Publicēts 03.08.2020
Ilzeskalna pagasta pārvalde aicina darbā autobusa vadītāju
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība ”struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde” aicina darbā autobusa vadītāju (kods 8331 01) skolēnu pārvadājumam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.07.2020
Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2020″
Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, jau devīto gadu Rēzeknes novada pašvaldība rīko konkursu “Rēzeknes novada uzņēmums”
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2020
Izsludināts 2020. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020. gada 6. jūlija līdz 5. augustam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 60 000.00
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2020
Iepazīstas ar Rēzeknes novada pieredzi
Lai iepazītos ar Rēzeknes novada pieredzi, 22. jūlijā novadu apmeklēja Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2020
Noslēgusies otrā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 10. jūnija līdz 1. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldība izstrādā jaunu Teritorijas plānojumu
Līdz 1.jūlijam ir nodota publiskai apspriešanai Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma otrā redakcija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Līgo svētkos
Lustīgu un drošu līgošanu, gaišu Jāņu ugunskuru visiem Rēzeknes novada ļaudīm un sadarbības partneriem!
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldība klātienē sniedz tikai tos pakalpojumus, kurus nav iespējams saņemt attālināti
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu Rēzeknes novada pašvaldība arī pēc 10. jūnija iespēju robežās pakalpojumus sniedz attālināti. Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti, klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšanu klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2020
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns
Rēzeknes novada domes sēdē 2020. gada 4. jūnijā (protokols Nr. 15, 3.§) tika aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns.
 Lasīt vairāk