Publicēts 21.12.2018
Priecīgus Ziemassvētkus!
Āra viss tālais sniega baltums vizuļo un zibuļo kā altāra sega svētdienā, un debesis ir tik zilas un lielas, k Dievam vienam pašam to būtu tā kā par daudz. (Jānis Klīdzējs "Cilvēka bērns") Lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo ikviena sirdī, ikvienā ģimenē!
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2018
Izvērtēti Dricānu pagastu apvienības pagastu vadītāju amata pretendenti
18. decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika konkursa otrā kārta, lai izvērtētu pretendentus uz vakantajiem Dricānu pagastu apvienības pagastu pārvalžu vadītāju posteņiem. Par visatbilstošākajiem kandidātiem konkursa Nolikuma prasībām, vērtēšanas komisija atzina Diānu Saksoni (Dricānu un Stružānu pagasts), Valentīnu Pusti (Gaigalavas un Nagļu pagasts) un Tamāru Tutinu (Sakstagala un Kantinieku pagasts), ar kurām tiks slēgtas darba tiesiskās attiecības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2018
Noslēgušās Rēzeknes novada attīstības programmas publiskās apspriešanas sanāksmes
Rēzeknes novada attīstības centros - Dricānos, Kaunatā, Maltā un Rogovkā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldībā 12. un 13. decembrī notika Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam publiskās apspriešanas sanāksmes, kurās iedzīvotāji varēja iepazīties ar programmu, izteikt savus komentārus un ieteikumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2018
Tiks izvērtēti pagasta pārvalžu vadītāju amata pretendenti
Lai konkursa kārtībā izvēlētos pretendentus vakantajiem Gaigalavas, Dricānu, Stružānu, Sakstagala, Nagļu pagastu pārvalžu vadītājiem, novada pašvaldībā izveidota komisija, kas izvērtēs kandidātu atbilstību
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2018
Strūžānos uz pagasta pārvaldes vadītāja amatu pretendēs divi kandidāti
Pagājušo ceturtdien, 6. decembrī, Strūžānos iedzīvotāji tika aicināti uz kopsapulci, lai izteiktu savas domas un izvirzītu kandidātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Uz pagasta pārvaldes vadītāja amatu kandidēs Ivars Igaunis (Jaunstrūžānu pamatskolas direktors) un Sandra Dzindzuka (Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta lietvede-grāmatvede).
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2018
Sakstagala iedzīvotāji izvirza septiņus kandidātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam, kandidēs pieci
Piektdien, 7. decembrī, Sakstagala pagasta iedzīvotāji pulcējās sabiedrisko aktivitāšu centrā, lai izvirzītu savus kandidātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Izsakot pateicību par potenciālo iespēju vadīt sava dzimtā pagasta darbu, kandidēt piekrita pagasta pārvaldes lietvede Tamāra Tutina, savu kandidatūru apstiprināja arī PII “Skudriņa” saimniecības pārzines p.i. Valentīna Urtāne, bijusī pagasta pārvaldes darba aizsardzības speciāliste Skaidra Keidāne, zemnieks Ivars Upenieks un Dana Veselova.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2018
Dricānu pagasta iedzīvotāju sapulcē izvirza trīs kandidātus pagasta pārvaldnieka amatam
Ceturtdien, 6. decembrī Dricānu kultūras namā pulcējās pagasta iedzīvotāji, lai izvirzītu kandidātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Sapulcē tika izvirzīti trīs kandidāti: pagasta lietvede Marija Zahare (šobrīd pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja), Anita Igaune – audzinātāja Dricānu vidusskolas internātā un Diāna Saksone.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2018
Gaigalavas pagasta iedzīvotāji nosauc savus kandidātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam, izvirzīta Valentīna Puste
Trešdien, 5. decembrī, Gaigalavā notika iedzīvotāju sapulce, pagasta ļaudis bija sanākuši, lai izvirzītu kandidātus pagasta pārvaldes vadītāja amatam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2018
Paziņojums par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2018
Notiks iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada pagastos
Šonedēļ notiek iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada pagastos. 5. decembrī plkst. 17.00 iedzīvotāju sapulce notiks Gaigalavas pagastā, 6. decembrī plkst.14.30 Dricānu pagastā un 16.00 Stružānu pagastā. 7. decembrī plkst. 16.00 sapulce notiks Sakstagala pagastā.
 Lasīt vairāk