Publicēts 28.12.2018
Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai ir iegādāti tautas tērpi
Biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Verēmu pamatskolu ir veiksmīgi realizējusi projektu, iegādājoties no biedrības „Ludzas amatnieks” 12 zēnu un 12 meiteņu tautas tērpu komplektus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2018
Tiskādu vidusskolas skolēni piedalās Erasmus+ projektā Rumānijā
Laika posmā no 4.decembra līdz 12.decembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta "ZWISCHEN DEN KULTUREN” ietvaros notika pirmā sadarbības partneru tikšanās Rumānijā. Četri Tiskādu vidusskolas skolēni - Valērija Ņemņaseva, Nensija Mazure, Veronika Klimova, Deniss Filatovs un skolotājas Olga Miseviča un Jeļena Bažanova piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā. Projekta īstenošanas darba valoda ir vācu valoda.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2018
Noslēdzies projekts “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2018
Īstenots projekts “Čigānu tērpu iegāde Griškānu pagasta vokālajam ansamblim “Čarger””.
Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros ir īstenots projekts "Čigānu tērpu iegāde Griškānu pagasta vokālajam ansamblim "Čarger" Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000052. Projekta īstenošanas rezultātā Griškānu pagasta vokālajam ansamblim "Čarger” ir iegādāti 10 sieviešu čigānu tērpu komplekti, par kopējo summu 4720 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit euro). Projekta publiskais finansējums ir 4248 EUR un Griškānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 472 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2018
Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss
Projektu konkurss notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 jeb “PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros biedrības katra iegūs 4600 eiro savas projekta idejas īstenošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2018
Īstenots ELFLA projekts “Barības virtuves pie kūts vienkāršotā atjaunošana par augļu pārstrādes ēku”
Projekta mērķis ir sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos; veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darbavietu radīšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2018
Noslēdzies projekts „Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai “Lūznava””
Lūznavas pagastā 2018. gada nogalē ir noslēdzies projekts, kura ideja "Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai „Lūznava”” (Nr.2017/AL15/4/AO19.22.02/20) tika iesniegta ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” programmā un veiksmīgi realizēta. Tautas tērpu izgatavošanas projekts tika atbalstīts 4500 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2018
Īstenots projekts „Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nama saglabāšana”
Puderevas vecticībnieku draudze ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. Nr.17-01-AL15-A019.2201-000017 ir veikusi Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama atjaunošanas darbus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2018
Īstenots ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”
Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai!” (Nr.17-01-AL15-A1019.2202-000045).
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!”
Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056). Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē.
 Lasīt vairāk