Publicēts 28.12.2018
Atskats uz 2018. gadu
Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” partneriem 2018. gads ir bijis notikumiem pilns. No 3. maija, kad projekts tika uzsākts, līdz gada beigām paveiktas daudzas no ieplānotajām aktivitātēm, kopējā sadarbībā vienojot piecus Latvijas un divus Lietuvas partnerus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2018
Latvijas un Lietuvas partneru pārstāvji tiekas apmācībās
No 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notika Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācības, kurās piedalījās pārstāvji no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldības, Daugavpils pilsētas domes, Krāslavas novada domes, Panevežas pilsētas pašvaldības administrācijas un Visaginas pašvaldības administrācijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Notiks apmācības investīciju piesaistei
No 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notiks Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācību cikla "Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē" pirmā tikšanās. Projekta ietvaros paredzēta teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu, videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2018
Noticis pirmais projekta “Trans-form” pieredzes apmaiņas brauciens
Pirmais brauciens uz Čehiju jau noticis, tajā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita Arbidāne. Prāga izvēlēta kā postsociālisma valsts galvaspilsēta, kura, izmantojot ES struktūrfondu atbalstu, stiprinājusi zināšanas un pieredzi degradēto teritoriju sakārtošanā. Mācību vizītes dalībnieki tika iepazīstināti ar Prāgas pašvaldības pieredzi teritorijas plānošanas jomā, Prāgas plānošanas un attīstības institūta darba organizāciju un pilsētas degradēto teritoriju revitalizēšanas gaitu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2018
Pēc idejām uz Čehiju, Vāciju un Nīderlandi
Prāga, Berlīne un Eindhovena ir Eiropas pilsētas, uz kurām mācību vizītēs Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros dosies teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti, un citi, kuru darbs pašvaldībā saistīts ar teritoriju attīstības plānošanu. Braucienu mērķis ir pieredzēt degradēto teritoriju veiksmīgos atdzimšanas stāstus un tikties ar vietējām iestādēm, kas tos īsteno.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.10.2018
Pirmais projekta Trans-form periods noslēdzies
2018. gada 2. oktobrī noslēdzies Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” pirmais no četriem periodiem. Pirmo sešu mēnešu ietvaros Rēzeknes novadā uzsākta un gandrīz pabeigta pati apjomīgākā no projekta aktivitātēm – teritorijas revitalizācija Parka ielā 1, Lūznavā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2018
Uzsākts projekts teritoriju revitalizācijai – “TRANS-FORM”
Jūnija sākumā septiņu Latvijas un Lietuvas pašvaldību un organizāciju pārstāvju kopīgās tikšanās laikā tika atklāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts LLI-386 „Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb "TRANS-FORM”, kas tiks īstenots līdz 2020. gada aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2018
Informācija par projektu TRANS-FORM
 Lasīt vairāk