Publicēts 19.02.2019
In Memoriam. Izcila mediķe un Cilvēks – leģenda Klāra Kondrova. 17.08.1932.–19.02.2019.
2019. gada 19. februārī Aizsaulē aizgājusi ilggadējā Maltas slimnīcas vadītāja, ārste, Maltas pagasta Goda pilsone Klāra Kondrova.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2019
Meklē kultūras pasākumu vadītāju Sakstagala pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” piedāvā darbu kultūras pasākumu vadītājam Sakstagala pagasta Sabiedrisko aktivitāšu centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2019
In Memoriam. Frīdis Zenčenko (1965.16.01. – 2019. 18.02.)
Agrā 18. februāra rītā no mums aizgāja Frīdis Zenčenko - Rēzeknes novada domes deputāts (politiskā partija "Alternative"), īsts Latgales saimnieks, rūpīgs tēvs un vectēvs, gādīgs vīrs, uzmanīgs kaimiņš un draugs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2019
Apstiprināts Rēzeknes novada konsolidētais budžets 2019. gadam
Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 31. janvārī deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2019. gadam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2019
Apstiprināta Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam
Rēzeknes novada domes sēdē 2019. gada 17. janvārī (protokols Nr. 2, 1.§) tika apstiprināta Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments turpmākajiem 7 gadiem, kas kalpo par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2019
Nagļu pagasta iedzīvotājus aicina uz sapulci
25. janvārī plkst. 14:00 Nagļu Tautas namā notiks Nagļu pagasta iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotājus ar sevi un savu Nagļu pagasta attīstības vīziju un pagastā iesāktajām reformām iepazīstinās Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Nagļu pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2019
Laime ir ligzdā! Demogrāfiskā situācija Rēzeknes novadā 2018. gadā
Ir aizvadīts vēl viens gads. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par paveikto 2018. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.01.2019
In memoriam. Inga Kindzule
14. janvāra rīts atnāca ar smeldzīgi skumju sēru vēsti - smaga slimība strauji mūžībā aizsauca mūsu radošo kolēģi, uzticamo draudzeni, trīs bērnu māmiņu, tikai 40 dzīves gadus nodzīvojušo Ingu Kindzuli (21.08.1978.-14.01.2019.).
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2019
Audriņu traģēdijas atceres pasākumos godina upuru piemiņu
4. janvārī Rēzeknes novadā notika tradicionālie piemiņas pasākumi, atceroties 1942. gada traģiskos notikumus
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2019
In memoriam. Rita Zujeva.
Pēkšņi mūžībā aizgājusi Maltas Mūzikas skolas vijoles spēles skolotāja Rita Zujeva. ( 26.07.1950. – 30.12.2018.)
 Lasīt vairāk