Publicēts 16.05.2018
Nautrēnu vidusskolā notika festivāls „ Lidojums”
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 Nautrēnu vidusskolā 10. maijā notika festivāls ”Lidojums”, kura mērķis bija dot iespēju skolēniem izpaust sevi radošā veidā, paplašināt viņu redzesloku, iesaistīt citu skolu skolēnus, veicināt jaunu ideju ģenerēšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2018
Festivāls „Laika mašīna” Tiskādu vidusskolā
27.aprīlī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1.-9. klašu skolēniem notika festivāls „Laika mašīna”. Festivāla mērķis bija attīstīt skolēniem sadarbības un radošās prasmes, pilnveidot sevi starpdisciplinārās mācīšanās multidisciplinārajā jomā, aktualizējot talantu un spēju pilnveidošanos un to attīstīšanu, tādējādi iegūstot zināšanas vēstures, mūzikas un teātra jomā, kā arī attīstot valodu prasmes. Festivālu skolēniem organizēja Rēzeknes pilsētas teātra „Joriks” aktieri Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, Elīna Zujāne un Iveta Graudiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
Kaunatas skolēni mācību vizītē apmeklē AHHAA centru Igaunijā
18. aprīlī 38 Kaunatas vidusskolas skolēniem bija lieliska iespēja mācību vizītē apmeklēt AHHAA centru Igaunijā. Zinātnes centrs AHHAA atrodas Tartu pilsētas centrā Igaunijā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt tehnoloģijas zāli. Eksponāti šajā zālē atklāj tehnoloģiskos sasniegumus, kas tiek izmantoti ikdienā. Parādīta trīšu sistēma, kas palīdz celt smagus priekšmetus. Smagumu celšanu izmēģināja arī ekskursijas dalībnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2018
Tehniski radošās darbnīcas Sakstagala skolēniem
Lai padarītu mācību procesu krāsaināku, interesantāku un aizraujošāku, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 1.-9. klašu skolēniem ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, SIA “Aspired” organizēja vairāku stundu aktivitātes, kurās skolēniem tika dota iespēja darboties tehniski radošajās darbnīcās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2018
Maltas skolēni apmeklēja “AHHAA” un Ledus laikmeta centru Igaunijā
Pavasara brīvdienās Maltas vidusskolas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros bija iespēja doties mācību vizītē uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu “AHHAA” un Ledus laikmeta centru Igaunijā. Braucienā piedalījās piecdesmit 1.-9. klases skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2018
Dabaszinātņu nometne „Garā pupa” Tiskādu vidusskolā
Projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros no 2018. gada 12. marta līdz 14. martam Tiskādu vidusskolā notika dabaszinātņu dienas nometne “Garā pupa” 1.- 6. klašu skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2018
Dricānu vidusskolas skolēni apmeklē Cēsis
Pirms pašām pavasara brīvdienām piektdien, 9. martā Dricānu vidusskolas 7.-9. klašu skolēni ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz Cēsīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2018
Dricānu vidusskolā tapa sapņu mājas
ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā 2017./ 2018. mācību gada 2. semestrī ir ieplānotas 2 radošās darbnīcas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) un vides jomā sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde īsteno projektu par izglītojamo individuālo kompetenču attīstību
Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde uzsāka īstenot Eiropas sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2017
Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!” Dricānu vidusskolā
Trešdien, 29. novembrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!”.
 Lasīt vairāk