Publicēts 06.12.2018
Folkloras kopai “Ausmeņa” piecu gadu jubileja
30. novembrī Čornajas tautas namā (TN) tika svinēta Čornajas folkloras kopas “Ausmeņa” piecu gadu jubileja. Uz svinībām tika aicināti gan tuvāki, gan tālāki ciemiņi un, protams, pagasta iedzīvotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2018
Lasīšanas maratona “100 lasītākās grāmatas par Latviju” noslēguma dienas lasījumi “Kopā. Veltījums Latvijai” Rēzeknes reģiona novadu bibliotēkās
28. novembrī visu dienu vienojāmies lasīšanas akcijā, kura notika vairāk nekā divdesmit publiskajās bibliotēkās Rēzeknes un Viļānu novadā. Dienas lasījumi noslēdza lielo lasīšanas maratonu, kas ilga pusotra gada garumā no 2017. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 8. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2018
Smalks porcelāns un jūgendstila Ziemassvētku pastkartes – jaunās Lūznavas muižas izstādes
Svētdien, 2. decembrī, plkst. 15.00 uz jaunu izstāžu atklāšanu un Ziemassvētku gaidīšanas laika sākšanu aicina Lūznavas muiža. Līdz 6. janvārim muižā būs skatāma keramiķes Sintijas Loginas porcelāna darbu izstāde un jūgendstila Ziemassvētku pastkaršu izstāde, kuru atklāšanu svētdien kuplinās Gunta Rasima (grupa “Bez PVN”) muzikālā ciemošanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2018
Maltas iedzīvotāji svin Latvijas simtgadi
18. novembrī plkst. 18.00 Maltas kultūras namā pulcējās Maltas iedzīvotāji, lai izteiktu sajūtas un pārdomas, pateicību un mīlestību savai zemītei, arī liktenim, ka dzīvojam Dieva mīlētā zemītē, mūsu pašu mīlētā zemītē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2018
Ar īpašām sajūtām sirdīs… Valsts svētku svinības Ozolainē
Pasākuma laikā paši sev centāmies atbildēt un noskaidrot, kas tad ir Latvija – klausoties svētku uzrunās, dziesmu vārdos, Ozolaines pagasta iedzīvotāju sacerētajās dzejas rindās un “pagasta lepnuma” titulu pelnījušo cilvēku darbos un dzīvesstāstos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2018
Latvijas Republikas simtgades svinības Gaigalavā
Gaigalavas kultūras namā 18. novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums "Mēs esam- Latvija”. Svētku koncertā ar skanīgām dziesmām uzstājās Aivars Sarnovičs, Edgars Bikse, duets "Paprika” un Gaigalavas pamatskolas skolēni skolotājas Rasmas Igaunes vadībā. Amatierteātra "Apīnis” dalībnieki - Anita Macāne, Ilze Stanka, Roberts Voits, Solvita Mazustērniniece, Ilona Reine runāja patriotisku un sirsnīgu dzeju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2018
Ar kopdziesmu “Skaidruo volūda” izskanējis valsts 100 – gades koncerts Rogovkā
Valsts svētki Rogovkā iesākās ar karoga pacelšanu pie Nautrēnu pagasta mājas un Valsts himnas dziedāšanu, bet turpinājās ar tradicionālo skrējienu ” Apkārt Rogovkai”, kurā piedalījās gandrīz 100 dalībnieki. Skrējiens notika vairākās disciplīnās, gan bērnu skrējiens, gan jauniešu skrējiens, gan nūjošana, 5 km skrējiens un tautas skrējiens. Noslēgumā sekoja apbalvošana un cienāšanās ar siltu tēju un pīrādziņiem. Visi dalībnieki saņēma Rogovkas nozīmītes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Latvijas Republikas simtgades svinības Bērzgalē
18. novembra pēcpusdienā Bērzgales kultūras namā uz Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas svinībām “Mēs esam Latvija” pulcējās kupls skaits bērzgaliešu un Bērzgales ciemiņu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2018
Iededzām Latvijai savas sirdsgaismiņas
Skaists un saviļņojošs izvērtās Latvijas simtgades pasākums „Simts gaismas Latvijai dedzu, simts gaismās Latviju redzu!” Strūžānu kultūras namā, pulcējot kopā un vienojot sirdīs vairāk kā divi simti cilvēku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2018
Latvijas dzimšanas diena Čornajas pagastā
Arī Čornajas pagastā tika krāšņi svinēta Latvijas simtā dzimšanas diena. Katrs šo dienu svin pēc savām tradīcijām, bet, lai ciema iedzīvotājiem būtu kopības un piederības sajūta valstij, Čornajā tika organizēti svētku pasākumi. Svētku sajūtu neizjauca pat drēgnie laikapstākļi.
 Lasīt vairāk