Publicēts 27.06.2018
Rēzeknes novada pašvaldības un pagastu darbinieki iepazīstas ar Kurzemes pašvaldību darbu projektu apguvē
Lai iepazītos ar Kurzemes novada pašvaldību pieredzi projektu apguvē, 20.-21.jūnijā Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki un pagastu pārstāvji devās uz Talsiem un Dundagu
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2018
Ceļa remontdarbu dēļ slēgta satiksme autoceļa “Lūznava -Veczosna” posmā
Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem, laikā no 27.06.2018. līdz 29.06.2018. ik dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30 tiks pilnībā slēgta visa veida satiksme pa autoceļa "Lūznava -Veczosna" posmu no ceļa sākumā esošā krustojuma Lūznavas ciemā līdz ceļa krustojumam ar Parka ielu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2018
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca apsveikums Vasaras saulgriežu svētkos
Cienījamie Rēzeknes novada iedzīvotāji un sadarbības partneri! Lai gaišs ugunskurs un skanīgas līgo dziesmas Vasaras saulgriežu svētkos! Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2018
Aicina darbā kultūras nama vadītāju Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku kultūras nama vadītāju. Pieteikties personīgi pie Čornajas pagasta pārvaldes vadītāja, iepriekš sazinoties telefoniski 64637598 vai 26136507.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.06.2018
Centrālās ielas Pleikšņos zemes īpašnieku sapulce
Lai sekmīgāk varētu uzsākt mērīšanas un projektēšanas darbus būvprojektā "Centrālās ielas pārbūve Pleikšnos, Ozolaines pagastā", robežu precizēšanas nolūkos 15. jūnijā plkst.10.00. Rēzeknes novada domes zālē (Atbrīvošana aleja 95A, Rēzeknē) notiks Centrālās ielas Pleikšņos piegulošo teritoriju īpašnieku kopsapulce.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2018
Piesakies un līdzdarbojies novada attīstības programmas izstrādē!
Attīstības programmas izstrādes vadības grupa aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, iestādes un citus interesentus pieteikties attīstības programmas ietvaros rīkotajās darba grupās novada attīstības programmas izstrādei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Satiksmes ierobežojumi autoceļa Rēzekne-Meļņova-Skudras būvdarbu laikā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar autoceļa Nr. 9607 Rēzekne – Meļņova – Skudras Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūvi, kuru veic būvfirma SIA "YIT INFRA Latvija", kopš 2018. gada 7. maija ir ierobežota satiksme (zīme "Caurbraukt aizliegts") visā autoceļa posmā, pieļaujot tikai vietējo iedzīvotāju piekļuvi saviem mājokļiem un operatīvā transporta satiksmi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Par satiksmes organizāciju autoceļa “Lūznava-Veczosna” pārbūves darbu laikā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar pašvaldības autoceļa Nr.6817 "Lūznava-Veczosna" pārbūves darbiem, kurus veic ceļu būves firma SIA "Binders", laika posmā no 2018. gada 30. maija līdz 1. jūnijam ik dienu no plkst.8.30 -16.30 tiks slēgta satiksme pa autoceļu "Lūznava-Veczosna".
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2018
Aicina darbā kultūras nama vadītāju Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Čornajas kultūras nama vadītāju. Pretendentiem dokumentus: pieteikuma anketu, dzīves un darba aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas un Čornajas ciema kultūras un sporta dzīves attīstības redzējumu iesūtīt pasta sūtījumā, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Čornajas kultūras nama vadītāja amatu” līdz 2018. gada 5. jūnija plkst.12.00 Čornajas pagasta pārvaldē: Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2018
Rēzeknes novada pašvaldību apmeklē Itālijas, Portugāles un Grieķijas pašvaldību pārstāvji
15. maijā Rēzeknes novada pašvaldību apmeklēja Itālijas, Portugāles un Grieķijas pašvaldību pārstāvji, kas Latvijā uzturas projekta “Youth Inclusive Enterpreneurship” ietvaros. Viesi tikās ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu
 Lasīt vairāk