Publicēts 24.04.2019
Atver profesijas durvis “Zaļajā salā”
23. aprīlī Verēmu pamatskolas 6. un 7. klases skolēni piedalījās projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Atver profesijas durvis!”, kurš notika viesu namā “Zaļā sala”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2019
Ēnu diena kā iespēja startam
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir JA Latvia reģistrēta preču zīme.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
“Karjeras laboratorija” novada skolēniem
ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22. janvārī Dricānu un Nautrēnu vidusskolā notika pasākums „Karjeras laboratorija”, kurā piedalījās skolēni no 7. – 12. klasēm, kā arī 7.-9. klašu skolēni no kaimiņu skolām – Audriņu, Gaigalavas un Jaunstrūžānu pamatskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
Audriņu pamatskolas skolēni pasākumā „Karjeras laboratorija”
Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 22. janvārī Dricānu vidusskolā notika pasākums „Karjeras laboratorija”
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2018
Kā strādā inženieri?
Vai tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs tava dzīves projesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst. Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ Karjeras nedēļas ietvaros Rēzeknes novadā viesojās Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistare, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2018
Maltā skolēni iepazīst nākotnes karjeras iespējas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā
Lai rosinātu skolēnu interesi par tehnoloģijām, inženierzinātni un dabaszinībām, Karjeras nedēļas ietvaros Maltas vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-9. un 12. klašu skolēniem “Mana nākotnes karjera IKT jomā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2018
Karjeras gada noslēguma pasākumi
Augustā Rēzeknes novada karjeras attīstības atbalsta personāls joprojām aktīvi strādāja, jo novada skolu 5.-9. klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” notika 2 karjeras attīstības atbalsta pasākumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2018
Mācību gadu Maltas vidusskolā noslēdz ar Profesiju dienu
Mācību gada noslēgumā Maltas vidusskolas 5.-8. , 10., 11. klašu skolēniem vienas dienas garumā bija iespēja apmeklēt dažādas meistarklases un iepazīt vairākas profesijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2018
Gluži kā pasakā par kristāla kurpīti
Strauji tuvojas laiks, kad pamatskolu un vidusskolu beidzējiem ir jāpieņem nopietns lēmums, jāizdara izvēle – kādu profesiju izvēlēties. Audriņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes ESF atbalstītā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētajā pasākumā “Topi par meistaru!” un apmeklēt apavu šūšanas darbnīcu Rēzeknē “Kristāla kurpīte”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2018
Audriņu pamatskolas skolēni iepazīstas ar viesu nama darbu
Saulainā maija dienā Audriņu pamatskolas 7.-9. klašu skolēni ieradās skaistā, sakoptā vietā, kas atrodas netālu no Rēzeknes, upes krastā blakus autoceļam A12, lai piedalītos Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes KAA projekta ietvaros organizētā pasākumā “Atver profesijas durvis!” viesu namā “ Zaļā sala”.
 Lasīt vairāk