Publicēts 11.05.2018
Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centros gada laikā sniegti 899 pakalpojumi
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kopš pērnā gada 2. maija Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā darbojas Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centri (KAC). Gada laikā sniegti 899 pakalpojumi, lielākais pakalpojumu skaits sniegts Maltā- 529 pakalpojumi, Kaunatā apkalpoti 176, Nautrēnos- 106, bet Dricānos- 78 apmeklētāji
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2018
Par satiksmes organizāciju autoceļa “Lūznava-Veczosna” pārbūves darbu laikā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar pašvaldības autoceļa Nr.6817 "Lūznava-Veczosna" pārbūves darbiem, kurus veic ceļu būves firma SIA "Binders", laika posmā no 2018.gada 10. līdz 12.maijam tiks ierobežota satiksme vienā braukšanas joslā pa valsts autoceļa P56 "Malta-Kaunata" posmu Veczosnas ciemā krustojumā ar autoceļu "Lūznava-Veczosna".
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2018
Rēzeknes novadā godināja Otrā pasaules kara upuru piemiņu
8. maijā Rēzeknes novada Ančupānu memoriālā notika atceres pasākums par godu nacisma sagrāvei un Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Godinot kritušos, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, kā arī Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis un Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs nolika ziedus pieminekļa „Māte ābele” pakājē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2018
Lielā Talka “Mainām Latviju! Maināmies paši!”
Lielā Talka arī šopavasar, 28. aprīlī pulcēja talkotājus, kas čakli strādāja, lai darītu Latviju tīrāku un skaistāku. Rēzeknes novadā Lielajā Talkā piedalījās 1708 iedzīvotāji, piepildot ar atkritumiem ne tikai iedalītos 5500 maisus, bet vēl piepērkot klāt. Kopīgiem spēkiem izdarīts tika tik tiešām daudz, - par to ziņo Lielās Talkas koordinatori pagastos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
Papildus datumos slēgts ceļa posms Lūznava-Veczosna
Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem, laika posmā no 24. aprīļa līdz 27. aprīlim ik dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30 tiks pilnībā slēgta visa veida satiksme pa autoceļu "Lūznava -Veczosna". Pārējā laikā ceļš var tikt izmantots satiksmei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2018
Rēzeknes novadā tiks reorganizēts pagastu pārvalžu un to grāmatvedību darbs
Rēzeknes novada domes 19. aprīļa sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības darba grupu ziņojumu “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu” un pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedības reorganizācijas uzsākšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2018
Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukumu nemainīs
Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūžānu skola” telpās 17. aprīlī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņu uz Vecstrūžāni. Uz sapulci bija ieradušies 29 iedzīvotāji. Sapulcē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Valentīna Puste. Pēc viedokļu uzklausīšanas un pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas datiem, Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs apliecināja, ka nav pamatojuma Rēzeknes novada domei izskatīt jautājumu par Strūžānu ciema nosaukuma maiņu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2018
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšēju konkursu uz pašvaldības iekšējā auditora-revidenta amatu
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšēju konkursu uz pašvaldības iekšējā auditora-revidenta amatu. Konkursā var piedalīties pretendenti, kuru darba vieta uz konkursa izsludināšanas dienu ir kāda no Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm. Pretendentam ir jābūt augstākai (vismaz pirmā līmeņa) izglītībai grāmatvedībā, finanšu vadībā vai ekonomikā, amatam atbilstoša darba pieredze pašvaldībā vismaz 2 (divi) gadi, ļoti labi jāpārzina ZZ Dats Vienotās Pašvaldības Sistēmas programmatūras G-VEDIS, VISVARIS un citas programmatūras
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2018
Apkopoti Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti par pašvaldības darbu 2017.gadā
Rēzeknes novada pašvaldība laika posmā no 15.12.2017. līdz 01.02.2018. organizēja iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 542 respondenti, no tiem 378 sievietes un 164 vīrieši. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 46-61 gadam, savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, arī šogad vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Griškānu pagasta iedzīvotāji, kuriem seko Audriņu, Gaigalavas, Maltas, Ozolaines, Vērēmu, Mākoņkalna un Nagļu pagastā dzīvojošie.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca apsveikums Lieldienās
Cienījamie Rēzeknes novada ļaudis! Lai pirmie pavasara asni un plaukstošie pumpuri ir kā Lieldienu brīnuma vēstneši, kas vairo dvēseles gaišumu, mīlestību un saticību! Priecīgas Lieldienas! Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
 Lasīt vairāk