Publicēts 15.04.2014
Turpinās Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbi
Aprīļa sākumā Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji devās uz Norvēģijas pilsētu Ārendāli, kur vairāku dienu garumā iepazina norvēģu pieredzi veco ļaužu aprūpē un darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pārrunāja turpmākās sadarbības projektu iespējas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.04.2014
Aicina apspriest Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienības “Kantinieki” nolikumu
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem nolikuma projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2014.gada 6.maijam. Tālr. 64607200, fax.64625935. Struktūrvienības nolikums
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2014
Pavasarī gaidāmas iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada pagastos
Pēc nedaudz vairāk nekā mēneša – 11.martā – sāksies iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada pagastos. Ja līdz šim sapulces tika organizētas rudenī, tad šogad nolemts sapulču laiku pārcelt uz martu un aprīli. Ka norāda Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, tas darīts, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar pagasta pārvaldes veikumu pilna gada garumā: „Ja sapulce notika oktobrī, tad līdz gada beigām vēl bija palikuši divi mēneši, kā laikā daudz kas varēja mainīties, taču tagad pagasta pārvalde var runāt par padarīto visa gada griezumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2014
Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada budžets
24.janvāra Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2014.gadam. Pamatbudžeta ieņēmumi paredzēti 29 223 985 EUR apmērā, savukārt pamatbudžeta izdevumi – 38 504 466 EUR. Starpību, kas ir 9 280 481 EUR veido naudas līdzekļu atlikums 3 152 019 EUR apmērā un aizņēmumi – 6 128 462 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2013
Ozolaines pagastu turpmāk vadīs Edgars Blinovs, savukārt Nautrēnu pagastu – Aivars Šķesters
21.novembra Rēzeknes novada domes sēdē vienbalsīgi apstiprināti jauni pārvaldes vadītāji Nautrēnu un Ozolaines pagastos: Nautrēnu pagastu turpmāk vadīs šī brīža pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītājs, komunālās saimniecības pārzinis Aivars Šķesters, savukārt Ozolaines pagastu – Edgars Blinovs. A.Šķesters darbu uzsāks pirmdien, 25.novembrī, savukārt E.Blinovs darba pienākumus sāks pildīt 2.decembrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2013
Valsts svētku pasākumā tiek pasniegti novada Atzinības raksti
15.novembrī, sagaidot Valsts svētkus, Gaigalavas kultūras namā izskanēja Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgais sarīkojums. Jau tradicionāli šajā pasākumā tika ne vien godināts Latvijas vārds un atzīmēti brīvības svētki, bet arī cildināti Rēzeknes novada uzcītīgākie un neatlaidīgākie darba darītāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2013
Komiteju sēdē par Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāju nolemts virzīt Edgaru Blinovu
14.novembrī Rēzeknes novada pašvaldības Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē tika skatīts jautājums par Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidāta apstiprināšanu. Uzklausot 1.kārtā tālāk virzīto pretendentu – Guntara Skudras un Edgara Blinova – atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kā arī redzējumu par Ozolaines pagastā tālāko attīstību, komisijas locekļi lēma uz domes sēdi 21.novembrī virzīt apstiprināšanai E.Blinova kandidatūru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2013
Valsts svētku priekšvakarā tiks godināti 49 Rēzeknes novada Atzinības rakstu saņēmēji
Rēzeknes novadā jau par tradīciju ir kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Šogad pagodinošais apbalvojums tiks piešķirts 49 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, zemniekiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbiniekiem un citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldīju sava pagasta, Rēzeknes novada un visas Latvijas attīstībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2013
Rēzeknes novada domes deputāti tiekas ar Daugavpils novada kolēģiem
31.oktobrī Rēzeknes novada domes deputāti viesojās Daugavpils novadā. Vizīte iesākās ar tikšanos Daugavpils novada domē, kuras laikā tika salīdzināti abos novados īstenotie energoefektivitātes pasākumi, kā arī apspriesti citi būtiski jautājumi sociālajā, izglītības un nodarbinātības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2013
Autotransporta darbinieku diena Rēzeknes novada pašvaldībā
1.novembrī ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka” pie Lubāna ezera pulcējās Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas šoferi, lai kopīgi atzīmētu Autotransporta darbinieku dienu. Ideja rīkot svētkus šoferiem radusies šajā vasarā, Dziesmu un Deju svētku laikā, kad šoferi paši ierosināja – ja ir svētki dziedātājiem un dejotājiem, tad vajadzētu īpašu dienu, lai atzīmētu arī viņu profesionālo veikumu.
 Lasīt vairāk