Publicēts 22.05.2020
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta aktualitātes
Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2020
Darbīgās ģimenes projektā “Darbīgās kopienas”
Īstenojot projekta “Darbīgās kopienas” ieceres, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pedagogu kolektīvs ir atklājis milzum daudz resursu, kurus lietpratīgi izmantojot, iespējams padarīt izglītības procesu aizraujošu un bērniem saistošu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.04.2020
Ilzeskalnā izveidota silto smilšu istaba
Realizējot projektu ir radīts līdz šim Ilzeskalna pagastā nebijis jauninājums - silto smilšu istaba. Projekta mērķauditorija -Ilzeskalna pagastā un visā VRG teritorijā dzīvojošās sociāli mazaizsargātās personas (bērni un bērni ar īpašām vajadzībām, jau no viena mēneša vecuma). Jauninājuma ieviešana sekmēs iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, papildinās sociālo pakalpojumu klāstu un nodrošinās to pieejamību mazaizsargātām personām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Lūznavas muižā atdzims senā smēde
Rēzeknes novada pašvaldība ir iecerējusi kultūrvēsturiskā objekta - Lūznavas muižas smēdes - atjaunošanu, iesaistoties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. G. projektā LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” (akronīms Crafts (Amatniecība)). Lūznavas muižas kompleksa smēdes atjaunošanas mērķis ir pasargāt ēkas konstrukcijas no tālākas degradācijas un radīt ēkā saimnieciskās darbības veikšanai piemērotus apstākļus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2020
Rēzeknes novadā pašvaldības ceļu stāvoklis uzlabojas
2020. gada aprīļa mēnesī Rēzeknes novada pašvaldība gatavojas iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par pieciem projekta Nr. 18-01-A00702-000006 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” ceļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2020
Sadarbībā ar NVA muižā izveidota jauna darbavieta klientu apkalpošanas operatoram
Marta sākumā Lūznavas muiža, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un biedrību “ESTO” noslēdza līgumu par jauna projekta īstenošanas uzsākšanu, kurš paredz muižā nodrošināt jaunu darbavietu klientu apkalpošanas operatoram.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2020
Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes novada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) projekts „Darbīgās kopienas” un projekta sadarbības partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība Latvijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2020
Lūznavas muiža veido sadarbību iekļaujošu projektu partnerorganizāciju tikšanās pasākumā Slovēnijā
Balstoties uz Lūznavas muižas pieredzi, rīkojot iedvesmas un izglītojošus pasākumus cilvēkiem ar ierobežotām iespējām un sadarbību ar sociālajiem uzņēmējiem, februāra beigās Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne piedalījās iekļaujošu projektu īstenošanas un iespējamo sadarbības partnerorganizāciju satikšanās pasākumā Slovēnijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Dricānos izveidota Iepakošanas darbnīca
Projekta mērķis ir izveidot izglītojošu vidi, kurā radīti priekšnosacījumi tam, lai veicinātu sabiedrības zināšanas un praktisku izpratni par preču iepakošanas veidiem, izmantojamiem materiāliem, to kaitīgumu/nekaitīgumu cilvēka veselībai, ekoloģisko aspektu, kā arī iepakojuma un tā dizaina lomu komunikācijā starp produkta ražotāju un patērētāju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2020
Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ierīkota Sajūtu istaba
Projekta mērķis ir izveidot sajūtu istabu Rēzeknes novada bērniem nodarbībām silto smilšu iekārtā un gaismas terapijā.
 Lasīt vairāk