Publicēts 11.06.2019
Mācību ekskursija „Ceļojums profesiju pasaulē”
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Dricānu vidusskolas 5.,6.,7. un 8. klases skolēniem mācību gada nogalē tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mācību ekskursija „Ceļojums profesiju pasaulē””. Ekskursijas mērķis- iepazīt Latvijas uzņēmumus, ieraudzīt dažādu profesiju pārstāvjus darba vidē un uzzināt vairāk par uzņēmējdarbību. Šoreiz tika apmeklēti Latgales uzņēmumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2019
Profesiju diena Dricānu vidusskolā
Trešdien, 29. maijā, Dricānu vidusskolā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras izglītības atbalsta pasākums „Profesiju diena”, kura mērķis bija skolēnus iepazīstināt ar dažādām profesijām, darba specifiku un izglītības iespējām katrā no profesijām, un, izmantojot dažādus praktiskos uzdevumus, iejusties profesionāļu “ādā”. Pasākums bija paredzēts 1. – 8. un 10.-11. klasēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2019
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Topi par meistaru”
2. maijā Verēmu pamatskolas 5.klases skolēni karjeras attīstības atbalsta projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz stādaudzētavu”Sprogas” Dagdas novada Andrupenes pagastā. Mūsu mērķis bija iepazīties ar koku stādu audzēšanu. Stādaudzētava”Sprogas “piedāvā kvalitatīvus bērza, egles stādus, kas audzēti no augstākās kvalitātes ”Latvijas valsts mežu” sēklām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.04.2019
No gardiem saldumiem līdz dziļiem ūdeniem – Audriņu pamatskolas skolēni iepazīst pasauli
Kad daba mostas un sniedzas pretī pavasarim, Audriņu pamatskolas 7. - 9. klašu skolēni 24. aprīļa agrā rīta stundā devās izglītojošā un izzinošā braucienā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2019
Atver profesijas durvis “Zaļajā salā”
23. aprīlī Verēmu pamatskolas 6. un 7. klases skolēni piedalījās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Atver profesijas durvis!”, kurš notika viesu namā “Zaļā sala”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2019
Ēnu diena kā iespēja startam
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir JA Latvia reģistrēta preču zīme.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
“Karjeras laboratorija” novada skolēniem
ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22. janvārī Dricānu un Nautrēnu vidusskolā notika pasākums „Karjeras laboratorija”, kurā piedalījās skolēni no 7. – 12. klasēm, kā arī 7.-9. klašu skolēni no kaimiņu skolām – Audriņu, Gaigalavas un Jaunstrūžānu pamatskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
Audriņu pamatskolas skolēni pasākumā „Karjeras laboratorija”
Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 22. janvārī Dricānu vidusskolā notika pasākums „Karjeras laboratorija”
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2018
Kā strādā inženieri?
Vai tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs tava dzīves projesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst. Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ Karjeras nedēļas ietvaros Rēzeknes novadā viesojās Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistare, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2018
Maltā skolēni iepazīst nākotnes karjeras iespējas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā
Lai rosinātu skolēnu interesi par tehnoloģijām, inženierzinātni un dabaszinībām, Karjeras nedēļas ietvaros Maltas vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9. un 12. klašu skolēniem “Mana nākotnes karjera IKT jomā”.
 Lasīt vairāk