Publicēts 18.04.2016
Tā tik būs talka!
Šogad Ozolaines pagastā tiek rīkota organizēta kopēja talkošana, un tieši tāpēc jau 23. aprīlī, sestdien, no plkst. 09.00 ikviens Ozolaines pagasta iedzīvotājs un ikviens, kurš grib izdarīt ko labu, bet vēl nav atradis vietu, kur to darīt, tiek laipni aicināts pie Ozolaines pagasta pārvaldes un Tautas nama ēkas, lai nosvinētu talkošanas maratona noslēgumu kopīgā skaistā darbā, kura patronese būs profesionāla floriste, ainavu un vides dizainere Daina Zvejsalniece! Par pārējām vietām, kuras talkošanai izvēlējušies Rēzeknes novada iedzīvotāji, lasiet portālā talkas.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2016
Latvijas Arhitektūras gada balva 2016. Nobalso par Maltas vidusskolu rekonstrukcijas projektu!
Starp 16 darbiem, kas izvēlēti Latvijas Arhitektūras balvas 2016 pusfinālam, ir arī Maltas vidusskolu rekonstrukcijas projekts (autori: SIA "SAALS": Māris Krūmiņš, Rasa Kleina). Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties publikas balsojumā un noteikt, kurš ir spilgtākais darbs Latvijas arhitektūrā pagājušajā gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.04.2016
Apmācību semināri -LEADER projektu vadība un ieviešana
Līdz ar pavasara ienākšanu Latgalē atsākusies rosība gan dabā, gan lauku cilvēku ikdienā, un biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” arī uzsākusi aktīvu darbu pie Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA LEADER programmas ietvaros. Šī gada martā un aprīlī biedrība rīkoja informatīvus seminārus Rēzeknē un Viļānos, kurus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēku, kas interesējās par atvērtā projektu konkursa iespējām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.04.2016
Aicinām pieteikties pretendentus vakantajam PSIA “Maltas Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amatam
Uz valdes locekļa amatu var pretendēt personas, kuras atbilst šādām pamatprasībām: augstākā profesionālā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds siltuma un ūdens inženiersistēmās tiks uzskatīts par priekšrocību); darba pieredze vadošā amatā; prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu;
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2016
Rēzeknes novada pašvaldība plāno iesaistīties pašvaldībai nozīmīgu meliorācijas sistēmu uzturēšanā
Lai pašvaldībai būtu tiesības mērķtiecīgāk piedalīties meliorācijas grāvju uzturēšanas procesos, no 2015. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Meliorācijas likuma grozījumi, kuri nosaka jaunu terminu – Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma. Atbilstoši likuma definīcijai tā ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Likuma grozījumi ļauj pašvaldībām izvēlēties, kurus koplietošanas novadgrāvjus tā ar savu lēmumu nosaka kā pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2016
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā ir augsta
Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība gandrīz divu mēnešu garumā laika posmā no 07.12.2015. līdz 01.02.2016. organizēja iedzīvotāju aptauju "Kā Jūs vērtējat Rēzeknes novada attīstību?". Aptaujā kopumā piedalījās 244 respondenti, no tiem 177 sievietes un 67 vīrieši, respondentu vidējais vecums 41,4 gadi. Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji, tiem seko iedzīvotāji no Mākoņkalna un Nautrēnu pagasta. Aktīvi aptaujā piedalījās arī Audriņu, Bērzgales, Feimaņu, Ilzeskalna, Lendžu, Ozolaines, Pušas un Rikavas pagasta iedzīvotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2016
18. martā gaidāma Saeimas deputātu kopīga vizīte Rēzeknes novadā
Turpinot iesākto tradīciju, visu Saeimā pārstāvēto partiju pārstāvji dodas apciemot kādu no Latgales pašvaldībām. Šoreiz piedalīsies no Latgales vēlēšanu apgabala ievēlētie Saeimas deputāti Jānis Trupovnieks (Zaļo un Zemnieku savienība), Jānis Tutins ("Saskaņa"), Aldis Adamovičs ("Vienotība"), Juris Viļums (Latvijas Reģionu apvienība), kā arī deputātes Silvijas Šimfas "No sirds Latvijai" palīgs Valdis Lauskis un Edmunds Teirumnieks (Nacionālā apvienība, Rēzeknes pilsētas domes deputāts).
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2016
Atklāts nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” projektu konkurss
Atklāts nodibinājuma "Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā" projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai novada teritorijā. 22. februārī notika nodibinājuma "Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā" (LEARN) organizēts seminārs par projektu konkursa izsludināšanu. Projekta mērķi ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes novada teritorijā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, uzņēmējdarbības attīstību un bezdarba samazināšanos. Novadniekiem tā ir iespēja piesaistīt līdzekļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un biznesa ideju īstenošanai, kā arī jau esošas saimnieciskās darbības attīstīšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2016
Izsludināta sabiedriskā aptauja par koku izciršanu Ozolaines pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Ritiņu kapsētā veikt 4 (četru) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie Šeršņovu ģimenes kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1232. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie komunālinženieres no 2016. gada 07. marta līdz 2016. gada 21. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2016
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2014. gadu, tanī skaitā triju gadu perioda pārskats
2016. gada 3. martā Rēzeknes novada dome apstiprināja Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2014. gadu, tanī skaitā triju gadu perioda pārskatu (sēdes protokols Nr.6, 42.§).
 Lasīt vairāk