Publicēts 08.06.2017
Darbi Stružānu pagasta labiekārtošanā
Pavasaris šogad ir bijis pietiekami piepildīts ar darbiem, kas saistīti ar Stružānu pagasta teritorijas un dzīvojamā fonda labiekārtošanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2017
Ievēlēti Rēzeknes novada domes deputāti
Sestdien, 3. jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas. Rēzeknes novadā no 22198 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 8513 jeb 38,35 procenti. Salīdzinot ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, Rēzeknes novada iedzīvotāju aktivitāte šajās pašvaldību vēlēšanās ir bijusi nedaudz lielāka – 2013. gadā vēlēšanās piedalījās 37,37% iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka Latvijā kopumā no 1 443 801 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 723 395 jeb 50,10 procenti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2017
KAPUSVĒTKI 2017
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2017
29. maijā darbu uzsāks Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņi
Atbilstoši Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2017. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 3, 3.punktam, Rēzeknes novada vēlēšanu komisija paziņo par Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2017
Aicinām pieteikties dalībai vēlēšanu iecirkņa Nr.730 (Audriņu pagastā) komisijā
Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2017.gada 11.maija lēmumam Nr.2 „Par vēlēšanu iecirkņa Nr.730 komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas, no 2017.gada 11.maija līdz 13.maijam plkst.14.30 noteikta vēlēšanu iecirkņa Nr.730 komisijas locekļu kandidātu pieteikšana pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā. Iecirknis Nr. 730 atrodas Audriņu kultūras namā, „Klubs”, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā. Lai nokomplektētu komisijas sastāvu, nepieciešams vēl viens komisijas loceklis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Ančupānos godina Otrā pasaules kara upuru piemiņu
8. maija rītā Ančupānu memoriālā notika atceres pasākums par godu nacisma sagrāvei un Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Godinot kritušos, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, kā arī Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Aleksandrs Bindemanis un Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs nolika ziedus pieminekļa „Māte ābele” pakājē. Piemiņas brīdī piedalījās arī Audriņu pamatskolas audzēkņi, kuri ar ziediem un dzejas vārsmām godināja 254 kara upurus no Audriņu pagasta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2017
Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena Kaunatā
8. maijā Kaunatas vidusskolas skolēni un vietējie iedzīvotāji godināja un atcerējās Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu. Šī ir diena, kad visā pasaulē tiek pieminēti gan kritušie karavīri, gan mierīgie iedzīvotāji, kuri gāja Otrā pasaules kara laikā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.05.2017
SABIEDRISKĀ APSPRIEDE: par iespējamo piekļuves vietas pie Adamovas ezera izveidi Adamovā, Vērēmu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar priekšlikumu zemes gabalu apmaiņai Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Adamovas ciemā. Ņemot vērā to, ka zemes gabalu apmaiņas priekšlikums paredz esošās piekļuves vietas pie Adamovas ezera slēgšanu un jaunas piekļuves vietas izveidi (skatīt grafiskajā attēlā), tiek organizēta sabiedriskā sanāksme ar mērķi samērot privātās un sabiedrības intereses.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2017
Rēzeknes novadā sāk darboties Klientu apkalpošanas centri
Lai Rēzeknes novada iedzīvotāji valsts iestāžu pakalpojumus varētu saņemt vēl ātrāk, ērtāk un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, no maija Dricānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnu pagasta Rogovkā sāk darboties Rēzeknes novada Klientu apkalpošanas centri (KAC).
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Par darba laiku Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs maija sākumā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.06.2016. rīkojumu Nr. 342 „Par darba dienas pārcelšanu 2017. gadā” un Darba likuma 133. panta ceturto daļu, informējam, ka Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs darba diena tiks pārcelta no piektdienas, 5. maija, uz sestdienu, 13. maiju.
 Lasīt vairāk