Publicēts 21.02.2018
Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā
Sākot ar 2018.gadu Rēzeknes novadā stājās spēkā jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu. Turpmāk dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, kuros uz konkrētā taksācijas gada 1.janvāra plkst.00:00 neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu, tiks piemērota ievērojami augstāka nodokļa likme – 1,5% no konkrētā objekta taksācijas gada 1.janvārī reģistrētās kadastrālās vērtības
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2018
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada budžets
25. janvārī Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2018. gadam. Rūpīgi strādājot, pašvaldības budžetu izdevies sabalansēt
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2018
In Memoriam. Marija Usne (1935.06.06. – 2018.28.01.)
2018. gada 28. janvārī 82 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Nautrēnu vidusskolas skolotāja Marija Usne (dzim. Tumple).
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2018
Eksperti vērtēs Adamovas skolas kopējo tehnisko stāvokli
Lai izvērtētu Adamovas speciālās internātpamatskolas turpmāko ekspluatāciju, būveksperti veiks ēkas izpēti
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2018
Pašvaldības varēs nodot nomā lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
Iepirkumu līgumi – 2016. gads
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
Aicinājums piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2017. gadā!
Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2018. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli par aizvadīto gadu un sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
In Memoriam. Rihards Ribkinskis (1937.02.11.- 2018.06.01.)
Jaunais gads atnesa negaidīti skumju sēru vēsti. Zvaigznes dienā, 6. janvārī, 80 gadu vecumā pēkšņi mūžības ceļā devies ilggadējais Jaunstrūžānu pamatskolas direktors Rihards Ribkinskis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.01.2018
Rēzeknes novada jaundzimušie saņems sudraba monētu
Rēzeknes novads ir iesaistījies projektā ,,Simtgades bērni”, lai 2018. gadā dzimušie bērniņi saņemtu vērtīgu sudraba monētas tipa medaļu ozolkoka kastītē. Rēzeknes novada pašvaldība iegādājās 130 dāvanu komplektus, tiks sveikti visi jaundzimušie, kuru vecāki nāks reģistrēt bērniņu Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2018
Notiek Audriņu traģēdijas atceres pasākumi
4. janvārī notika tradicionālie piemiņas pasākumi, lai atcerētos 1942. gada traģiskos notikumus. Piemiņas pasākumi aizsākās pie pieminekļa Audriņos, turpinājās Ančupānu memoriālā un Rēzeknē. Pasākumos kuplā skaitā piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan pārstāvji no Rēzeknes, Zilupes, Jūrmalas un Rīgas.
 Lasīt vairāk