Publicēts 10.05.2020
In Memoriam. Ļubova Bartuša (15.08.1942. – 09.05.2020.)
Kad pavasaris ir pilnā ziedu plaukumā, mūžības ceļos ir aizgājis brīnišķīgs cilvēks- bijusī Liepu pamatskolas skolotāja, ļoti daudziem darba kolēģe, klases audzinātāja, ļoti mīloša māte un vecmāmiņa, labsirdīga kaimiņiene Ļubova Bartuša (dzim. Kuzņecova).
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Mātes dienā
Mīļi sveicu visas Rēzeknes novada māmiņas Mātes dienā!
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.04.2020
Rēzeknes novada domes apsveikums Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā
Sirsnīgi sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā! Lai katram no mums šie svētki dod spēku, darbaprieku un ticību savai valstij un tās nākotnei!
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2020
Rēzeknes novadā veikta grants ceļu atputekļošana
Rūpējoties par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Rēzeknes novada pašvaldība veikusi grants ceļu apstrādi, lai mazinātu putekļu daudzumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
Informācija par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2020
Rēzeknes novadā pašvaldības ceļu stāvoklis uzlabojas
2020. gada aprīļa mēnesī Rēzeknes novada pašvaldība gatavojas iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par pieciem projekta Nr. 18-01-A00702-000006 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” ceļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Lieldienās
Lai ikvienā mājā Lieldienu laiks ienāk ar prieku, cerību, mīlestību! Priecīgas Lieldienas visiem Rēzeknes novada un pārnovadu ļaudīm!
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2020
Satiec savu deputātu attālināti
Rēzeknes novada domes deputāti ārkārtas situācijas laikā nevar iedzīvotājus pieņemt klātienē, taču turpinās kontaktēties ar saviem vēlētājiem, sniegt konsultācijas un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem pa norādītajiem telefoniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Rēzeknes novadā nepiemēros telpu nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas laiku
Lai atbalstītu Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu nepiemērot telpu nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas laiku. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes drīkst nepiemērot pašvaldībai piederošo telpu nomas maksu tikai tiem nomniekiem - komersantiem, kuru darbību ir ietekmējusi ārkārtējās situācijas izsludināšana, tas attiecināms tikai uz ārkārtējās situācijas laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.04.2020
Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos
 Lasīt vairāk