Publicēts 15.09.2016
Izsludināts konkurss uz Kaunatas tautas nama vadītāja amatu
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde aicina darbā Kaunatas pagasta tautas nama vadītāju. Pieteikumu var iesniegt personīgi darba laikā Kaunatas pagasta pārvaldes lietvedībā; pa pastu slēgtā aploksnē, norādot adresātu – Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar norādi „Konkursam uz Kaunatas pagasta tautas nama vadītāja amatu” vai elektroniski uz e-pastu: info@kaunata.lv. Pieteikumu var iesniegt līdz 27. septembrim plkst. 12:00. Tālrunis uzziņām: 64667000. Vairāk informācijas – konkursa nolikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2016
Stoļerovas pagasta pārvaldi vadīs Aivars Lukša
8. septembra ārkārtas Rēzeknes novada domes sēdē par jauno Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāju vienbalsīgi tika apstiprināts Aivars Lukša. Dienu iepriekš Stoļerovas saietu namā notika sapulce, kurā iedzīvotāji uzklausīja topošā vadītāja redzējumu par pagasta attīstību, kā arī par svarīgākajiem un steidzamākajiem darbiem, ko pārvaldnieks plāno paveikt.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde veic būvniecības kontroli novada teritorijā
Lai uzraudzītu būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma, kā arī citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde, atbilstoši savai kompetencei, turpina veikt būvniecības kontroli Rēzeknes novada teritorijā, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofotokartes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Notiks Stoļerovas pagasta iedzīvotāju sapulce
7. septembrī pulksten 14.00 Stoļerovas saietu namā notiks iedzīvotāju sapulce. Sapulces dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkursa uz vakanto Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatu rezultātiem un pārvaldnieka amata kandidātu Aivaru Lukšu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2016
Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīts Aivars Lukša
26. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā notika pretendentu izvērtēšana vakantajam Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Lai gan 17. augustā iedzīvotāju sapulcē tika izvirzīti četri pretendenti – Valentīna Arbidāne, Aivars Lukša, Edgars Paškovs un Natālija Kovaļevska –, tikai divi no viņiem – Valentīna Arbidāne un Aivars Lukša – piekrita piedalīties konkursa nākamajā kārtā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2016
Aicinām pieteikt pretendentus konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums 2016”
Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība jau piekto gadu rīko konkursu „Rēzeknes novada uzņēmums”. Konkursa nominācijām var tikt izvirzīti individuālā darba veicēji, pašnodarbinātie vai jebkurš komersants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares; galvenais – lai uzņēmums ir reģistrēts un savu saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Iedzīvotāju sapulcē izvirza četrus kandidātus Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam
17. augustā Stoļerovas pagasta saietu namā kuplā skaitā bija sanākuši stoļerovieši, lai izteiktu savas domas par to, ko gribētu redzēt kā nākamo Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāju. Jāatzīmē, ka jau vairākus gadus, mainoties kādas pagasta pārvaldes vadītājam, ir pieņemts nākamo vadītāju kandidatūras izvirzīt no pašu iedzīvotāju vidus, jo tad pārvaldnieka atbildība ir divkārša – ne vien pret novada pašvaldības vadību, bet arī pret pagasta iedzīvotājiem – tiešo darba devēju, kas uzticējis vadīt un attīstīt pagastu. Iedzīvotāju sapulcē tika izvirzīti četri kandidāti: Valentīna Arbidāne, Edgars Paškovs, Natālija Kovaļevska un Aivars Lukša.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2016
Pieņemts Rēzeknes novada pašvaldībai labvēlīgs lēmums tiesā pret līdzšinējo Rāznas ezera apsaimniekotāju
2016. gada 13. maijā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmuma pieņemšanu (SKA-788/2016) ir stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2015. gada 30. decembra spriedums administratīvajā lietā Nr.A420429613. Tiesa ir atzinusi, ka starp Rēzeknes novada pašvaldību kā Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes tiesību pārņēmēju (iznomātāju) un SIA „EKO punkts” kā nomnieku noslēgtais publiskās ūdenstilpes Rāznas ezera nomas līgums no pašvaldības puses ir izpildīts pareizi un pamatoti izbeigts pirms termiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2016
Pagasta iedzīvotāju sapulcē aicinās izvirzīt jaunu kandidātu Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam
Trešdien, 17. augustā, plkst. 14.00 Stoļerovas Saieta namā notiks Stoļerovas pagasta iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotāji aicināti izvirzīt kandidātus Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Līdzšinējais Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis griezies novada domē ar iesniegumu atbrīvot viņu no amata.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2016
Aicina darbā Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju
Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Konkursā var piedalīties pretendenti ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri līdz 22. augusta pulksten 9.00 būs iesnieguši pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem: motivācijas vēstuli, pieteikuma anketu (lejupielādēt ŠEIT), izglītību, tālākizglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju), Maltas pirmsskolas izglītības iestādes attīstības koncepciju (līdz trim A4 lappusēm datorrakstā), kā arī izziņu no Sodu reģistra par nesodāmību.
 Lasīt vairāk