Publicēts 15.12.2017
Kopā ar Velgu Krukovsku “Pielaiko profesiju!”
Gandrīz ikvienas meitenes sapnis ir būt par modeli, tērpu dizaineri vai uzšūt sev tādu tērpu, kāda nav nevienai citai. Iepazīt apģērbu dizainera un šuvējas profesiju, kā arī iejusties modeļu lomā kopā ar vietējo uzņēmēju –modes dizaineri bija iespēja Verēmu un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Nautrēnu un Maltas vidusskolas skolēniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
Trāpi desmitniekā: mērķu plānošana
Rēzeknes novada Nautrēnu, Dricānu, Maltas un Kaunatas vidusskolās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Trāpi desmitniekā: mērķu plānošana” viesojās diplomēta Londonas „Koučinga Akadēmijas” (The Coaching Academy) personīgās izaugsmes speciāliste Dace Zālīte-Briede. Pasākuma mērķis bija pilnveidot jauniešu ( 9.-12. kl.) pašvērtēšanas prasmes un iepazīstināt viņus ar mērķu plānošanas pamatprincipiem, kas palīdzēs praksē ieviest savus nākotnes nodomus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.12.2017
Skolēni pārliecinās, ka dzīve laukos ir daudzveidīga
Dricānu vidusskola ir viena no deviņām skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Tā ir skola, kura kā pamatvērtības noteikusi izaugsmi, patriotismu, cieņu, atbildību, kura lepojas ar piešķirto Latvijas ekoskolas nosaukumu. Moderna, atvērta jaunajam, ar atsaucīgu pedagogu kolektīvu. Skolas jaunieši piedalās VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem" apakšaktivitātē „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības nozari un popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2017
Kaunatieši dodas meklēt Latvijas bagātības
17. oktobrī projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika mācību ekskursija ,,Latvijas bagātības meklējot” Kaunatas vidusskolas 6.-8. klašu skolēniem. Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt un radīt interesi skolēnos par dažādām profesijām, darba vidi, gūt informāciju par izglītības un darba iespējām, iepazīt uzņēmējdarbību Latgalē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2017
Profesijas animācijā
Pasākuma mērķis bija iedrošināt jauniešus interesēties par profesijām, kas saistītas ar animāciju, sniegt informāciju par izglītības un darba iespējām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2017
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. m.g.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2017
,,Veido savu nākotni pats!”
No 14. līdz 16. augustam atpūtas kompleksā ,,Ezerkrasti” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika dienas nometne ,,Veido savu nākotni pats!”. Tajā piedalījās Rēznas pamatskolas un Kaunatas vidusskolas 7.-11. klašu skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2017
“Profesiju kokteilis” Maltas vidusskolā
No 7. līdz 11. augustam Maltas vidusskolā norisinājās nometne- neformālās apmācības “Profesiju kokteilis”, kurā piedalījās Maltas vidusskolas jaunieši no 8. līdz 11. klasei. Karjeras atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un dot iespēju izvērtēt pašreizējos resursus, saistot tos ar atbilstību darba tirgus prasībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.08.2017
Radošajā NEdarbnīcā jauniešiem tiek veicinātas uzņēmējspējas un apzinātas iespējas uznēmējdarbībā
Divas dienas pavasarī un vasarā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros noritēja karjeras atbalsta pasākums” Radošā NEdarbnīca Rēzeknes novada jauniešiem Mani radošie resursi biznesa ideju attīstībai“. Pasākumu vadīja biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" lektore Vita Brakovska, bet nodarbībās piedalījās 40 jaunieši no Rēzeknes novada vidusskolu 9.-12. klasēm.
 Lasīt vairāk