Publicēts 20.03.2018
Seminārs Latgales zemniekiem par Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm
Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes zālē (35.kab.), Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē, 9.aprīlī notiks seminārs lauksaimniekiem par Lauku atbalsta dienesta darba aktualitātēm. Galvenās semināra tēmas: tiešo platībmaksājumu aktualitātes 2018. gadā (izmaiņas zaļināšanas nosacījumos, jaunie ainavu elementi u.c.), investīciju pasākumi (klientu biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot projektus), atbildes uz klientus interesējošiem jautājumiem u.c. Semināra sākums plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2018
2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2018
Aicinām augkopības saimniecības pieteikties dalībai interešu grupās
Lauksaimnieki aicināti piedalīties augkopības interešu grupās. Interešu grupas organizē ar mērķi augkopības saimniecībās izmantot integrētās un bioloģiskās augu audzēšanas pamatprincipus, veicināt saimniecībās sabalansēti izmantot visus saimniecībā esošos resursus, tā nodrošinot ekonomiski pamatotu saimniekošanu, vides aizsardzību un resursu taupīšanu; izstrādāt racionālus ieteikumus integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā ražojošajiem lauksaimniekiem augu audzēšanas pamatelementu ieviešanai saimniecībās laukkopībā; izmantojot citam cita pieredzi, nodrošināt labās prakses apmaiņu, ar konsultanta palīdzību mācoties citam no cita.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2018
Mācības augu aizsardzības jomā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs Rēzeknē Dārzu ielā 7a rīko maksas mācības augu aizsardzības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2018
Notiks seminārs bioloģiski sertificētām saimniecībām
Ar nozīmīgām izmaiņām nodokļu piemērošanā pašnodarbinātajiem atnācis 2018. gads. Bioloģiski sertificēto saimniecību pārstāvji tiek aicināti uz semināru, kas notiks 14. februārī plkst. 11.00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, semināru zālē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2018
Lauksaimniekus aicina uz semināru
SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" Rēzeknes nodaļā, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē 30. janvārī notiks bezmaksas seminārs lauksaimniekiem par aktuāliem jautājumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2018
Pašvaldības varēs nodot nomā lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2017
Rēzeknes novada jaunieši atzīst, ka dzīvot laukos ir interesanti
Dzīvot laukos ir interesanti, tā apgalvoja Rēzeknes novada Jaunstrūžānu pamatskolas 6. - 9. klašu skolēni. Informatīvais pasākums Jaunstrūžānu pamatskolā notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2017
Mājražotāji, nāciet uz ideju darbnīcu!
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa 14. decembrī aicina mājražotājus uz ideju darbnīcu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Skolēni pārliecinās, ka dzīve laukos ir daudzveidīga
Dricānu vidusskola ir viena no deviņām skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Tā ir skola, kura kā pamatvērtības noteikusi izaugsmi, patriotismu, cieņu, atbildību, kura lepojas ar piešķirto Latvijas ekoskolas nosaukumu. Moderna, atvērta jaunajam, ar atsaucīgu pedagogu kolektīvu. Skolas jaunieši piedalās VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem" apakšaktivitātē „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības nozari un popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.
 Lasīt vairāk