Publicēts 10.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldība klātienē sniedz tikai tos pakalpojumus, kurus nav iespējams saņemt attālināti
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu Rēzeknes novada pašvaldība arī pēc 10. jūnija iespēju robežās pakalpojumus sniedz attālināti. Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti, klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšanu klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2020
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns
Rēzeknes novada domes sēdē 2020. gada 4. jūnijā (protokols Nr. 15, 3.§) tika aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2020
Rēzeknes novada pašvaldība sniedz atbalstu uzņēmējiem ārkārtas situācijā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, līdz 2020. gada 27. maijam ir saņemti 15 iesniegumi no komersantiem un pašnodarbinātām personām par telpu nomas maksas nepiemērošanu vai samazinājumu uz ārkārtējās situācijas laiku. Pozitīvs lēmums par telpu nomas maksas atbrīvojuma un samazinājuma piemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku pieņemts četros gadījumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2020
Aktuālais video: Pagastos atsāk klientu pieņemšanu klātienē
Skaidras naudas maksājumi, konsultācijas un pakalpojumi klātienē kopš ārkārtējā stāvokļa ieviešanas novadu centros un pagastu pārvaldēs nenotika. Taču šonedēļ mīkstinot ierobežojošos piesardzības pasākumus nolemts, ka iedzīvotāji atkal var doties uz pieņemšanām. Jo īpaši svarīgi tas ir vecāka gada gājuma, kā arī vientuļiem cilvēkiem, speciālisti gan atgādina, ka aizvien jāievēro distancēšanos un vizītēm klātienē iepriekš jāpiesakās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2020
Rēzeknes novada iestādes atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē
Rēzeknes novada iestādes ar 13. maiju atsāk klientu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu klātienē pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2020
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina konkursu uz vecākā vides aizsardzības speciālista amatu
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklāto konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības speciālista amatu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2020
Rēzeknes novada pagastos atsāk pieņemt skaidras un bezskaidras naudas maksājumus
Rēzeknes novada pagastos ar 12. maiju atsāks pieņemt skaidras un bezskaidras maksājumus. Maksājumi tiks pieņemti pagasta pārvaldes kases darba laikā, ievērojot sociālo distancēšanos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Rēzeknes novada domes un komiteju sēdes notiek attālinātā režīmā
Sociālās distancēšanās nolūkos turpmāk Rēzeknes novada domes un komiteju sēdes notiks attālinātā režīmā. Pirmā attālinātā domes sēde notika 2020. gada 16. aprīlī, taču tehnisku iemeslu dēļ tiešraide toreiz nenotika. Tagad tiešraides tiek nodrošinātas Rēzeknes novada pašvaldības youtube.com kanālā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Rēzeknes novada pašvaldība piešķir nomas maksas atlaides uzņēmējiem uz ārkārtējās situācijas laiku
Līdz 2020. gada 13. maijam ir saņemti 13 iesniegumi no komersantiem un pašnodarbinātām personām par telpu nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku. Pozitīvs lēmums par telpu nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku pieņemts divos gadījumos.
 Lasīt vairāk