Publicēts 10.04.2018
Apkopoti Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti par pašvaldības darbu 2017.gadā
Rēzeknes novada pašvaldība laika posmā no 15.12.2017. līdz 01.02.2018. organizēja iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 542 respondenti, no tiem 378 sievietes un 164 vīrieši. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 46-61 gadam, savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, arī šogad vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Griškānu pagasta iedzīvotāji, kuriem seko Audriņu, Gaigalavas, Maltas, Ozolaines, Vērēmu, Mākoņkalna un Nagļu pagastā dzīvojošie.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca apsveikums Lieldienās
Cienījamie Rēzeknes novada ļaudis! Lai pirmie pavasara asni un plaukstošie pumpuri ir kā Lieldienu brīnuma vēstneši, kas vairo dvēseles gaišumu, mīlestību un saticību! Priecīgas Lieldienas! Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Aicinājums piedalīties aptaujā par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņu
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka ir saņemts Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma juridisko likumību. Divi viens otram tuvu esoši ciemi ar vienādu nosaukumu (Strūžānu ciems Gaigalavas pagastā un Strūžānu ciems Stružānu pagastā) maldina un ierobežo ērtu adreses atrašanu gan operatīvajiem dienestiem, gan apgrūtina pienākumu izpildi pasta/kurjerdienestu darbiniekiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2018
Iekšējais konkurss uz pašvaldības iekšējā auditora-revidenta amatu
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšēju konkursu uz pašvaldības iekšējā auditora-revidenta amatu. Konkursā var piedalīties pretendenti, kuru darba vieta uz konkursa izsludināšanas dienu ir kāda no Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2018
VAKANCE: Čornajas kultūras nama vadītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Čornajas kultūras nama vadītāju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.03.2018
Notiks “Rēzeknes novada uzņēmēju diena”
Pirmdien, 19. martā, Jāzepa dienā, Latgales vēstniecībā “GORS” notiks “Rēzeknes novada Uzņēmēju diena” un svinīga balvu pasniegšanas ceremonija. Pasākumā tiks apbalvoti konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2017″ pieteiktie pretendenti
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Rēzeknes novada ielu sarkano līniju plāns
Ielu sarkanās līnijas ir iedomāts koridors, josla, kurā jānodrošina visa ielas infrastruktūra – brauktuve, ietves, grāvji, komunikācijas, apzaļumojums, apakšzemes komunikācijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Aicina pieteikties šā gada Rēzeknes novada Zelta kāzu jubilārus
Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa turpina uzsākto tradīciju - rīkot svinīgu pasākumu tām novada ģimenēm, kuras šogad atzīmē Zelta kāzas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.03.2018
Informē par jauno pagastu modeli
Lai informētu par novada pagasta pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu, 1. martā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē tika pulcināti pagastu pārvalžu vadītāji un grāmatveži. Atbilstoši “Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2033” noteiktajam, tiks veidoti un attīstīti četri novada nozīmes attīstības centri Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnos
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.02.2018
Stružānu pagastā notika iedzīvotāju sapulce
Stružānu kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotāji tika informēti par uzņēmuma “Ellikss Holding” vēlmi veidot pagastā riepu pārstrādes uzņēmumu, izmantojot pirolīzes metodi
 Lasīt vairāk