Publicēts 04.01.2017
Aprit 75 gadi kopš Audriņu traģēdijas
4. janvārī pie pieminekļa Audriņos, Ančupānu memoriālā un Rēzeknes pilsētā notika vairāki atceres pasākumi, kā laikā ar klusuma brīdi un ziedu nolikšanu tika pieminēti 1942. gada traģiskie notikumi, kad nacisti nodedzināja Rēzeknes apriņķa Audriņu sādžu, Ančupānu mežā nonāvēja 215 sādžas iedzīvotājus, kā arī publiski pie Rēzeknes cietuma sienas nošāva 30 Audriņu vīriešus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2017
Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrāde
Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.25, 1. §).
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2017
Notiks Audriņu traģēdijas piemiņas pasākumi
2017. gada 4. janvārī aprit 75. gadskārta kopš traģiskajiem notikumiem Audriņos, kad, atriebjoties par izbēgušo sarkanarmiešu slēpšanu, nacisti nodedzināja Audriņu ciemu un Ančupānu kalnos nonāvēja vairāk nekā 200 ciema iedzīvotāju, savukārt publiski pie Rēzeknes cietuma sienas nošāva vēl 30 vīriešus no Audriņu ciema.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2016
In memoriam. Ingrīda Tjarve (1966. gada 14. novembris – 2016. gada 26. decembris)
Sirds un prāts atsakās noticēt, ka var tik pēkšņi, Ziemassvētku laikā, 50 gadu vecumā, negaidīti pārtrūkt dzīves pavediens... Ir apstājusies mūsu Ingrīdas dāsnā, izpalīdzīgā, labsirdīgā sirds, kas bija visa Feimaņu pagasta kultūras dzīves dvēsele.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2016
Ziemassvētku vecīša sūtņi novēl gaišus Ziemassvētkus!
Būt par Ziemassvētku vecīti – tas ir talants, ko nevar nedz iemācīties skolā vai īpašos kursos, nedz arī atrast interneta meklētājā. Ir cilvēki, kuri šim amatam kā radīti. No viņiem staro labestība, viņi nebaidās no bērniem, spēj draudzēties, pārsteigt bērnus un iet rotaļās, nepagurstot stundām ilgi. Arī bērni saprot, ka lielais Santa Klauss, kas dzīvo Lapzemē, nespēj viens pats Ziemassvētku laikā viņus visus apciemot, tāpēc sūta uz visām pusēm savus vietniekus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2016
Pie Rēzeknes novada pašvaldības izšūta spēka josta ozoliem
2. novembrī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicināja visus pašvaldības darbiniekus iesaistīties akcijā „Mans priecīgais notikums”. Akcijas mērķis bija dalīties savā priekā un sagādāt dzimšanas dienas dāvanu Latvijai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Rēzeknes novada pašvaldība šobrīd ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par papildus aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadam, kurš ir aprēķināts par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Nodokļa papildlikmi 1,5 % apmērā par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi pašvaldība piemēro pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju. Informācija par 2016.gadā neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām publiski ir pieejama arī internetā, vietnē www.lad.gov.lv sadaļā - Atbalsta veidi - Citi pakalpojumi - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2016

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2017. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2016
Aptauja par Latgales pašvaldību sadarbību ar iedzīvotājiem
Latgales plānošanas reģions lūdz aizpildīt aptaujas anketu par Latgales pašvaldību komunikāciju ar iedzīvotājiem, novērtēt līdzšinējo efektivitāti, kā arī nākotnes potenciālu. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 5 minūtes. Tā ir anonīma un atbildes tiks skatītas tikai apkopotā veidā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2016
Latgales tūrisma konferencē Lūznavas muiža saņem apbalvojumu kā labākais jaunais tūrisma objekts
2. decembrī Ludzas tautas namā notika Latgales tūrisma gada pasākums – tūrisma konference “Panākumu atslēga mūsu pašu rokās”, kuru organizēja Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” ar LIAA Tūrisma Departamenta un Latgales pašvaldību atbalstu un līdzfinansējumu. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 Latgales tūrisma speciālisti, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un citi interesenti. Tās laikā tika pārrunātas nozares attīstības tendences 2016. gadā un arī nākotnē. Konferences dalībnieki dalījās pieredzē, stāstot Latgales tūrisma veiksmes stāstus un pozitīvus sadarbības piemērus.
 Lasīt vairāk