Publicēts 31.03.2015
Rēzeknes novada speciālisti dosies „ēnot” Norvēģijas kolēģus
11. aprīlī speciālās izglītības un sociālie darbinieki no Rēzeknes novada dosies uz Norvēģijas sadarbības pašvaldībām Ārendāli un Aust Agderi, lai nedēļas garumā „ēnojot” savas jomas speciālistu darbu, apgūtu jaunas metodes un smeltos idejas turpmākajam darbam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2015
Maltas būvobjektam – spāru svētki
26. martā, paceļot krāšņu vainagu vairāk nekā 15 metru augstumā, tika svinēti spāru svētki kopējās infrastruktūras objektam, kur projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros pabeigts svarīgs būvniecības posms – uzbūvēts ēkas karkass un uzslietas spāres.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2015
Uz vakanto projektu vadītāja vietu pieteikušies 18 pretendenti
Noslēgusies pretendentu pieteikšanās Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uz vakanci „Projektu vadītājs Attīstības plānošanas nodaļā darbam ar starptautiskajiem projektiem izglītības jomā”. Konkursā saņemti 17 pieteikumi. Līdz 27. martam tiks izvērtēta pretendentu izglītība, darba pieredze un citas konkursa nolikumā noteiktās prasības. Pārrunas par konkursa otrajā kārtā izvirzītajiem pretendentiem paredzētas aprīļa sākumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2015
Ministru prezidente tikās ar Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītājiem
Piektdien, 13. martā darba vizītē Latgalē viesojās Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Vizītes ietvaros Ministru prezidente ar delegāciju apmeklēja Nautrēnu vidusskolu, kur kopā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, novada Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un izglītības iestāžu vadītājiem diskutēja par aktuālākajiem jautājumiem izglītības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2015
Rēzeknes novadā šķirosim atkritumus!
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ALAAS” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Šajā gadā 12 Rēzeknes novada pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu ) tiks izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2015
In memoriam: Voldemārs Silagaiļs
Voldemārs Silagaiļs (1958. gada 2. jūnijs – 2015. gada 18. marts) 18. martā, 56 gadu vecumā pēc ilgstošas cīņas ar smagu slimību mūžībā aizgājis Voldemārs Silagaiļs – ilggadējs Strūžānu pagasta vadītājs, ievēlēts par padomes priekšsēdētāju 5 reizes, bijušais Rēzeknes novada domes deputāts, gādīgs tēvs un mīlošs vectētiņš.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Sabiedriskā apspriešana Ozolaines pagastā
Ozolaines pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par ierosinājumu Ozolaines pagasta administrāciju pārcelt uz Sociālās mājas telpām. Tādā gadījumā turpmāk Sociālās mājas telpās atrastos pagasta pārvalde, sociālais darbinieks, bāriņtiesa, pagasta arhīvs, kase un noteiktās dienās pieņemtu arī medpunkts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Svarīga informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Rēzeknes novada pašvaldība ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu par 2015. gadu, un maksāšanas paziņojumi tika nodoti izsūtīšanai ārējo pakalpojumu sniedzējam. Saskaņā ar ārējā pakalpojuma sniedzēja iesniegto informāciju, maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadam ir izsūtīti iedzīvotājiem, taču šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībā tiek saņemtas sūdzības par nesaņemtiem maksāšanas paziņojumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Ministru prezidente tiksies ar Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītājiem
Piektdien, 13. martā darba vizītē Latgalē ieradīsies Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Vizītes ietvaros Ministru prezidente ar delegāciju apmeklēs Nautrēnu vidusskolu, kas nākotnē plānota kā viens no četriem uzņēmējdarbības kontaktpunktiem Rēzeknes novadā. Pulksten 14.30 Laimdotai Straujumai paredzēta diskusija par skolotāju algu modeli ar Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītājiem, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāju Līviju Plavinsku un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju
Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā projekta vadītāju Attīstības plānošanas nodaļā darbam ar starptautiskiem projektiem izglītības jomā. Prasības pretendentam: • Augstākā izglītība ekonomikā, sociālajās zinātnēs vai citā ar projektu vadīšanu saistītā jomā; • Zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinātnēs; • Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektu vadīšanā, ieviešanā; • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze starptautisku projektu ieviešanā, vērtējot vadītā projekta sarežģītību (starptautisko partneru skaits, iesaistītā mērķa grupa, projekta budžets u.c.); • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar izglītību saistītā jomā;
 Lasīt vairāk