Publicēts 28.08.2017
Tiek sasaukta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde par plūdu radītajiem postījumiem
Otrdien, 29. augustā, plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē tiek sasaukta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde. Sēdes darba kārtībā jautājums par lēmumu rosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā sakarā ar smago situāciju lauksaimniecībā, kas izveidojusies pēc ilgstošajām lietavām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.08.2017
Rēzeknes novada pašvaldība apkopo plūdu nodarītos postījumus
Gandrīz divas diennaktis ilgušās spēcīgās lietavas nesušas ievērojamus postījumus Rēzeknes novadā. Izskaloti ceļi, appludināti tīrumi, mazdārziņi un pļavas, pārplūduši māju pagrabi radījuši nopietnus zaudējumus pašvaldībām un iedzīvotājiem. Rēzeknes novada pašvaldība ir izvērtējusi vispārējo informāciju par postījumiem pašvaldības infrastruktūrai, ceļiem, dambjiem, attīrīšanas iekārtām, arvien vēl tiek apzināti milzīgie zaudējumi, kādus dabas stihija nodarījusi novada lauksaimniekiem. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs piektdien Rīgā ir ticies ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem un Vides un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu, lai pārrunātu situāciju Rēzeknes novadā sakarā ar dabas stihijas radītajiem postījumiem. Kaut arī atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" prasībām, šobrīd nav pamata rosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Rēzeknes novadā, kā uzsvēra VARAM ministrs Kaspars Gerhards, tas nekādā ziņā nav šķērslis, lai pieprasītu finansējumu zaudējumu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2017
Šī gada lielākās lietavas nodara postu Latgalē
Lietavu dēļ Rēzeknes novadā tiek izskaloti lauku ceļi, kas vietām kļūst neizbraucami, strauji paaugstinās ūdens līmenis upēs, applūst namu pagrabi. Kā informēja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieki šajās dienās apmeklēs novadā dzīvojošos riska grupas iedzīvotājus - vecos un vientuļos cilvēkus, daudzbērnu ģimenes u.c., lai noskaidrotu, vai viņiem nav nepieciešama palīdzība. Savukārt iedzīvotāji tiek aicināti nebūt vienaldzīgiem un sniegt atbalstu kaimiņiem, par krīzes situācijām ziņot pagasta pārvaldei, bet, ja tas ir nepieciešams, arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2017
SIA “Strūžānu siltums” aicina darbā elektriķi
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2017. gada 1. septembrim uz e-pasta adresi: siltums-struzani@inbox.lv. Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz tālruņa numuru: 64667542.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2017
Vasaras remontdarbi Strūžānos
Vasaras periods ir bijis bagāts un diezgan saspringts ar daudzajiem ieplānotajiem un veiktajiem remontdarbiem Stružānu pagasta struktūrvienību telpās un Strūžānu ciema teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.08.2017
No 1. septembra mainīsies PSIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” darba laiks
Lai pilnveidotu un uzlabotu klientu apkalpošanas darbu, no 2017. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" darba laikā. Kā informēja PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" valdes loceklis Jānis Kravalis, turpmāk uzņēmums sāks darbu jau plkst. 8.00. Pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās darba laiks ir līdz 16.30, piektdienās līdz 14.30, bet otrdienās apmeklētāji tiks apkalpoti līdz pat 18.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2017
Paziņojums par Rēzeknes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu (protokols Nr.18, 7.§), tiek izsludināts Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 25.augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2017
Rēzeknes novadu apmeklē Moldovas pašvaldību pārstāvji
9. augustā Rēzeknes novadu apmeklēja Moldovas pašvaldību darbinieki – Edinec pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Rodelija Vasilkova, Sorokas pilsētas izpildkomitejas Būvvaldes speciāliste Olga Prepelice, kā arī Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas pārstāve Olga Popoviča. Vizīte notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētās vasaras skolas - nometnes Moldovas kolēģiem ietvaros ar mērķi stiprināt Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu profesionalitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības un kultūras jautājumos
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2017
Iespēja piedalīties Foto dienās “Rudens mozaīka” Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību no 6. līdz 8. oktobrim rīko jau otrās Foto dienas, kurās aicināti piedalīties profesionāli fotogrāfi un foto entuziasti no visas Latvijas. Pirmās Foto dienas Rēzeknes novadā tika rīkotas 2015. gada pavasarī par godu izcilajam foto meistaram Jānim Gleizdam viņa dzimtajā pusē – Ilzeskalna un Nautrēnu pagastā, savukārt šoreiz fotogrāfi būs aicināti iemūžināt rudens krāšņumu un daudzveidību Rēzeknes novada ziemeļu pusē – Ozolaines, Mākoņkalna, Lūznavas, Feimaņu un Maltas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2017
Rēzeknes novada pašvaldības veiktais peldūdeņu monitorings publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos
Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija”. Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā gadā tiek veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlijā un augustā).
 Lasīt vairāk