Publicēts 03.03.2015
6. martā – ikgadējā Graudaudzētāju konference un lauku labumu tirdziņš
SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” un A/S „Rēzeknes Dzirnavnieks” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību 6. martā no pulksten 10.30 Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) rīko ikgadējo Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu audzētāju konferenci. Konferences laikā tiks piedāvāta jaunākā informācija par graudaugu šķirnēm, mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļiem, tehniku un 2014. gada izmēģinājumu rezultātiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2015
Rēzeknes novada deputātu pieņemšanas laiki pagastos
Rēzeknes novada pašvaldība 2014. gada rudenī rīkoja interneta aptauju „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā”. Vairāki aptaujas dalībnieki rakstīja, ka biežāk gribētu tikties ar novada domes deputātiem. Ņemot vērā šo priekšlikumu, ir izstrādāts grafiks ar laikiem, kad iedzīvotāji varētu tikties un uzdot jautājumus deputātiem un novada vadībai, turklāt, nevis administrācijas ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, bet katrā pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2015
Sabiedriskā apspriešana par liepu izciršanu Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka pēc iedzīvotāju ierosinājuma, 2015. gadā plāno veikt liepu nozāģēšanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ritiņi 1”. Lūdzam apskatīt sagatavoto tabulu ar ieplānotajiem darbiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 tālr.Nr. 64640171) vai uz e-pastu info@ozolaine.lv no 2015. gada 2. marta līdz 2015. gada 13. martam. Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošo noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu, 13 .punktu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2015
Pagastu pārvalžu 2014. gada budžeta izpilde un 2015. gada plāni
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2015
Pašvaldības administrācijas nodaļu pārskati par paveikto 2014. gadā
3585 sagatavoti domes sēžu protokolu izraksti, 1934 noslēgti līgumi, 957 mājas lapā publicētas ziņas par jaunumiem no pagastiem, 2927 ģimenes, kas saņēmušas Sociālā dienesta palīdzību, 78 – dzīves gadu skaitlis vecākajam līgavainim, kas pagājušajā gadā „Jā” vārdu teicis Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļā – tie ir tikai daži skaitļi no administrācijas nodaļu pārskatiem par padarīto 2014. gadā. Katras nodaļas paveikto var apskatīt ŠEIT.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2015
No marta par jaunatnes lietu speciālistu sāks strādāt Jānis Šaudiņš; par iekšējo auditori – Kristīne Fedorenkova
No 3. marta jaunatnes lietu speciālista pienākumus Rēzeknes novada pašvaldībā sāks pildīt maltēnietis Jānis Šaudiņš. „Plānoju turpināt jau iesākto darbu ar jaunatnes motivēšanu un viņiem piedāvāto iespēju realizēšanu,” pirms darba gaitu sākuma pastāstīja J. Šaudiņš. Kā galveno sava darba mērķi jaunais speciālists min abpusējas sadarbības veidošanu ar jauniešiem, lai Rēzeknes novadu attīstītu par tādu, kurā jauniešiem būtu vērts palikt un piepildīt savas ieceres.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskais materiāls
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2015. gada 19. februārī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.4, 3.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskā materiāla apstiprināšanu”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2012. un 2013. gada rezultātiem
2015. gada 19. februārī Rēzeknes novada dome apstiprinājusi Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2012. un 2013. gada rezultātiem (sēdes protokols Nr.4, 2.§). Pārskats ietver Rēzeknes novada vispārējās attīstības statistisko rādītāju analīzi, pašvaldības īstenoto projektu un veikto pasākumu apkopojumu un analīzi par situāciju 2012. un 2013. gados. Pārskatā tiek raksturots aptaujā noskaidrotais vispārējais iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves vidi Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2015
Rēzeknes novada pašvaldība akceptē Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju
Rēzeknes novada domes sēdē, 19. februārī, izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju. Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju – Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils, Krustpils-Rēzekne, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums elektrifikāciju, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu ar spriegumu 1x25 kV vai 2x25 kV un uzbūvēt 10, 11 vai 17 vilces jaudas apakšstacijas ar tām nepieciešamo 110 kV pieslēgumu ierīkošanu no 110 – 330 kV pārvades tīkla.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2015
Zviedru labdari uz Ozolaines pagastu atveduši 104. palīdzības kravu
Janvāra nogalē uz Rēzeknes novada Ozolaines pagastu atceļoja humānās palīdzības krava no Zviedrijas. Šī bija 104. reize, kad zviedru sūtījums nonāca pie palīdzības lūdzējiem Latvijā, taču pirmā reize bez labdarības akcijas aizsācējas Margitas Rappas, kura pagājušā gada nogalē, 84 gadu vecumā aizgāja mūžībā.
 Lasīt vairāk