Publicēts 29.05.2018
Par satiksmes organizāciju autoceļa “Lūznava-Veczosna” pārbūves darbu laikā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar pašvaldības autoceļa Nr.6817 "Lūznava-Veczosna" pārbūves darbiem, kurus veic ceļu būves firma SIA "Binders", laika posmā no 2018. gada 30. maija līdz 1. jūnijam ik dienu no plkst.8.30 -16.30 tiks slēgta satiksme pa autoceļu "Lūznava-Veczosna".
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2018
Aicina darbā kultūras nama vadītāju Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Čornajas kultūras nama vadītāju. Pretendentiem dokumentus: pieteikuma anketu, dzīves un darba aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas un Čornajas ciema kultūras un sporta dzīves attīstības redzējumu iesūtīt pasta sūtījumā, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Čornajas kultūras nama vadītāja amatu” līdz 2018. gada 5. jūnija plkst.12.00 Čornajas pagasta pārvaldē: Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2018
Rēzeknes novada pašvaldību apmeklē Itālijas, Portugāles un Grieķijas pašvaldību pārstāvji
15. maijā Rēzeknes novada pašvaldību apmeklēja Itālijas, Portugāles un Grieķijas pašvaldību pārstāvji, kas Latvijā uzturas projekta “Youth Inclusive Enterpreneurship” ietvaros. Viesi tikās ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centros gada laikā sniegti 899 pakalpojumi
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kopš pērnā gada 2. maija Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā darbojas Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centri (KAC). Gada laikā sniegti 899 pakalpojumi, lielākais pakalpojumu skaits sniegts Maltā- 529 pakalpojumi, Kaunatā apkalpoti 176, Nautrēnos- 106, bet Dricānos- 78 apmeklētāji
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2018
Par satiksmes organizāciju autoceļa “Lūznava-Veczosna” pārbūves darbu laikā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar pašvaldības autoceļa Nr.6817 "Lūznava-Veczosna" pārbūves darbiem, kurus veic ceļu būves firma SIA "Binders", laika posmā no 2018.gada 10. līdz 12.maijam tiks ierobežota satiksme vienā braukšanas joslā pa valsts autoceļa P56 "Malta-Kaunata" posmu Veczosnas ciemā krustojumā ar autoceļu "Lūznava-Veczosna".
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2018
Rēzeknes novadā godināja Otrā pasaules kara upuru piemiņu
8. maijā Rēzeknes novada Ančupānu memoriālā notika atceres pasākums par godu nacisma sagrāvei un Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Godinot kritušos, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, kā arī Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis un Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs nolika ziedus pieminekļa „Māte ābele” pakājē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2018
Lielā Talka “Mainām Latviju! Maināmies paši!”
Lielā Talka arī šopavasar, 28. aprīlī pulcēja talkotājus, kas čakli strādāja, lai darītu Latviju tīrāku un skaistāku. Rēzeknes novadā Lielajā Talkā piedalījās 1708 iedzīvotāji, piepildot ar atkritumiem ne tikai iedalītos 5500 maisus, bet vēl piepērkot klāt. Kopīgiem spēkiem izdarīts tika tik tiešām daudz, - par to ziņo Lielās Talkas koordinatori pagastos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
Papildus datumos slēgts ceļa posms Lūznava-Veczosna
Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem, laika posmā no 24. aprīļa līdz 27. aprīlim ik dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30 tiks pilnībā slēgta visa veida satiksme pa autoceļu "Lūznava -Veczosna". Pārējā laikā ceļš var tikt izmantots satiksmei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2018
Rēzeknes novadā tiks reorganizēts pagastu pārvalžu un to grāmatvedību darbs
Rēzeknes novada domes 19. aprīļa sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības darba grupu ziņojumu “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu” un pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedības reorganizācijas uzsākšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2018
Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukumu nemainīs
Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūžānu skola” telpās 17. aprīlī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņu uz Vecstrūžāni. Uz sapulci bija ieradušies 29 iedzīvotāji. Sapulcē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Valentīna Puste. Pēc viedokļu uzklausīšanas un pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas datiem, Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs apliecināja, ka nav pamatojuma Rēzeknes novada domei izskatīt jautājumu par Strūžānu ciema nosaukuma maiņu.
 Lasīt vairāk