Publicēts 26.03.2018
Projekta “Globālās Skolas” noslēguma konference Lūznavā
Rēzeknes novada Lūznavā 2018. gada 21. martā notika ES programmas „DEAR” projekta “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# noslēguma konference. Projektu īstenoja Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.03.2018
Projekta “Globālās skolas” starptautiskā noslēguma konference Trento (Itālijā)
No 11. līdz 13. martam Rēzeknes novada pašvaldības delegācija piedalījās projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# starptautiskajā noslēguma konferencē Trento (Itālijā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2017
Globālās izglītības pasākums Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā
2017. gada 4. novembrī Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā tika organizēts pasākums „ Kā labāk dzīvot labākā pasaulē”, kura laikā pasākuma dalībnieki iepazinās ar dažādiem stereotipiem gan par Latviju un latviešiem, gan skolām un klasēm pasaulē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2017
Projekta aktualitātes
Šī gada 29. novembrī norisinājās projekta “Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# sanāksme, kurā klātesošie sanāksmes dalībnieki dalījās ar pieredzes apmaiņā iegūto.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2017
Globālās dienas pasākums Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādē
Šī gada 18. oktobrī, Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādē notika Globālās dienas pasākums. Pasākuma mērķis: sekmēt bērnos tādas vērtības kā savstarpēja cieņa un tolerance daudzveidīgā mūsdienu sabiedrībā, izprotot dažādas kultūras un tautu tradīcijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2017
Globālās izglītības nedēļas nodarbība Audriņu pamatskolā
Turpinot atbalstīt Globālās izglītības nedēļas iniciatīvu Latvijā, no 21. līdz 27. novembrim Audriņu pamatskolas 1. - 9. klašu skolēni aktīvi iesaistījās Globālās izglītības nedēļas nodarbībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Globālās izglītības diena Jaunstrūžānu pamatskolā
Jaunstrūžānu pamatskolā notika globālās izglītības diena, kuras laikā skolēniem tika atgādināts tas, ka pasaule ir liela un plaša, ka cilvēki dzīvo dažādās pasaules vietās, dažādos apstākļos, viņi runā atšķirīgās valodās, katrai tautai ir sava kultūra, tradīcijas
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Bulgārijā
Ar iespaidiem un vērtīgām atziņām no apmaiņas brauciena uz Bulgāriju atgriezās Rēzeknes novada skolotāji. Svarīgi apzināties, ka pasaule nebeidzas ar Latvijas robežu, ir jāiepazīst un jāizprot citas zemes, tās kultūra, tradīcijas, jādalās pieredzē, jāizvērtē, kas mums ir vērtīgs, no kā varam mācīties, kurās jomās varam dalīties ar savu veiksmīgo pieredzi, lai katrs ar saviem spēkiem padarītu pasauli labāku
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Globālās izglītības aktivitātes Kaunatas vidusskolā
Latvijā no 18.- 26. novembrim notika Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem.” Tās norisi jau ceturto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK, Latvijas Universitātes (LU)Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un citām sabiedriskām organizācijām. Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistījās arī Kaunatas vidusskolas 10. un 6. klase. Globālās izglītības nedēļas aktivitāte tika veltīta globālajai tematikai – “Migrācija.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2017
Globālās izglītības nedēļa Gaigalavas pamatskolā
Gaigalvas pamatskolā no 9. oktobra līdz 13. oktobrim tika organizēta Globālās izglītības nedēļa. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu aktīvu mācīšanās procesu, kas rosina izzināt, kā notikumi pasaulē ietekmē katru no mums, mūsu tuvākos, pagastu, novadu, valsti un ko mēs varam darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot.
 Lasīt vairāk