Publicēts 25.01.2019
Apstiprināta Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam
Rēzeknes novada domes sēdē 2019. gada 17. janvārī (protokols Nr. 2, 1.§) tika apstiprināta Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments turpmākajiem 7 gadiem, kas kalpo par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2019
Nagļu pagasta iedzīvotājus aicina uz sapulci
25. janvārī plkst. 14:00 Nagļu Tautas namā notiks Nagļu pagasta iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotājus ar sevi un savu Nagļu pagasta attīstības vīziju un pagastā iesāktajām reformām iepazīstinās Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Nagļu pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2019
Laime ir ligzdā! Demogrāfiskā situācija Rēzeknes novadā 2018. gadā
Ir aizvadīts vēl viens gads. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par paveikto 2018. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.01.2019
In memoriam. Inga Kindzule
14. janvāra rīts atnāca ar smeldzīgi skumju sēru vēsti - smaga slimība strauji mūžībā aizsauca mūsu radošo kolēģi, uzticamo draudzeni, trīs bērnu māmiņu, tikai 40 dzīves gadus nodzīvojušo Ingu Kindzuli (21.08.1978.-14.01.2019.).
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2019
Audriņu traģēdijas atceres pasākumos godina upuru piemiņu
4. janvārī Rēzeknes novadā notika tradicionālie piemiņas pasākumi, atceroties 1942. gada traģiskos notikumus
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2019
In memoriam. Rita Zujeva.
Pēkšņi mūžībā aizgājusi Maltas Mūzikas skolas vijoles spēles skolotāja Rita Zujeva. ( 26.07.1950. – 30.12.2018.)
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2019
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu Rēzeknes novada teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 6.decembra domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību, asenizatoru reģistrācijas kārtību, atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.12.2018

Lai jaunais 2019. gads nes mieru, prieku un pārticību katrā mājā, lai uzdrīkstamies sapņot un piepildīt savas pārdrošākās ieceres! Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2018
Priecīgus Ziemassvētkus!
Āra viss tālais sniega baltums vizuļo un zibuļo kā altāra sega svētdienā, un debesis ir tik zilas un lielas, k Dievam vienam pašam to būtu tā kā par daudz. (Jānis Klīdzējs "Cilvēka bērns") Lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo ikviena sirdī, ikvienā ģimenē!
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2018
Izvērtēti Dricānu pagastu apvienības pagastu vadītāju amata pretendenti
18. decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika konkursa otrā kārta, lai izvērtētu pretendentus uz vakantajiem Dricānu pagastu apvienības pagastu pārvalžu vadītāju posteņiem. Par visatbilstošākajiem kandidātiem konkursa Nolikuma prasībām, vērtēšanas komisija atzina Diānu Saksoni (Dricānu un Stružānu pagasts), Valentīnu Pusti (Gaigalavas un Nagļu pagasts) un Tamāru Tutinu (Sakstagala un Kantinieku pagasts), ar kurām tiks slēgtas darba tiesiskās attiecības.
 Lasīt vairāk