Publicēts 19.10.2016
Līdz 21. oktobrim vēl var pieteikt pretendentus Atzinības raksta saņemšanai
Rēzeknes novada pašvaldība līdz 21. oktobrim pl. 16:30 aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta – saņemšanai. Pretendentus var pieteikt septiņās nominācijās: „Sabiedriskā aktivitāte”, „Ekonomika un tautsaimniecība”, „Izglītība, zinātne un sports”, „Veselības aprūpe un sociālais darbs”, „Kultūra”, „Darbs pašvaldībā” un „Darbs valsts pārvaldē”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2016
Feimaņu pagastā notiks iedzīvotāju sapulce
20. oktobrī plkst. 14.00 Feimaņu kultūras namā notiks pagasta iedzīvotāju kopsapulce kopā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni. Sapulces laikā tiks pārrunātas aktualitātes par budžeta izpildi, notiks pretendentu pieteikšana Pateicības raksta saņemšanai Valsts svētkos, kā arī tiks skatīts jautājums par jauniem maksas pakalpojumu izcenojumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2016
Dagdas novada pašvaldības kolēģi viesojas Rēzeknes novadā
Lai iepazītos ar Rēzeknes novada pieredzi pagastu pārvalžu reorganizācijā, 11. oktobrī Rēzeknes novada Maltā viesojās kolēģi no Dagdas novada pašvaldības – domes vadītāja Sandra Viškure, pašvaldības izpilddirektors Ivars Pauliņš, kā arī nodaļu vadītāji un speciālisti. Par grūtībām un finansiālajiem ieguvumiem, apvienojot divu pagastu grāmatvedību, stāstīja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un izpilddirektors Jānis Troška, kā arī nodaļu speciālisti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2016
Noteikta kārtība, kādā izsniedz pašvaldības atļauju darbiem pašvaldības autoceļa aizsargjoslā
Rēzeknes novada domes sēdē 2016. gada 15. septembrī tika pieņemti pašvaldības noteikumi Nr.22 “Kārtība, kādā tiek izsniegta Rēzeknes novada pašvaldības atļauja darbiem pašvaldības autoceļa aizsargjoslā”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta Rēzeknes novada pašvaldības atļauja būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguves darbiem, grunts rakšanas un pārvietošanas darbiem pašvaldības autoceļa aizsargjoslā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.09.2016
Rēzeknes novada un pilsētas pašvaldības paraksta sadarbības līgumu ar Norvēģijas pašvaldībām
14. septembrī Norvēģijas dienvidu pilsētā Ārendālē tika parakstīts četrpusējs sadarbības līgums starp Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldībām Latvijā, kā arī Aust-Agderas apgabala un Ārendāles pašvaldībām Norvēģijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
Izsludināts konkurss uz Kaunatas tautas nama vadītāja amatu
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde aicina darbā Kaunatas pagasta tautas nama vadītāju. Pieteikumu var iesniegt personīgi darba laikā Kaunatas pagasta pārvaldes lietvedībā; pa pastu slēgtā aploksnē, norādot adresātu – Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar norādi „Konkursam uz Kaunatas pagasta tautas nama vadītāja amatu” vai elektroniski uz e-pastu: info@kaunata.lv. Pieteikumu var iesniegt līdz 27. septembrim plkst. 12:00. Tālrunis uzziņām: 64667000. Vairāk informācijas – konkursa nolikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2016
Stoļerovas pagasta pārvaldi vadīs Aivars Lukša
8. septembra ārkārtas Rēzeknes novada domes sēdē par jauno Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāju vienbalsīgi tika apstiprināts Aivars Lukša. Dienu iepriekš Stoļerovas saietu namā notika sapulce, kurā iedzīvotāji uzklausīja topošā vadītāja redzējumu par pagasta attīstību, kā arī par svarīgākajiem un steidzamākajiem darbiem, ko pārvaldnieks plāno paveikt.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde veic būvniecības kontroli novada teritorijā
Lai uzraudzītu būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma, kā arī citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde, atbilstoši savai kompetencei, turpina veikt būvniecības kontroli Rēzeknes novada teritorijā, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofotokartes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Notiks Stoļerovas pagasta iedzīvotāju sapulce
7. septembrī pulksten 14.00 Stoļerovas saietu namā notiks iedzīvotāju sapulce. Sapulces dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkursa uz vakanto Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatu rezultātiem un pārvaldnieka amata kandidātu Aivaru Lukšu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2016
Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīts Aivars Lukša
26. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā notika pretendentu izvērtēšana vakantajam Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Lai gan 17. augustā iedzīvotāju sapulcē tika izvirzīti četri pretendenti – Valentīna Arbidāne, Aivars Lukša, Edgars Paškovs un Natālija Kovaļevska –, tikai divi no viņiem – Valentīna Arbidāne un Aivars Lukša – piekrita piedalīties konkursa nākamajā kārtā.
 Lasīt vairāk