Publicēts 31.05.2019
Rēzeknes novada pašvaldība nolēmusi pagaidām neierīkot dzīvnieku kapsētu
Rēzeknes novada pašvaldība nolēma neierīkot mīļdzīvnieku (kaķu, suņu, kāmīšu, u.c.) kapsētu Ozolmuižas pagasta teritorijā blakus Skuju purvam 19.1 ha lielā pašvaldībai piederošā zemes platībā. Dzīvnieku kapsētas ierīkošanas iecere pagaidām tiek atlikta. Rēzeknes novada domes deputāti atzina, ka mīļdzīvnieku kapsētu ierīkošana zināmā mērā pieder pie luksus pakalpojumiem, kas pašvaldībai un iedzīvotājiem izmaksātu pārāk dārgi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Par Centrālo ceļu Pleikšņos
Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Ozolaines pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālās ielas pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā 2020. gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019. gada nogalē, jo šobrīd projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020. gada sākumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2019
Stādīsim kokus draudzīgi
Latvijas Republikas Civillikuma 975. pantā noteikts, ka koks, kas aug pie pašas robežas, pieder tam, kura daļā stumbrs iznācis no zemes. Ja jūsu koka saknes stiepjas kaimiņa īpašumā, viņam nav tiesību tās nocirst, taču, ja saknes rada viņa zemes vienībai zaudējumus (bojā celiņus, būvju pamatus, zālienu, puķu dobes u.tml.), kaimiņš ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2019
Maltas pagasta pārvaldei – jurģi
3. maijā oficiāli ar valsts karoga pacelšanu mastā tika atklāta un iesvētīta Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības un Maltas pagasta ēka Maltā, Brīvības ielā 6. Šī ēka būvēta 1957. gadā kā kompartijas ēka, vēlāk nodota skolas vajadzībām, sporta nodarbībām, no 1991. gada – Maltas mūzikas skolas mājvieta. Šodiena atnesusi jaunu statusu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2019
Sveiciens Mātes dienā
Sveicam visas māmiņas Mātes dienā!
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2019
Rēzeknes novadā sekmīgi darbojas klientu apkalpošanas centri
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, jau divus gadus četros pagastu centros - Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā darbojas Rēzeknes novada Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Divu gada laikā sniegti 1821 pakalpojumi
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2019
Lai izvērtētu VARAM reformu, Rēzeknes novada pašvaldība ierosina veidot darba grupu
Pēc Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvas izveidota kopēja darba grupa ar Rēzeknes pilsētas domi un Viļānu novada domi, lai izvērtētu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”. Darba grupai jāizvērtē, vai jaunas administratīvās teritorijas izveide nodrošinās reformas mērķu sasniegšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2019
Rēzeknes novadā notika pasākumi Otrā pasaules kara upuru piemiņai
8. maijā Rēzeknes novada Ančupānu memoriālā notika atceres pasākums par godu nacisma sagrāvei un Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Godinot kritušo piemiņu, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis un Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs nolika ziedus pieminekļa „Māte ābele” pakājē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Gaigalavā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku
Gaigalavas pagastā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2019
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Lieldienās
Priecīgas Lieldienas!
 Lasīt vairāk