Publicēts 03.11.2017
Ir uzsākta Rēzeknes regiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” ELFLA projekta “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas” realizācija
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” aicina uz semināru ciklu
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.11.2017
Silmalas pagastā atjaunota Kruku pamatskolas ēka
Silmalas pagasta pārvalde no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 2. septembrim veica Kruķu pamatskolas ēkas atjaunošanas darbus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.11.2017
Jaunas idejas un iespaidi pēc Zemgales pašvaldību apmeklējuma
Lai iepazītos ar projektu realizāciju citos novados, 26.-27.oktobrī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki un pagastu pārstāvji devās kārtējā projektu pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgali- Jelgavas un Bauskas novadiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2017
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada 15. septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2017
Pabeigti F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” Izstāžu nama jumta atjaunošanas darbi
Pabeigts F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” Izstāžu nama jumta remonts. Tagad prieks par skaisto jumtu ne vien apmeklētājiem, bet arī darbiniekiem, kas var neuztraukties par ēkā izvietotās kolekcijas likteni
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Globālās izglītības pasākums Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta “Globālās skolas” ietvaros 20.oktobrī Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē notika nodarbība “Ciemos pie krievu tautas pasakas “Rācenis” personāžiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2017
Biedrība “Silmalieši” īstenoja tērpu iegādes projektu
No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim biedrība “Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu “Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei ”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000020.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2017
Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā
Atklāta pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā. Īpaša vērība tiek pievērsta četrām tautsaimniecības nozarēm, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2017
Jaunatnes inventāra iegādes projekta „Tūrisma inventārs jauniešu aktīvai un veselīgai atpūtai” īstenošana Tiskādu vidusskolā
Projekta ietvaros Tiskādu vidusskolā iegādāts tūrisma inventārs, kas ļāva jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku un iepazīt iecienītus tūrisma objektus Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk