Publicēts 25.10.2016
Vēsture atkārtojas – Ozolaines pagasta pārvalde pārceļas uz Ozolaini
2016. gada 4. novembris Ozolaines pagastā būs īpaša diena, jo pagasta pārvalde atkārtos 1994. gada notikumu un pārcelsies no Bekšu ciemata un savu vēsturisko mājvietu – Ozolaini jeb Balbišiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2016
Izmaiņas AS “Rēzeknes autobusu parks” maršrutos Rēzekne-Mežāre-Lidosta un Rēzekne-Strūžāni
A/S „Rēzeknes autobusu parks” informē par izmaiņām Rēzeknes novada reģionālos vietējās nozīmes maršrutu reisos no 2016. gada 1. novembra. Maršruts Nr. 6544 Rēzekne-Mežāre-Lidosta tiks slēgts, savukārt maršrutā Nr. 6566 Rēzekne-Strūžāni, būs izmaiņas (skatīt pielikumu).
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2016
Atzīmējot Bāriņtiesu Latvijā 20. gadadienu, apbalvojumus saņem arī Rēzeknes novada Bāriņtiesu darbinieki
Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras galvenais pienākums ir nodrošināt bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu un tiesību aizsardzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2016
„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” aicina darbā projektu vadītāju
Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” aicina darbā projektu vadītāju (uz darbinieka prombūtnes laiku). Lai pieteiktos uz šo vakanci, līdz 2016. gada 4. novembrim sūtiet pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu info@rsez.lv ar norādi “Projektu vadītājs”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2016
Līdz 21. oktobrim vēl var pieteikt pretendentus Atzinības raksta saņemšanai
Rēzeknes novada pašvaldība līdz 21. oktobrim pl. 16:30 aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta – saņemšanai. Pretendentus var pieteikt septiņās nominācijās: „Sabiedriskā aktivitāte”, „Ekonomika un tautsaimniecība”, „Izglītība, zinātne un sports”, „Veselības aprūpe un sociālais darbs”, „Kultūra”, „Darbs pašvaldībā” un „Darbs valsts pārvaldē”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2016
Feimaņu pagastā notiks iedzīvotāju sapulce
20. oktobrī plkst. 14.00 Feimaņu kultūras namā notiks pagasta iedzīvotāju kopsapulce kopā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni. Sapulces laikā tiks pārrunātas aktualitātes par budžeta izpildi, notiks pretendentu pieteikšana Pateicības raksta saņemšanai Valsts svētkos, kā arī tiks skatīts jautājums par jauniem maksas pakalpojumu izcenojumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2016
Dagdas novada pašvaldības kolēģi viesojas Rēzeknes novadā
Lai iepazītos ar Rēzeknes novada pieredzi pagastu pārvalžu reorganizācijā, 11. oktobrī Rēzeknes novada Maltā viesojās kolēģi no Dagdas novada pašvaldības – domes vadītāja Sandra Viškure, pašvaldības izpilddirektors Ivars Pauliņš, kā arī nodaļu vadītāji un speciālisti. Par grūtībām un finansiālajiem ieguvumiem, apvienojot divu pagastu grāmatvedību, stāstīja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un izpilddirektors Jānis Troška, kā arī nodaļu speciālisti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2016
Noteikta kārtība, kādā izsniedz pašvaldības atļauju darbiem pašvaldības autoceļa aizsargjoslā
Rēzeknes novada domes sēdē 2016. gada 15. septembrī tika pieņemti pašvaldības noteikumi Nr.22 “Kārtība, kādā tiek izsniegta Rēzeknes novada pašvaldības atļauja darbiem pašvaldības autoceļa aizsargjoslā”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta Rēzeknes novada pašvaldības atļauja būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguves darbiem, grunts rakšanas un pārvietošanas darbiem pašvaldības autoceļa aizsargjoslā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.09.2016
Rēzeknes novada un pilsētas pašvaldības paraksta sadarbības līgumu ar Norvēģijas pašvaldībām
14. septembrī Norvēģijas dienvidu pilsētā Ārendālē tika parakstīts četrpusējs sadarbības līgums starp Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldībām Latvijā, kā arī Aust-Agderas apgabala un Ārendāles pašvaldībām Norvēģijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
Izsludināts konkurss uz Kaunatas tautas nama vadītāja amatu
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde aicina darbā Kaunatas pagasta tautas nama vadītāju. Pieteikumu var iesniegt personīgi darba laikā Kaunatas pagasta pārvaldes lietvedībā; pa pastu slēgtā aploksnē, norādot adresātu – Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar norādi „Konkursam uz Kaunatas pagasta tautas nama vadītāja amatu” vai elektroniski uz e-pastu: info@kaunata.lv. Pieteikumu var iesniegt līdz 27. septembrim plkst. 12:00. Tālrunis uzziņām: 64667000. Vairāk informācijas – konkursa nolikumā.
 Lasīt vairāk