Publicēts 26.11.2020
Pārtikas pakas skolēniem tiek piegādātas vēlreiz, kā arī skolas piens un augļi 7.-9.klašu skolēniem!
Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 6. decembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti, Rēzeknes novada domes sēdē 5. novembrī tika pieņemts lēmums, ka visi Rēzeknes novada skolu 7.-12. klašu izglītojamie, kuri mācās attālināti, jānodrošina ar pārtikas pakām. Pārtikas pakas par periodu no 16. novembra līdz 4. decembrim (14 attālinātās mācību dienas) visiem Rēzeknes novada 7.-12. klašu skolēniem plānots izsniegt sākot ar 26.novembri.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2020
Centrālās ielas posmā Pleikšņos satiksme tiks atjaunota 1. decembrī
Ceļa pārbūves darbu dēļ satiksme un gājēju kustība posmā Centrālās ielas sākuma posmā: no krustojumā ar Smilšu ielu pie Pleikšņu kapiem (t.i. virzienā no Rēzeknes pilsētas Saules ielas sākot ar ielas pirmo krustojuma aiz garāžu zonas) līdz krustojumam ar Dzirksteles ielu (skat. pievienoto slēgtā posma shēmu) BŪS SLĒGTA līdz 30. novembrim (pirmdienas vakaram), nevis 27. novembrim, kā tika ziņots iepriekš. Satiksme tiks atjaunota 1. decembrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2020
Piešķirti Rēzeknes novada atzinības raksti
Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu - Atzinības rakstu - sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tiek pasniegts piecpadsmit Rēzeknes novada iedzīvotājiem septiņās nominācijās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums LR proklamēšanas dienā
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2020
IN MEMORIAM. Ivans Bebrišs (02.01.1949.-13.11.2020.)
2020. gada 13. novembra naktī negaidīti pārtrūcis ilggadējā Maltas speciālās internātpamatskolas (tagad – Rēzeknes novada speciālās pamatskolas) direktora un pedagoga Ivana Bebriša dzīves pavediens.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.11.2020
Publiskas personas mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošana sakarā ar COVID-19 izplatību Rēzeknes novadā
Uz ārkārtējās situācijas laiku, kas ir izsludināta no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim, Rēzeknes novada dome komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kurus ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, piemēro publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2020
Pārtikas pakas skolēniem tiks piegādātas tuvākajā laikā!
Papildus, pēdējā brīdī, Rēzeknes novada domes lēmumā tika iekļauts atbalsts arī visiem vidusskolēniem, ne tikai 7.-9. klašu skolēniem. Tas radīja papildus aprēķinus, pasūtīšanu, loģistiku un paku sagatavošanu, tāpēc pārtikas paku piegāde aizkavējās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2020
No 2. līdz 27. novembrim tiek slēgta satiksme Centrālās ielas posmā Pleikšņos
Ielas pārbūves darbu veikšanai laika posmā no š.g. 2. novembra (pirmdienas rīta) līdz 27. novembrim (piektdienas vakaram) TIEK SLĒGTA satiksme un gājēju kustība Centrālās ielas sākuma posmā: no krustojumā ar Smilšu ielu pie Pleikšņu kapiem (t.i. virzienā no Rēzeknes pilsētas Saules ielas sākot ar ielas pirmo krustojuma aiz garāžu zonas) līdz krustojumam ar Dzirksteles ielu (skat. pievienoto slēgtā posma shēmu).
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2020
Piedalies iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu!
Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2020. gada 7. decembrim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju paust savu viedokli par pašvaldībai prioritāri veicamajiem darbiem, novērtēt pakalpojumu kvalitāti, kā arī sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Rēzeknes novada pašvaldība atzinīgi novērtēs arī apkārtējo novadu iedzīvotāju un viesu domas.
 Lasīt vairāk