Publicēts 09.05.2017
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Feimaņos stāda ozolus
Uzsākot Latvijas simtgades svētku maratonu, Rēzeknes novads kopā ar vēl vairākiem desmitiem Latvijas pašvaldību 4. maijā piedalījās simtgadei veltītā ozolu stādīšanas akcijā “Apskauj Latviju!”. Feimaņu pagastā tika iestādīti četri ozoli. Pēc svinīgās ozolu stādīšanas, ļaužu pulciņš sanāca pie kopīga galda Feimaņu kultūras namā. Baltā galdauta svētkus atzīmēt ieradušies bija ne tikai feimanieši, bet arī kaimiņi -- no Rušonas pagasta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2017
Iesvētīts krusts Pušas ciematā
Viena no skaistākajām maija mēneša katoliskajām tradīcijām ir maija dziedājumi. Maija mēnesis tiek veltīts Dievmātes godam, cilvēki pulcējas pie krucifiksiem, kas atrodas ceļmalās, kapsētās, pie mājām vai baznīcas dārzos, lai dziedātu dziesmas Dievmātes godam, skaitītu Rožukroni, izdziedātu Litāniju Jaunavai Marijai, lūgtu Dieva un Dievmāmiņas svētību, gūtu garīgu stiprinājumu. 1 . maijā Pušas ciemā pie Antona Kāpostiņa mājām tika iesvētīts atjaunots krusts. Krustu iesvētīja Pušas draudzes prāvests Jānis Voverovs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2017
Aizvadītas 37. Latgales Podnieku dienas, atklāta keramikas izstāde Lūznavas muižā
Aukstā un lietainā aprīļa nogalē izskanējušas 37. Latgales podnieku dienas. Gan piektdien, gan sestdien no rīta lietus lija aumaļām, bet Ilzeskalna pagasta Vecgailumos, Pētera Gailuma podnieka darbnīcā no izdedzinātā cepļa kāpa podi, silti un smaržojoši, gluži kā maizes klaipiņi. Ne jau velti kādreiz latgaliešiem, liesajā un kalnainajā zemītē dzīvojot, māla trauku darināšana deva maizi, lai arī varbūt bez pavalga.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2017
Literāri muzikāls uzvedums “Atlaižu” Lūznavas muižā
30. aprīlī Lūznavas muižā izskanēja literāri muzikāls uzvedums “Atlaižu”, kas vēstīja par Latgali caur sievietes stāstu. Uzvedums ir viena no Latvijas simtgades notikumu ceļa pieturvietām, un tajā apvienojušās vairākas spilgtas sievietes, kuras pašas, lai arī kurp veduši viņu ceļi šobrīd, ar Latgali ir “uz Tu” – literāte un žurnāliste Anna Rancāne, aktrise Vizma Kvēpa, etnomūziķe Kristīne Kārkle un režisore Māra Zaļaiskalns.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2017
Pirmais Pasaules avīžu salidojums Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
21. aprīlī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika vēl nebijis pasākums – Pirmais Pasaules avīžu salidojums jeb tika atklāta izstāde, kurā apkopotas avīzes no vairāk nekā 50 valstīm. Un zīmīgi, ka uz pasākumu bija ieradušies arī pāri 50 viesu, kuri ar interesi gan škurināja neparastās avīzes, gan arī klausījās kolekcijas autores sagatavoto prezentāciju. Šī salidojuma un kolekcijas veidotāja ir Skaidrīte Svikša – filoloģijas maģistre, žurnāliste, daudzu grāmatu redaktore un korektore, kā arī Žurnālistikas pulciņa vadītāja Maltas Bērnu un jauniešu centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2017
Maltas Mūzikas skolas flīģeļa ieskandināšanas koncerts
Ir atnācis pavasaris, tāds drēgns, ar mainīgiem laika apstākļiem. Tomēr Maltas Mūzikas skolas kolektīvam un it sevišķi pianistiem šis pavasaris paliks spilgtā atmiņā, jo pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības atbalstam, mūzikas skola iegādājās jaunu Austrijas firmas flīģeli “FEURICH.” Daudzfunkcionālajā Maltas vidusskolas zālē notika flīģeļa ieskandināšanas koncerts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2017
Ar Franča Trasuna fabulu svētkiem aizsākas Latgales kongresa simtgades pasākumi
Ievadot Latgales kongresa simtgades pasākumu klāstu, 1. maijā plkst. 14.00 Franča Trasuna muzejā "Kolnasāta" Rēzeknes novada Sakstagala pagastā notika vēl nebijis pasākums -- Fr. Trasuna fabulu svētki. Šiem svētkiem par moto tika ņemtas rindas no izcilā valstsvīra, garīdznieka un literāta, Latgales kongresa 1917. gadā idejiskā vadoņa Franča Trasuna (1864--1926) fabulas rindas: "Ka kūpeibā ir spāks/ Pret tū i runuot grāks!".
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2017
4. maijā Rēzeknes novadā tiks iestādīti 100 ozoli
Uzsākot Latvijas simtgades svētku maratonu, 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā, Rēzeknes novads kopā ar vēl vairākiem desmitiem Latvijas pašvaldību piedalīsies īpaši simtgadei veltītā ozolu stādīšanas akcija “100 ozoli Latgalei”. Šajā dienā 18 novada pagastos tiks iestādīti kopumā simts ozoli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Lūznavas muiža turpina godināt Čurļoņa daiļradi
23. aprīlī Lūznavas muiža aicināja visus interesentus uz lietuviešu komponistam un māksliniekam Mikalojam Konstantinam Čurļonim veltītu dienu. Pērn iesāktā sadarbība ar slavenā lietuvieša mazmazdēlu, pianistu Roku Zubovu turpinās arī šogad -- ar Čurļoņa mākslas un mūzikas godināšanu Kerbedzu dzimtas īpašumos Latgalē, kuros savulaik Čurļonis radis iedvesmu un atpūtu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Iespēja saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
Rēzeknes novada pašvaldība 2017. gada budžetā 30 tūkstošus EUR atvēlējusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai. Līdzfinansējums tiks piešķirts līdz 20% apmērā no kopējās summas, bet ne vairāk kā 8000 EUR, un to konkursa kārtībā varēs saņemt Rēzeknes novada teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji).
 Lasīt vairāk