Publicēts 24.02.2015
No marta par jaunatnes lietu speciālistu sāks strādāt Jānis Šaudiņš; par iekšējo auditori – Kristīne Fedorenkova
No 3. marta jaunatnes lietu speciālista pienākumus Rēzeknes novada pašvaldībā sāks pildīt maltēnietis Jānis Šaudiņš. „Plānoju turpināt jau iesākto darbu ar jaunatnes motivēšanu un viņiem piedāvāto iespēju realizēšanu,” pirms darba gaitu sākuma pastāstīja J. Šaudiņš. Kā galveno sava darba mērķi jaunais speciālists min abpusējas sadarbības veidošanu ar jauniešiem, lai Rēzeknes novadu attīstītu par tādu, kurā jauniešiem būtu vērts palikt un piepildīt savas ieceres.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskais materiāls
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2015. gada 19. februārī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.4, 3.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskā materiāla apstiprināšanu”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2012. un 2013. gada rezultātiem
2015. gada 19. februārī Rēzeknes novada dome apstiprinājusi Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2012. un 2013. gada rezultātiem (sēdes protokols Nr.4, 2.§). Pārskats ietver Rēzeknes novada vispārējās attīstības statistisko rādītāju analīzi, pašvaldības īstenoto projektu un veikto pasākumu apkopojumu un analīzi par situāciju 2012. un 2013. gados. Pārskatā tiek raksturots aptaujā noskaidrotais vispārējais iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves vidi Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2015
Rēzeknes novada pašvaldība akceptē Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju
Rēzeknes novada domes sēdē, 19. februārī, izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju. Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju – Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils, Krustpils-Rēzekne, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums elektrifikāciju, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu ar spriegumu 1x25 kV vai 2x25 kV un uzbūvēt 10, 11 vai 17 vilces jaudas apakšstacijas ar tām nepieciešamo 110 kV pieslēgumu ierīkošanu no 110 – 330 kV pārvades tīkla.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2015
Zviedru labdari uz Ozolaines pagastu atveduši 104. palīdzības kravu
Janvāra nogalē uz Rēzeknes novada Ozolaines pagastu atceļoja humānās palīdzības krava no Zviedrijas. Šī bija 104. reize, kad zviedru sūtījums nonāca pie palīdzības lūdzējiem Latvijā, taču pirmā reize bez labdarības akcijas aizsācējas Margitas Rappas, kura pagājušā gada nogalē, 84 gadu vecumā aizgāja mūžībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2015
Noslēgusies aptauja „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā”
„…..Ja novads nesāks domāt par uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalstīšanu, tad ne pārāk tālā nākotnē galvenie kultūras pasākumi dažos novada pagastos būs kapusvētki, ” -- tādu skaudru domu izteicis kāds no Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada rudenī rīkotās iedzīvotāju aptaujas respondentiem. Laika posmā no 2014. gada 1. septembra līdz 1. novembrim Rēzeknes novada pašvaldība veica iedzīvotāju viedokļu izzināšanu ar pašvaldības mājas lapā publicētās aptaujas „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā” starpniecību. Aptaujā kopumā piedalījās 148 respondenti (103 sievietes, 45 vīrieši, respondentu vidējais vecums 38,1 gadi), kuri Rēzeknes novada mājas lapā izteica savu viedokli par pašvaldības teritorijā pieejamajiem pakalpojumiem, notikušajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem. Aptaujas „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā” ietvaros iedzīvotājiem bija jāatbild uz 13 jautājumiem, paužot savu viedokli par pašvaldības sniegto un novada teritorijā pieejamo pakalpojumu kvalitāti un īstenoto pasākumu, projektu lietderību tieši iedzīvotāju skatījumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2015
Ēnu diena Rēzeknes novada pašvaldībā
11. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās jau par tradīciju kļuvušais skolēnu karjeras izglītības pasākums „Ēnu diena”. Iespēju uz brīdi iejusties pašvaldības darbinieka „ādā”, kā arī vairāk uzzināt par speciālistu ikdienu un darba pienākumiem izmantoja 17 jaunieši. „Ēnas” bija gan domes priekšsēdētājam, gan projektu koordinatoriem, juristiem, būvdarbu vadītājiem, kultūras metodiķei un citiem darbiniekiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2015
VAKANCE: Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra vadītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde līdz 24.februārim plkst. 14:00 gaida pieteikumus vakantajam Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja amatam. Pretendentiem jāiesniedz motivācijas vēstule, aizpildīta pieteikuma anketa, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināli jāpaņem līdzi uz interviju), tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Atjaunotajā Lūznavas muižā iesvētīta kapela
2015. gada 8. februāris bija priecīga un sengaidīta diena Lūznavas pagasta un apkaimes iedzīvotājiem, jo vienā no atjaunotās Lūznavas muižas pirmā stāva telpām svinīgi tika iesvētīta kapela. Jau pirms Svētās Mises sākuma kapelas telpa bija tik pārpildīta, ka nācās nest papildus krēslus, kopā ar lūznaviešiem šajā dienā bija arī pārstāvji no kaimiņu draudzēm – Zosnas, Rozentovas, Rēzeknes. Jauno lūgšanu vietu svinīgā ceremonijā iesvētīja Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes –Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis un Jēzus Sirds katedrāles priesteris Ainārs Londe, dievkalpojumu ar dziesmām kuplināja katedrāles jaunieši ar ērģelnieci Nelliju Sarkani. V .E. bīskaps Jānis Bulis savā svētrunā uzsvēra, ka dievnams, tā ir vieta, kur cilvēks var tikties ar Dievu Svētajā Misē, attīrot savu sirdsapziņu grēksūdzes sakramentā un Euharistijā, kā arī gremdējoties klusā sirds lūgšanā. Šāda vieta tagad būs arī Lūznavas ļaudīm, jo līdz šim draudzei nācās pulcēties neērtās un nepiemērotās telpās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2015
Atjaunotajā Lūznavas muižā iesvētīs kapelu
Svētdien, 8. februārī, plkst. 11.00, atjaunotajā Lūznavas muižā tiks iesvētīta kapela. Jauno lūgšanu vietu iesvētīs Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes –Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis, kopā ar lūznaviešiem šajā svinīgajā notikumā piedalīsies arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.
 Lasīt vairāk