Publicēts 06.02.2020
Paziņojums par pašvaldības SIA Maltas DzKSU ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā” (VRN 42403000932, Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630, kab. Nr. 10), vai sūtot uz e-pastu:maltasdzksu@maltasdzksu.lv līdz 2020. gada 18. februārim plkst. 18.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2020
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā nodokļu administratoru
Rēzeknes novada pašvaldības( reģ Nr.90009112679) Zemes pārvaldības dienests iekšējā konkursa kārtībā aicina darbā nodokļu administratoru
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2020
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu. Pretendentiem ir jābūt vismaz vidējai izglītībai; zināšanām par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 23.01.2020. izdeva izpildrīkojumu Nr.4, ar kuru Rihardam Šuļgam uzlikta piespiedu nauda 400 euro apmērā, jo termiņā nav izpildīts 02.05.2018. būvvaldes lēmums (prot.Nr.31, 6.§).
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2020
Apstiprina Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
Piedaloties 13 deputātiem, ārkārtas domes sēdē 23. janvārī tika pieņemts Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2020. gadam. Pēc budžeta pieņemšanas novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās visiem nozaru pārstāvjiem par veikto skrupulozo darbu budžeta sastādīšanā un novēlēja veiksmi tā izpildē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2020
Godinot Latgales atbrīvošanas cīņu simtgadi, Rušenicā notika svinīgs pasākums
"Latgales atbrīvošanas cīņas nav mazāk svarīgas kā Bermontiāde, bet Latgales kontekstā pat vēl svarīgākas", tā 16. janvārī uzrunājot Latgales atbrīvošanas cīņu simtgades piemiņas pasākuma dalībniekus Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Rušenicā, sacīja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Pieminot šo cīņu simtgadi, pie pieminekļa 3. Jelgavas kājnieku pulka cīņu vietā pie Rušenicas upes notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās un uzrunas teica Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona komandieris majors Edgars Belinskis un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Pasākuma dalībniekus uzrunāja viesi no Jelgavas- Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona veterāni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2020
Rēzeknes novadā noteiktas 25 parakstu vākšanas vietas
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, atbilstoši likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7. panta piektajai daļai, Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome noteikusi 25 parakstu vākšanas vietas. Parakstu vākšana ilgs līdz 14. februārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2020
Kaujai pie Rušeņicas – 100
1920. gada 3. janvārī ar Daugavpils atbrīvošanas kaujām sākās Latgales atbrīvošanas operācija, kas turpinājās 16. janvārī pie Rušenicas upes, kur cīnījās Jelgavas 3. Kājnieku pulks. Pieminot šo cīņu simtgadi, 16. janvārī Rēzeknes novada Feimaņu pagastā pie Rušenicas upes notiks svinīgs pasākums, kuru rīko Rēzeknes novada pašvaldība un Zemessardzes 32. Kājnieku bataljons.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2020
Rēzeknes novadā 2019. gadā visvairāk jaundzimušo – Dricānu pagastā
Ir aizvadīts vēl viens gads. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par paveikto 2019. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2020
Informācija par asenizatoru pakalpojumu reģistrēšanu Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība aicina komersantus aktīvāk izmantot šo iespēju un reģistrēties asenizatoru reģistrā, lai sniegtu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības teritorijā. Pašlaik Rēzeknes novada pašvaldībā ir reģistrēts viens asenizators, kas sniedz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus – SIA “Rēzeknes ūdens” (tālr. 64625066, 64622016).
 Lasīt vairāk