Publicēts 27.03.2020
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Rēzeknes novada pašvaldība pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņus
Izmantojot likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzētās tiesības, Rēzeknes novada dome 2020. gada 26. marta ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu 2020. gadā noteikt citus, no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” atšķirīgus nodokļa samaksas termiņus, nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada pirmo un otro ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 15. jūlijam, savukārt tā nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020. gada trešo un ceturto ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2020
Aktuālais video: LRT tiešraide par aktualitātēm Rēzeknes novadā saistībā ar COVID-19
Kāda ir aktuālākā informācija par situāciju Rēzeknes novadā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli? Kā tiek organizēts pašvaldības darbs un pildīti tās uzdevumi? Par šiem un citiem svarīgiem jautājumiem – saruna ar Rēzeknes novada domes izpilddirektoru Jāni Trošku un Maltas pagastu apvienības vadītāju Edgaru Blinovu Latgales reģionālā televīzijas tiešraidē 27. martā plkst. 18:30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2020
Noslēgusies pirmā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Aktuālais video: LRT tiešraide par aktualitātēm izglītībā Rēzeknes novadā saistībā ar COVID-19
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldība atgādina par darbu un rīcību ārkārtējās situācijas laikā
Ņemot vērā Ministru kabineta šī gada 14. marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Rēzeknes novada pašvaldība pauž izpratni un atbalstu valdības ieviestajiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanai. Būsim atbildīgi, izturēsimies pret notiekošo ar izpratni, ņemsim vērā Slimību profilakses un kontroles dienesta un Veselības ministrijas norādījumus, lai kopīgi strādātu viena mērķa labā, efektīvi ierobežojot Covid-19 izplatību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2020
Iedzīvotājiem, kuri nesen atgriezušies Latvijā, obligāti jāievēro 14 dienu stingra pašizolācija mājās!
Ja iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība vai viņu rīcībā ir informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem, tostarp iespējamiem valdības noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu pārkāpumiem, jāzvana 110 nevis jāraksta sociālajos tīklos. Tā policisti varēs ātrāk reaģēt uz saņemto informāciju!
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2020
Kaunatas pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti!
Informējam, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ no 13. marta līdz 14. aprīlim Kaunatas pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna un Stoļerovas pagastu pārvaldes) strādās attālināti, iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI AR PASTA STARPNIECĪBU VAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2020
Rēzeknes novada pašvaldība informē par nekustamā īpašuma – ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” un “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nodošanu nomā
17.martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika organizēta preses konference, lai informētu par nekustamā īpašumu - ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” (ŪTAC “BĀKA”) un nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” zemes vienības daļas Gaigalavas pagastā nodošanu nomā. Tas tika darīts ar mērķi sniegt precīzu un skaidru informāciju par izsoles objektu, izsoles procesu, lai izvairītos no nepamatotiem pārmetumiem un spekulācijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2020
Dricānu pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti!
Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Dricānu pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Gaigalavas, Dricānu, Kantinieku, Nagļu, Ozolmuižas, Sakstagala, Strūžānu, Rikavas pagastu pārvalde) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2020
Nautrēnu pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti!
Informējam, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim Nautrēnu pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu un Vērēmu pagastu pārvalde) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems elektroniskā veidā vai ievietojot pastkastītē pie pagasta pārvaldes durvīm.
 Lasīt vairāk