Publicēts 24.03.2020
“Vienādas iespējas visiem” – Bērzgales kultūras nams tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām krēslu pacēlājs
Projekta ietvaros Bērzgales pagasta kultūras namā tika uzstādīts diagonālais ratiņkrēslu pacēlājs un iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2020
Bērzgalē īsteno projektu “Kultūra vieno gadsimtus”
Par projektā iegūto finansējumu tiks uzlabota kultūras nama materiāli tehniskā bāze: iegādāti stilizēti 19.gs- 20.gs mijas tērpi sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče”, digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde
Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Īstenots projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”
Pateicoties Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, Ilgas Marejevas vadītais deju kolektīvs “Fazira” mazākumtautību deju festivālā Feimaņos “Pavasara noskaņa” priecēja skatītājus tikko uzšūtos kaukāziešu tipa kostīmos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2020
Projekts “PuMPuRS” – atbalsts skolēniem nepamest mācības
Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura mērķis – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2020
Lūznavas pagasta teritoriju un dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana
Lūznavas pagastā tiks īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīts projekts “Kultūrvēstures un dabas mantojuma - Rāznas Nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.02.2020
Uzsākts sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts Rēzeknes novadā
2020. gada 20. februārī ir noslēgts līgums par Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” īstenošanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2020
Rēzeknes novadā uzsākts projekts “Sekojot inženiertehniskajām idejām”
26.- 27. februārī Rēzeknes novadā notiek projekta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" pārstāvju tikšanās. Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu – Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga)
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2020
Turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve
Projekta ietvaros paredzēta autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 2. posma Rēzeknes novada Kaunatas pagastā pārbūve.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2020
Muižas dejotājiem tapusi jauna jūgendstila tērpu kolekcija
Lūznavas muižas kadriļu deju grupa īstenojusi projektu “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” un pabeigusi darbu pie jaunu jūgendstila tērpu kolekcijas.
 Lasīt vairāk