Publicēts 21.08.2017
SIA “Strūžānu siltums” aicina darbā elektriķi
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2017. gada 1. septembrim uz e-pasta adresi: siltums-struzani@inbox.lv. Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz tālruņa numuru: 64667542.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2017
Vasaras remontdarbi Strūžānos
Vasaras periods ir bijis bagāts un diezgan saspringts ar daudzajiem ieplānotajiem un veiktajiem remontdarbiem Stružānu pagasta struktūrvienību telpās un Strūžānu ciema teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.08.2017
No 1. septembra mainīsies PSIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” darba laiks
Lai pilnveidotu un uzlabotu klientu apkalpošanas darbu, no 2017. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" darba laikā. Kā informēja PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" valdes loceklis Jānis Kravalis, turpmāk uzņēmums sāks darbu jau plkst. 8.00. Pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās darba laiks ir līdz 16.30, piektdienās līdz 14.30, bet otrdienās apmeklētāji tiks apkalpoti līdz pat 18.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2017
Paziņojums par Rēzeknes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu (protokols Nr.18, 7.§), tiek izsludināts Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 25.augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2017
Rēzeknes novadu apmeklē Moldovas pašvaldību pārstāvji
9. augustā Rēzeknes novadu apmeklēja Moldovas pašvaldību darbinieki – Edinec pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Rodelija Vasilkova, Sorokas pilsētas izpildkomitejas Būvvaldes speciāliste Olga Prepelice, kā arī Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas pārstāve Olga Popoviča. Vizīte notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētās vasaras skolas - nometnes Moldovas kolēģiem ietvaros ar mērķi stiprināt Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu profesionalitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības un kultūras jautājumos
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2017
Iespēja piedalīties Foto dienās “Rudens mozaīka” Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību no 6. līdz 8. oktobrim rīko jau otrās Foto dienas, kurās aicināti piedalīties profesionāli fotogrāfi un foto entuziasti no visas Latvijas. Pirmās Foto dienas Rēzeknes novadā tika rīkotas 2015. gada pavasarī par godu izcilajam foto meistaram Jānim Gleizdam viņa dzimtajā pusē – Ilzeskalna un Nautrēnu pagastā, savukārt šoreiz fotogrāfi būs aicināti iemūžināt rudens krāšņumu un daudzveidību Rēzeknes novada ziemeļu pusē – Ozolaines, Mākoņkalna, Lūznavas, Feimaņu un Maltas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2017
Rēzeknes novada pašvaldības veiktais peldūdeņu monitorings publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos
Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija”. Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā gadā tiek veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlijā un augustā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2017
Meklē direktoru Kaunatas vidusskolai
Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklāto konkursu uz vakanto Kaunatas vidusskolas direktora amatu. Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un attīstību. Konkursā var piedalīties pretendents, kuram ir augstākā pedagoģiskā izglītība un kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.07.2017
Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāns (2017. gada 6. jūlijā)
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2017. gada 6. jūlijā Rēzeknes novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.16, 1.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2017
Parakstīts sadarbības līgums ar Agdašas rajonu no Azerbaidžānas
10. jūlijā vizītes laikā Rēzeknes novadā Agdašas (Ağdaş) rajona izpildvaras vadītāja vietnieks Ali Karimovs un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs parakstīja kopīgu sadarbības līgumu starp abām pašvaldībām. Jāatzīmē, ka šis ir jau trīspadsmitais līgums, kas parakstīts starp Latvijas un Azerbaidžānas vietvarām, tā veicinot starpreģionu attiecības un sadarbību.
 Lasīt vairāk