Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2017
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. m.g.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2017
,,Veido savu nākotni pats!”
No 14. līdz 16. augustam atpūtas kompleksā ,,Ezerkrasti” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika dienas nometne ,,Veido savu nākotni pats!”. Tajā piedalījās Rēznas pamatskolas un Kaunatas vidusskolas 7.-11. klašu skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2017
“Profesiju kokteilis” Maltas vidusskolā
No 7. līdz 11. augustam Maltas vidusskolā norisinājās nometne- neformālās apmācības “Profesiju kokteilis”, kurā piedalījās Maltas vidusskolas jaunieši no 8. līdz 11. klasei. Karjeras atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un dot iespēju izvērtēt pašreizējos resursus, saistot tos ar atbilstību darba tirgus prasībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2017
Radošajā NEdarbnīcā jauniešiem tiek veicinātas uzņēmējspējas un apzinātas iespējas uznēmējdarbībā
Divas dienas pavasarī un vasarā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros noritēja karjeras atbalsta pasākums” Radošā NEdarbnīca Rēzeknes novada jauniešiem Mani radošie resursi biznesa ideju attīstībai“. Pasākumu vadīja biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" lektore Vita Brakovska, bet nodarbībās piedalījās 40 jaunieši no Rēzeknes novada vidusskolu 9.-12. klasēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2017
“Pirts mācība” Maltas vidusskolas jauniešiem
Meistarklasi “Pirts mācība”, kurā piedalījās Maltas vidusskolas jaunieši no 8. līdz 12. klasei, vadīja pirtnieki Nellija un Andris Kiščenko. Viņiem pirtošanās ir sirdslieta kopš bērnības, tāpēc darbošanos pavada vēlme ikvienam sniegt neaizmirstamas izjūtas Čiekuru pirtiņā burvīga priežu meža ielokā, apmeklētāju labsajūtas sniegšanai izmantojot tikai apkārtnē augošo koku un augu valsts produktus. Pirts rituālā tiek pielietotas Seno Baltu zīmju sistēmas enerģijas un veiktas dažāda veida masāžas – vakuummasāža, dzintara masāža, pēdu masāža, masāža ar koka elementiem u.c., tāpat pirtī iespējama skaistumkopšana ar māliem, dūņām, medu un citiem dažāda veida vietējiem dabīgiem produktiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Profesiju karuselis SIA “VLAKON”
Mācību gada noslēgumā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā Profesiju karuselis SIA “VLAKON”, kurš tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. SIA “VLAKON” ir plaša profila uzņēmums, tādējādi izglītojamiem bija iespēja vērot visdažādāko profesionālo prasmju paraugdemonstrējumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2017
Seminārs par pašizaugsmi un karjeras izvēli
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā un Tiskādu vidusskolā šī gada aprīlī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika seminārs par pašizaugsmi un karjeras izvēli. Nodarbību vadmotīvs bija: MAN SVARĪGAIS, LAI VARU PLĀNOT SAVU IZAUGSMI UN KARJERU.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Kalēja meistarstiķu izzināšana
Mācību gada noslēgumā posmā Nautrēnu vidusskolas 5.-9. klašu skolēni apmeklēja z/s ‘Pauguri”, kur tika noorganizēta kalēja meistarklase “Uzkal savu laimi pats”. Darbnīcā, kur amata meistars Jānis Lubka( pēc profesijas-kokgriezējs), ar kalšanu nodarbojas jau kopš 1970. gada, skolēnus iepazīstināja gan ar sava aroda noslēpumiem, gan ar darba gaitu un instrumentiem, kā arī iespējām iegūt kalēja amatu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2017
Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!” Kaunatas vidusskolā
Kaunatas vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pēdējā mācību gada dienā notika Profesiju diena ,, Profesija kā māksla?! Māksla kā profesija?!”, kurā darbojās piecas radošo profesiju meistarklases.
 Lasīt vairāk