Publicēts 04.07.2018
Uzsākts projekts teritoriju revitalizācijai – “TRANS-FORM”
Jūnija sākumā septiņu Latvijas un Lietuvas pašvaldību un organizāciju pārstāvju kopīgās tikšanās laikā tika atklāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts LLI-386 „Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb "TRANS-FORM”, kas tiks īstenots līdz 2020. gada aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2018
Informācija par projektu TRANS-FORM
 Lasīt vairāk