Publicēts 10.05.2016
Godinās Rēzeknes novada Zelta pārus
Prasme gadu desmitos saglabāt mīlestību, uzticību un savstarpējo cieņu - tā ir vērtība un tas izdodas tikai stiprai un saticīgai ģimenei. 13. maijā, plkst. 13.00 Lūznavas muižā notiks skaista kopā būšanas jubileja - Zelta pāru godināšana. Rēzeknes novadā šogad Zelta kāzu jubilejai pieteikušies astoņi pāri. Svinēsim kopā mīlestības svētkus!
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.05.2016

Pašā vasaras viducī, 23. jūlijā, Rēzeknes novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus, ģimeniskus, izzinošām un sportiskām aktivitātēm piesātinātus svētkus – Rēzeknes Novada dienu Ančupānu ielejā. Plašajā pasākuma programmā savām interesēm atbilstošas aktivitātes atradīs ikviens.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2016
Rēzeknes novads kļūst sakoptāks
Sestdien, 23. aprīlī, Rēzeknes novada iedzīvotāji pulcējās uz Vislatvijas Lielo talku, lai sakoptu un sakārtotu novada teritoriju, iestādītu kokus un košumkrūmus, izjustu kopā strādāšanas prieku un arī atpūstos pēc padarītā darba. Talkas ietvaros strādāja 1856 talcinieki, savākti 4805 maisi ar atkritumiem, taču gandarījums par paveikto nav skaitļos izmērāms.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.04.2016
Aicina pievienoties talkai Lūznavas muižas parkā
23. aprīlī 10.00 no rīta ikviens interesents var pievienoties Lielās talkas norisei Lūznavas muižas parkā, sakopjot un sagatavojot muižas parka teritoriju šī gada rudenī iecerētajai 100 ozolu stādīšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2016
Tā tik būs talka!
Šogad Ozolaines pagastā tiek rīkota organizēta kopēja talkošana, un tieši tāpēc jau 23. aprīlī, sestdien, no plkst. 09.00 ikviens Ozolaines pagasta iedzīvotājs un ikviens, kurš grib izdarīt ko labu, bet vēl nav atradis vietu, kur to darīt, tiek laipni aicināts pie Ozolaines pagasta pārvaldes un Tautas nama ēkas, lai nosvinētu talkošanas maratona noslēgumu kopīgā skaistā darbā, kura patronese būs profesionāla floriste, ainavu un vides dizainere Daina Zvejsalniece! Par pārējām vietām, kuras talkošanai izvēlējušies Rēzeknes novada iedzīvotāji, lasiet portālā talkas.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2016
Latvijas Arhitektūras gada balva 2016. Nobalso par Maltas vidusskolu rekonstrukcijas projektu!
Starp 16 darbiem, kas izvēlēti Latvijas Arhitektūras balvas 2016 pusfinālam, ir arī Maltas vidusskolu rekonstrukcijas projekts (autori: SIA "SAALS": Māris Krūmiņš, Rasa Kleina). Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties publikas balsojumā un noteikt, kurš ir spilgtākais darbs Latvijas arhitektūrā pagājušajā gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.04.2016
Apmācību semināri -LEADER projektu vadība un ieviešana
Līdz ar pavasara ienākšanu Latgalē atsākusies rosība gan dabā, gan lauku cilvēku ikdienā, un biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” arī uzsākusi aktīvu darbu pie Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA LEADER programmas ietvaros. Šī gada martā un aprīlī biedrība rīkoja informatīvus seminārus Rēzeknē un Viļānos, kurus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēku, kas interesējās par atvērtā projektu konkursa iespējām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.04.2016
Aicinām pieteikties pretendentus vakantajam PSIA “Maltas Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amatam
Uz valdes locekļa amatu var pretendēt personas, kuras atbilst šādām pamatprasībām: augstākā profesionālā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds siltuma un ūdens inženiersistēmās tiks uzskatīts par priekšrocību); darba pieredze vadošā amatā; prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu;
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2016
Rēzeknes novada pašvaldība plāno iesaistīties pašvaldībai nozīmīgu meliorācijas sistēmu uzturēšanā
Lai pašvaldībai būtu tiesības mērķtiecīgāk piedalīties meliorācijas grāvju uzturēšanas procesos, no 2015. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Meliorācijas likuma grozījumi, kuri nosaka jaunu terminu – Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma. Atbilstoši likuma definīcijai tā ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Likuma grozījumi ļauj pašvaldībām izvēlēties, kurus koplietošanas novadgrāvjus tā ar savu lēmumu nosaka kā pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2016
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā ir augsta
Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība gandrīz divu mēnešu garumā laika posmā no 07.12.2015. līdz 01.02.2016. organizēja iedzīvotāju aptauju "Kā Jūs vērtējat Rēzeknes novada attīstību?". Aptaujā kopumā piedalījās 244 respondenti, no tiem 177 sievietes un 67 vīrieši, respondentu vidējais vecums 41,4 gadi. Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji, tiem seko iedzīvotāji no Mākoņkalna un Nautrēnu pagasta. Aktīvi aptaujā piedalījās arī Audriņu, Bērzgales, Feimaņu, Ilzeskalna, Lendžu, Ozolaines, Pušas un Rikavas pagasta iedzīvotāji.
 Lasīt vairāk