Publicēts 11.12.2018
Radošā darbnīca “Gaiss” Maltā
Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 27. oktobrī notika radošo darbnīcu cikla “Četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns” trešā darbnīca “Gaiss”, kuru organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Nodarbībās piedalījās 75 skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2018
Radošās darbnīcas “Būvēsim sapņu māju” Dricānu vidusskolā
ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā arī 2018./ 2019.mācību gadā ir ieplānotas divas radošās darbnīcas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) un vides jomā sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!”
2018. gada 23. novembrī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 4.-6. klašu skolēni piedalījās starpdisciplinārās radošo darbnīcu dienas “Nāc, meklē, piedalies!” nodarbībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2018
Tiskādu vidusskolas audzēkņi apmeklēja AHHAA un Ledus laikmeta centru
Jau otro gadu Tiskādu vidusskola piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz Igauniju. Ekskursijā piedalījās 50 skolēni no 1. līdz 8. klasei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2018
Radošā darbnīca “Gaiss” Maltā
27.oktobrī Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika radošo darbnīcu cikla “Četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns” trešā darbnīca “Gaiss”, kuru organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Nodarbībās piedalījās 75 skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Mācību vizīte Rīgas bērnu zinātnes centrā TEHNOANNAS PAGRABI
Otrdien, 16. oktobrī Dricānu vidusskolas 4.-6. klases skolēni ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” Rīgā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2018
Sakstagala skolēni rudeni bauda mācību ekskursijā Daugavpilī
Zelta rudens ir ceļošanas laiks, tāpēc projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēniem tika organizēta mācību ekskursija uz Daugavpili.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2018
Kaunatā – “Raibā pasaule”
Kaunatas vidusskolā no 4. līdz 8.jūnijam projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ietvaros notika dienas nometne ,,Raibā pasaule”. Tajā piedalījās 1.- 6.klašu skolēni no Rēznas pamatskolas un Kaunatas vidusskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.06.2018
Maltā notika Jauno pētnieku nometne “Kopā ar Hariju Poteru zinātnes labirintā
Realizējot projektu Nr.8.3.2.2./16/I/001,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai “, Maltas vidusskolā no 4. līdz 8. jūnijam norisinājās tematiskā Jauno pētnieku dienas nometne "Kopā ar Hariju Poteru zinātnes labirintā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Festivāls “Otrā elpa” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 25. maijā bija lieli svētki – dejas un mākslas festivāls “Otrā elpa” (projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai). Festivāla mērķis bija apkopot interešu izglītības programmu “Domā zaļi – lieto vēlreiz!” un “Deju mikslis” saturu, nostiprināt iegūtās kompetences, demonstrēt paveikto darbu, iesaistīt citu novada skolu skolēnus, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu, kā arī skolēnu un skolotāju radošo darbību.
 Lasīt vairāk