atbildes vizītē Griškānu pagasta kultūras namu apciemoja Tiskādu Bērnu nama audzēkņi. Bērni priecēja klātesošos ar nelielu koncertu - pieciem koncertnumuriem, pēc uzstāšanās visus izklaidēja jautrais klauns - Griškānu KN dramatiskā kolektīva "Aizspogulija" vadītāja Ināra Daugule. Griškānu pagasta pārvalde ciemiņiem bija sarūpējusi cienastu, labdarības organizācijas LU Nara pārstāvji atveda bērniem arī torti un pārsteiguma dāvaniņas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2016
Baltu vienības diena Klaipēdā
Jau gadu no gada septembris ir zīmīgs ar kādu īpašu notikumu - kopš 2000. gada Latvijā un Lietuvā ar dažādiem piemiņas un kultūras pasākumiem 22. septembrī svin Baltu vienības dienu. Šajā dienā pilskalnos un citās augstākās vietās Latvijā un Lietuvā tiek iededzināta uguns baltu garīgās vienotības apliecinājumam un stiprinājumam. Baltu vienotības saknes meklējamas pirms septiņiem gadu simtiem, kad abām tautām izdevās kopīgiem spēkiem Saules kaujā pieveikt zobenbrāļus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2016
Turpinās Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas RK baznīcas ērģeļu restaurācija
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” atbalstu 4500 EUR apmērā, Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējumu 1700 EUR apmērā, kā arī, pateicoties Latgales ērģeļu dienās savāktajiem ziedojumiem un biedrības “Sovim ļaudim” un draudzes locekļu atbalstu, šogad turpinās Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas 2. kārta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2016
Aicinām apmeklēt akcijas “Lubāna ezera noslēpumi 2016” noslēguma pasākumu BĀKĀ
1. oktobrī, sestdienā, plkst. 18.00 ūdenstūrisma attīstības centrā BĀKA, Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā notiks noslēguma pasākums tūrisma akcijai “Lubāna ezera noslēpumi 2016”. Uz pasākumu aicināts ikviens, kurš piedalījās akcijā un šovasar apceļoja Lubāna ezera apkārtni.
 Lasīt vairāk