Publicēts 29.01.2018
Dricānu vidusskolā tapa sapņu mājas
ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā 2017./ 2018. mācību gada 2. semestrī ir ieplānotas 2 radošās darbnīcas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) un vides jomā sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde īsteno projektu par izglītojamo individuālo kompetenču attīstību
Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde uzsāka īstenot Eiropas sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2017
Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!” Dricānu vidusskolā
Trešdien, 29. novembrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!”.
 Lasīt vairāk