Publicēts 17.10.2018
Kā strādā inženieri?
Vai tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs tava dzīves projesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst. Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ Karjeras nedēļas ietvaros Rēzeknes novadā viesojās Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistare, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2018
Maltā skolēni iepazīst nākotnes karjeras iespējas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā
Lai rosinātu skolēnu interesi par tehnoloģijām, inženierzinātni un dabaszinībām, Karjeras nedēļas ietvaros Maltas vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9. un 12. klašu skolēniem “Mana nākotnes karjera IKT jomā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2018
Karjeras gada noslēguma pasākumi
Augustā Rēzeknes novada karjeras attīstības atbalsta personāls joprojām aktīvi strādāja, jo novada skolu 5.-9. klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” notika 2 karjeras attīstības atbalsta pasākumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2018
Mācību gadu Maltas vidusskolā noslēdz ar Profesiju dienu
Mācību gada noslēgumā Maltas vidusskolas 5.-8. , 10., 11. klašu skolēniem vienas dienas garumā bija iespēja apmeklēt dažādas meistarklases un iepazīt vairākas profesijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2018
Gluži kā pasakā par kristāla kurpīti
Strauji tuvojas laiks, kad pamatskolu un vidusskolu beidzējiem ir jāpieņem nopietns lēmums, jāizdara izvēle – kādu profesiju izvēlēties. Audriņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes ESF atbalstītā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajā pasākumā “Topi par meistaru!” un apmeklēt apavu šūšanas darbnīcu Rēzeknē “Kristāla kurpīte”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2018
Audriņu pamatskolas skolēni iepazīstas ar viesu nama darbu
Saulainā maija dienā Audriņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēni ieradās skaistā, sakoptā vietā, kas atrodas netālu no Rēzeknes, upes krastā blakus autoceļam A12, lai piedalītos Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes KAA projekta ietvaros organizētā pasākumā “Atver profesijas durvis!” viesu namā “ Zaļā sala”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2018
Pētām kopā: profesijas, vide, iespējas
Vasaras sākumā skolēniem notika divu dienu karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Pētām kopā: profesijas, vide, iespējas”, kura ietvaros tika organizēta arī nodarbība “Topi par pavāru!”. Piedalījās 5.-8. klašu skolēni no Verēmu, Rēznas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un Nautrēnu, Dricānu, Maltas, Kaunatas vidusskolas, kuri interesējas par profesijām, kas saistītas ar vidi. Pasākums bija organizēts kā karjeras un vides ekspedīcija, kuras laikā skolēni tikās ar dabaszinātņu profesiju pārstāvjiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2018
Friziermāksla: mode un stils vai ķīmija un psiholoģija?!
ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes novada Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā, Verēmu pamatskolā un Rēznas pamatskolā šopavasar viesojās friziere Ilga Mazūre, kura meistarklasē atklāja friziera darba daudzšķautņainību un radošuma klātbūtni ikdienas darbā. Ne vienam vien jaunietim bija pārsteigums, ka par frizieri mācās visu mūžu, jo mode un stils nepārtraukti mainās, tāpat arī izmantojamās krāsas un tehnoloģijas attīstās ļoti strauji
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Meistarklase “Svētku do-mi-no“ Rēzeknes novada skolās
Mūsdienās gandrīz ikviens skolnieks ir piedalījies valsts vai ģimenes svētkos, kurus organizē profesionāls svētku organizators. Tomēr ne visi izprot to, ka šī profesija ir daudzpusīga un visai sarežģīta. Iepazīt svētku organizatora profesiju un darbības jomas karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Meistarklase “Svētku do-mi-no”” šoreiz varēja Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, Kaunatas un Maltas vidusskolu skolnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Domā šodien: nākotnes sapņu ķērāji
Tiskādu, Dricānu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notiekošajā karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Domā šodien: nākotnes sapņu ķērāji” viesojās profesionāli kouči un jauniešu izaugsmes treneri Vineta Saulīte un Dainis Zaltāns.
 Lasīt vairāk