Publicēts 29.01.2018
In Memoriam. Marija Usne (1935.06.06. – 2018.28.01.)
2018. gada 28. janvārī 82 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Nautrēnu vidusskolas skolotāja Marija Usne (dzim. Tumple).
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2018
Eksperti vērtēs Adamovas skolas kopējo tehnisko stāvokli
Lai izvērtētu Adamovas speciālās internātpamatskolas turpmāko ekspluatāciju, būveksperti veiks ēkas izpēti
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2018
Pašvaldības varēs nodot nomā lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
Aicinājums piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2017. gadā!
Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2018. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli par aizvadīto gadu un sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
In Memoriam. Rihards Ribkinskis (1937.02.11.- 2018.06.01.)
Jaunais gads atnesa negaidīti skumju sēru vēsti. Zvaigznes dienā, 6. janvārī, 80 gadu vecumā pēkšņi mūžības ceļā devies ilggadējais Jaunstrūžānu pamatskolas direktors Rihards Ribkinskis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.01.2018
Rēzeknes novada jaundzimušie saņems sudraba monētu
Rēzeknes novads ir iesaistījies projektā ,,Simtgades bērni”, lai 2018. gadā dzimušie bērniņi saņemtu vērtīgu sudraba monētas tipa medaļu ozolkoka kastītē. Rēzeknes novada pašvaldība iegādājās 130 dāvanu komplektus, tiks sveikti visi jaundzimušie, kuru vecāki nāks reģistrēt bērniņu Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2018
Notiek Audriņu traģēdijas atceres pasākumi
4. janvārī notika tradicionālie piemiņas pasākumi, lai atcerētos 1942. gada traģiskos notikumus. Piemiņas pasākumi aizsākās pie pieminekļa Audriņos, turpinājās Ančupānu memoriālā un Rēzeknē. Pasākumos kuplā skaitā piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan pārstāvji no Rēzeknes, Zilupes, Jūrmalas un Rīgas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2017
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
Lai gaiši un balti Ziemassvētki ikvienā ģimenē! Lai 2018. gadā ikvienā mājā ienāk miers, pārticība un laime!
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2017
Rēzeknes novada iedzīvotāji un viesi var ziņot par nekārtībām novada teritorijā, izmantojot mobilo lietotni Mobio.lv
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji varētu ātri un ērti informēt pašvaldību un citas institūcijas par dažādām problēmām - bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, nesankcionētām izgāztuvēm u.tml. jautājumiem un attiecīgās iestādes darbinieki spētu operatīvi problēmas novērst, novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar mobilo platformu Mobio.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2017
Rēzeknes novada pašvaldība uzsāk Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi
2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (protok. Nr. 28, 1 §). Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa.
 Lasīt vairāk