Publicēts 11.10.2017
Globālās skolas pasākumi Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādē
Jau gadu Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” piedalās Globālās izglītības skolas pasākumos. Skolotāji papildināja savas zināšanas šajā jomā vairākos kursos, gatavoja metodiskos materiālus, kā arī pašlaik piedalās metodisko līdzekļu aprobācijas procesā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Globālās izglītības diena Lūznavas PII
Globālās izglītības diena Lūznavas PII „Pasaciņa „ iesākās ar tradicionālo rīta apli, kurā visi kopā pārrunāja par atkritumiem, to rašanos un savākšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.08.2017
Izvērtējuma seminārs profesionālās kompetences pilnveides programmā globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem – video
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.08.2017
Izvērtējuma seminārs profesionālās kompetences pilnveides programmā globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem
2017. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros pulcējās pedagogi uz izvērtēšanas semināru profesionālās kompetences pilnveides programmā GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas jomā. Tikšanās sajūtas bija priecīgas, ka ir iegūtas apjomīgas zināšanas Globālas izglītības jomā. Izvērtēšanā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.07.2017
Rēzeknes novada pedagogi dalās pieredzē ar globālās izglītības veiksmes stāstiem
Jūnijā Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem noslēdzās profesionālās kompetences pilnveides kursi attīstības un globālās izglītības jomā. 48 stundu tālākizglītības apmācību programmu projekta „Globālās skolas: EYD 2015” (Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#) ietvaros vadīja Izglītības attīstības centra pieredzējušās lektores Ingūna Irbīte un Daina Ziemele.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2017
Bulgārijas kolēģu vizīte Rēzeknes novadā – video
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2017
Globālās Skolas projekts sekmīgi turpinās
Projekta “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros 2017. gada 17.- 20. maijā Dunkirkā, Francijā notika projekta vadošo ekspertu seminārs. Seminārā piedalījās Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas projektu grupu vadošie eksperti. Seminārā tika izvērtēts projektā iesaistīto pašvaldību divos gados paveiktais un lemts par nākošajiem uzdevumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2017
Globālās izglītības diena „Gribu zināt!” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas sākumskolas skolotājas kopā ar 6 vidusskolām, 7 pamatskolām, 11 PII piedalās projektā ”Globālās skolas”. Projekts sāka darboties 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2018. gada martam.Projekta ietvaros skolotāji apmeklē dažādas semināru nodarbības, kurās mācās kā skolā iepazīstināt bērnus ar pasaules globālajām problēmām. Semināros tiek gūtas zināšanas par godīgu tirdzniecību, veselīgu pārtiku un pārticību dažādās pasaules valstīs, vides saudzēšanu, par taupīgu nūdens izmantošanu un problēmām pasaulē, par vērtībām, iespējām, par izglītības iegūšanu pasaulē un daudzas citas interesantas lietas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2017
Ģimenes svētki – globālās izglītības diena Griškānu PII „Sprīdītis”
Saulainā, siltā 13. maija dienā sporta laukumā pie Griškānu pagasta pārvaldes ēkas jau no rīta pulcējās Griškānu PII „Sprīdītis” audzēkņu ģimenes: mammas un tēti, brāļi un māsas, vecmāmiņas un vectētiņi, lai piedalītos Globālās izglītības dienā -- ģimenes svētkos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2017
Globālā diena Dricānu vidusskolā
Dricānu vidusskola labprāt iesaistījās projektā “Globālās skolas”, jo pasaulē vairs nepastāv neviens process, kuram nebūtu pārrobežu rakstura. Ceram, ka globālā izglītība būs viens no līdzekļiem, kas palīdzēs novērst globalizācijas negatīvās sekas, piemēroties pārmaiņām un radīt savas dzīves stratēģijas straujo pārmaiņu laikmetā.
 Lasīt vairāk