Publicēts 13.11.2018
Noticis pirmais projekta “Trans-form” pieredzes apmaiņas brauciens
Pirmais brauciens uz Čehiju jau noticis, tajā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita Arbidāne. Prāga izvēlēta kā postsociālisma valsts galvaspilsēta, kura, izmantojot ES struktūrfondu atbalstu, stiprinājusi zināšanas un pieredzi degradēto teritoriju sakārtošanā. Mācību vizītes dalībnieki tika iepazīstināti ar Prāgas pašvaldības pieredzi teritorijas plānošanas jomā, Prāgas plānošanas un attīstības institūta darba organizāciju un pilsētas degradēto teritoriju revitalizēšanas gaitu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2018
Uzsākts projekts teritoriju revitalizācijai – “TRANS-FORM”
Jūnija sākumā septiņu Latvijas un Lietuvas pašvaldību un organizāciju pārstāvju kopīgās tikšanās laikā tika atklāts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts LLI-386 „Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb "TRANS-FORM”, kas tiks īstenots līdz 2020. gada aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.07.2018
Informācija par projektu TRANS-FORM
 Lasīt vairāk