Publicēts 17.02.2015
Noslēgusies aptauja „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā”
„…..Ja novads nesāks domāt par uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalstīšanu, tad ne pārāk tālā nākotnē galvenie kultūras pasākumi dažos novada pagastos būs kapusvētki, ” -- tādu skaudru domu izteicis kāds no Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada rudenī rīkotās iedzīvotāju aptaujas respondentiem. Laika posmā no 2014. gada 1. septembra līdz 1. novembrim Rēzeknes novada pašvaldība veica iedzīvotāju viedokļu izzināšanu ar pašvaldības mājas lapā publicētās aptaujas „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā” starpniecību. Aptaujā kopumā piedalījās 148 respondenti (103 sievietes, 45 vīrieši, respondentu vidējais vecums 38,1 gadi), kuri Rēzeknes novada mājas lapā izteica savu viedokli par pašvaldības teritorijā pieejamajiem pakalpojumiem, notikušajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem. Aptaujas „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā” ietvaros iedzīvotājiem bija jāatbild uz 13 jautājumiem, paužot savu viedokli par pašvaldības sniegto un novada teritorijā pieejamo pakalpojumu kvalitāti un īstenoto pasākumu, projektu lietderību tieši iedzīvotāju skatījumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2015
Ēnu diena Rēzeknes novada pašvaldībā
11. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās jau par tradīciju kļuvušais skolēnu karjeras izglītības pasākums „Ēnu diena”. Iespēju uz brīdi iejusties pašvaldības darbinieka „ādā”, kā arī vairāk uzzināt par speciālistu ikdienu un darba pienākumiem izmantoja 17 jaunieši. „Ēnas” bija gan domes priekšsēdētājam, gan projektu koordinatoriem, juristiem, būvdarbu vadītājiem, kultūras metodiķei un citiem darbiniekiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2015
VAKANCE: Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra vadītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde līdz 24.februārim plkst. 14:00 gaida pieteikumus vakantajam Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja amatam. Pretendentiem jāiesniedz motivācijas vēstule, aizpildīta pieteikuma anketa, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināli jāpaņem līdzi uz interviju), tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Atjaunotajā Lūznavas muižā iesvētīta kapela
2015. gada 8. februāris bija priecīga un sengaidīta diena Lūznavas pagasta un apkaimes iedzīvotājiem, jo vienā no atjaunotās Lūznavas muižas pirmā stāva telpām svinīgi tika iesvētīta kapela. Jau pirms Svētās Mises sākuma kapelas telpa bija tik pārpildīta, ka nācās nest papildus krēslus, kopā ar lūznaviešiem šajā dienā bija arī pārstāvji no kaimiņu draudzēm – Zosnas, Rozentovas, Rēzeknes. Jauno lūgšanu vietu svinīgā ceremonijā iesvētīja Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes –Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis un Jēzus Sirds katedrāles priesteris Ainārs Londe, dievkalpojumu ar dziesmām kuplināja katedrāles jaunieši ar ērģelnieci Nelliju Sarkani. V .E. bīskaps Jānis Bulis savā svētrunā uzsvēra, ka dievnams, tā ir vieta, kur cilvēks var tikties ar Dievu Svētajā Misē, attīrot savu sirdsapziņu grēksūdzes sakramentā un Euharistijā, kā arī gremdējoties klusā sirds lūgšanā. Šāda vieta tagad būs arī Lūznavas ļaudīm, jo līdz šim draudzei nācās pulcēties neērtās un nepiemērotās telpās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2015
Atjaunotajā Lūznavas muižā iesvētīs kapelu
Svētdien, 8. februārī, plkst. 11.00, atjaunotajā Lūznavas muižā tiks iesvētīta kapela. Jauno lūgšanu vietu iesvētīs Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes –Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis, kopā ar lūznaviešiem šajā svinīgajā notikumā piedalīsies arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2015
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada budžets
29. janvārī ārkārtas domes sēdē dienaskārtības svarīgākais jautājums bija par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2015. gadam izdošanu. Kā sēdes laikā informēja domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, šogad pašvaldības plānotie ieņēmumi ir 25 198 348 EUR, no kā lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis (7,78 milj. EUR) un maksājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2015
Palīdzēsim Silvijai Deksnei!
25. janvārī Čornajas ciematā notika traģēdija – nodega Silvijas Deksnes māja, ugunsgrēkā bojā gāja viņas vīrs Dainis Deksnis. Postoša uguns aprija visu iedzīvi, kas bija iegādāta dzīves laikā. Sadega pilnīgi viss: gan mēbeles, gan sadzīves tehnika, gan drēbes, gan dokumenti, gan iekrājumi... vien palika bieza pelnu kārta. Ziemas laikā vienā acumirklī cilvēks palika bez pajumtes un iedzīves, ar to, kas bija mugurā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2015
Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam
Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2015
Par Vides aizsardzības fonda līdzekļiem realizētie projekti 2014. gadā
No 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 15. jūlijam pagastu pārvaldes tika aicinātas iesniegt Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības padomei projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība, atbilstoši Vides aizsardzības fonda nolikumam: izglītība un audzināšana vides aizsardzības jomā; vides monitorings; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība; gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņas; vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana; ūdeņu aizsardzība; augšņu un grunts aizsardzība un sanācija; vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana; atkritumu apsaimniekošana; radioaktīvo atkritumu pārvaldība; zivju resursu pavairošana un aizsardzība; zinātniskās pētniecības un plānošanas dokumentu izstrādāšana vides aizsardzības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2015
Zināmi konkursa par Rēzeknes novada moto un logo rezultāti
8. decembrī noslēdzās Rēzeknes novada pašvaldības izsludinātais konkurss par labāko novada logo un novada saukli jeb moto. Konkursā ar savām idejām piedalījās 19 dalībnieki, kopumā tika iesniegtas 22 idejas, kā būtu jāizskatās Rēzeknes novada logo un 58 idejas, kā varētu skanēt novada moto.
 Lasīt vairāk