Publicēts 19.10.2018
Mācību vizīte Rīgas bērnu zinātnes centrā TEHNOANNAS PAGRABI
Otrdien, 16. oktobrī Dricānu vidusskolas 4.-6. klases skolēni ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” Rīgā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2018
Sakstagala skolēni rudeni bauda mācību ekskursijā Daugavpilī
Zelta rudens ir ceļošanas laiks, tāpēc projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēniem tika organizēta mācību ekskursija uz Daugavpili.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2018
Kaunatā – “Raibā pasaule”
Kaunatas vidusskolā no 4. līdz 8.jūnijam projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ietvaros notika dienas nometne ,,Raibā pasaule”. Tajā piedalījās 1.- 6.klašu skolēni no Rēznas pamatskolas un Kaunatas vidusskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.06.2018
Maltā notika Jauno pētnieku nometne “Kopā ar Hariju Poteru zinātnes labirintā
Realizējot projektu Nr.8.3.2.2./16/I/001,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai “, Maltas vidusskolā no 4. līdz 8. jūnijam norisinājās tematiskā Jauno pētnieku dienas nometne "Kopā ar Hariju Poteru zinātnes labirintā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Festivāls “Otrā elpa” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 25. maijā bija lieli svētki – dejas un mākslas festivāls “Otrā elpa” (projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai). Festivāla mērķis bija apkopot interešu izglītības programmu “Domā zaļi – lieto vēlreiz!” un “Deju mikslis” saturu, nostiprināt iegūtās kompetences, demonstrēt paveikto darbu, iesaistīt citu novada skolu skolēnus, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu, kā arī skolēnu un skolotāju radošo darbību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Audriņu pamatskolas skolēni festivālā „Otrā elpa”
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 25. maijā laipni uzņēma piecas Rēzeknes novada skolas, kurām bija iespēja piedalīties projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” festivālā „Otrā elpa”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2018
Audriņu pamatskolas skolēni festivālā „Laika mašīna”
Rēzeknes novada skolām 24. maijā bija iespēja piedalīties festivālā „Laika mašīna”, kas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” notika Dricānos. Festivālu vadīja Rēzeknes teātra studijas "Joriks" aktieri.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2018
Nautrēnu vidusskolā notika festivāls „ Lidojums”
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 Nautrēnu vidusskolā 10. maijā notika festivāls ”Lidojums”, kura mērķis bija dot iespēju skolēniem izpaust sevi radošā veidā, paplašināt viņu redzesloku, iesaistīt citu skolu skolēnus, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2018
Festivāls „Laika mašīna” Tiskādu vidusskolā
27.aprīlī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1.-9. klašu skolēniem notika festivāls „Laika mašīna”. Festivāla mērķis bija attīstīt skolēniem sadarbības un radošās prasmes, pilnveidot sevi starpdisciplinārās mācīšanās multidisciplinārajā jomā, aktualizējot talantu un spēju pilnveidošanos un to attīstīšanu, tādējādi iegūstot zināšanas vēstures, mūzikas un teātra jomā, kā arī attīstot valodu prasmes. Festivālu skolēniem organizēja Rēzeknes pilsētas teātra „Joriks” aktieri Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, Elīna Zujāne un Iveta Graudiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
Kaunatas skolēni mācību vizītē apmeklē AHHAA centru Igaunijā
18. aprīlī 38 Kaunatas vidusskolas skolēniem bija lieliska iespēja mācību vizītē apmeklēt AHHAA centru Igaunijā. Zinātnes centrs AHHAA atrodas Tartu pilsētas centrā Igaunijā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt tehnoloģijas zāli. Eksponāti šajā zālē atklāj tehnoloģiskos sasniegumus, kas tiek izmantoti ikdienā. Parādīta trīšu sistēma, kas palīdz celt smagus priekšmetus. Smagumu celšanu izmēģināja arī ekskursijas dalībnieki.
 Lasīt vairāk