Publicēts 19.07.2018
Ančupānu ielejā un Lūznavā notiks Rēzeknes novada dienas
Nedēļas nogalē Rēzeknes novada pašvaldība aicina visus piedalīties Rēzeknes novada dienu pasākumos. Novada dienu pasākumi tradicionāli sāksies Ančupānu ielejā (kartodromā) 21. jūlijā. Rēzeknes novada svētki turpināsies 22. jūlijā Lūznavas muižā ar mākslas un garšu festivālu – Mākslas pikniku, šis pasākums notiek jau trešo gadu un ir ieguvis lielu popularitāti starp tuviem un tāliem ciemiņiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.07.2018
Ģimeņu konkursam Rēzeknes novada dienā pieteiktas 20 saimes
Šis ir astotais gads, kad Rēzeknes novada svētku ietvaros sveiksim stiprās un talantīgās novada ģimenes, lai popularizētu ģimeniskās vērtības un tradīcijas, kuras vienmēr ir un būs katras tautas pastāvēšanas pamats vērtības. Šogad trīs nominācijās: „Aktīvākā ģimene”, „Izpalīdzīgākā ģimene” un „Dzimtas mantojums” pieteiktas divdesmit stipras, talantīgas, atraktīvas un čaklas ģimenes no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2018
Sabiedriskā apspriešana par motokrosa trases izbūvi Ozolaines pagastā
Lūdzam savus priekšlikumus un ieteikumus par motokrosa trases izbūvi, to nepieciešamību, vai būvniecības aizliegšanu rakstiskā veidā iesniegt Ozolaines pagasta pārvaldē lietvedei (adrese: „Lazdas”, s.Balbiši, Ozolaines pagasta, Rēzeknes novads, LV-4633, tālr.64640171, vai sūtot uz e-pastu: info@ozolaine.lv).
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2018
Tiks veikta atputekļošana uz Rēzeknes novada grants ceļiem
Rēzeknes novadā 2018. gadā ar pretputekļu līdzekli (kalcija hlorīds) tiks apstrādāti blīvi apdzīvoti grants ceļu posmi. Kopējais apstrādājamo pašvaldības autoceļu ar grants segumu posmu kopgarums 18,370 km.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.07.2018
Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu
No 2018. gada 1. jūlija stājas spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.06.2018
Skaidrojums par jauno dzīvokļu īres tarifu piemērošanu no 2019. gada 1. janvāra
Rēzeknes novada dome ir pieņēmusi lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.06.2018
Aicinām pieteikt konkursam Rēzeknes novada izcilākās ģimenes
Vēl šo nedēļu līdz 2. jūlijam gaidīsim jūsu pieteikumus ģimenes nominācijām!
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2018
Rēzeknes novada pašvaldības un pagastu darbinieki iepazīstas ar Kurzemes pašvaldību darbu projektu apguvē
Lai iepazītos ar Kurzemes novada pašvaldību pieredzi projektu apguvē, 20.-21.jūnijā Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki un pagastu pārstāvji devās uz Talsiem un Dundagu
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2018
Ceļa remontdarbu dēļ slēgta satiksme autoceļa “Lūznava -Veczosna” posmā
Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem, laikā no 27.06.2018. līdz 29.06.2018. ik dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30 tiks pilnībā slēgta visa veida satiksme pa autoceļa "Lūznava -Veczosna" posmu no ceļa sākumā esošā krustojuma Lūznavas ciemā līdz ceļa krustojumam ar Parka ielu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2018
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca apsveikums Vasaras saulgriežu svētkos
Cienījamie Rēzeknes novada iedzīvotāji un sadarbības partneri! Lai gaišs ugunskurs un skanīgas līgo dziesmas Vasaras saulgriežu svētkos! Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
 Lasīt vairāk