Publicēts 21.10.2020
Kaunatā realizēts projekts “Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā. Projekta ietvaros tika veikta rekonstrukcija Kaunatas pagasta Ģimenes ārstu prakses vietā. Tika nobetonēts lievenis, izbūvēts panduss, uzstādītas margas, ierīkots grīdas segums no neslīdoša materiāla, pielāgotas tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nomainīti durvju bloki piekļūšanai ģimenes ārstiem cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu ratiņiem. Tika labiekārtota teritorija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.10.2020
Sporto visi!
Čornajas pagasta jauniešu centrs “HORIZONTS” realizēja “Rāznas nacionālā parka biedrības” finansēto inventāra projektu “Sporto visi!”. Projekta ietvaros tika iegādāti astoņi badmintona komplekti ar tīklu un līnijām, kā arī 16 nūjošanas nūjas. Projekta mērķis ir popularizēt aktīvu brīvā laika pavadīšanu visām vecuma grupām ar distancēšanās iespējām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.10.2020
Griškānu pagastā tiek realizēti jauniešu inventāra iegādes un “Rāznas nacionālā parka biedrības” projekti
Lai veicinātu jauniešu iesaisti lietderīgā laika pavadīšanā un sporta aktivitātēs, uzlabojot fizisko sagatavotību un veselību, Griškānu pagastā tika realizēti divi projekti Inline hokeja ekipējuma iegādei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.10.2020
“PuMPuRS” aktivitātes Kaunatas vidusskolā
Skola ieņem nozīmīgu lomu skolēnu dzīvē, bet arī apkārtējā vide ietekmē motivāciju, attieksmi, noskaņojumu. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, saīsinājumā “PuMPuRS” aktivitātes. Tās gan sniedz iespēju papildus saņemt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem, gan atbalsta dažādas jauniešu NVO aktivitātes, lai sniegtu papildus motivāciju skolas gaitās. Biedrība “Ezerrieksts2012” bija iesniegusi projektu "Zini.Proti.Dari!" , kas tika atbalstīts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2020
Īstenots projekts “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā”
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” realizēja projektu “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” (Nr.19-01-AL15A019.2203000005) Projekta ietvaros Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes telpās tika uzstādīta silto smilšu iekārta ar aprīkojumu un sagatavoti 5 (pieci) speciālisti nodarbību vadīšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2020
Pabeigts Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu projekts
2020. gada 14. jūlijā tika pabeigts un 16. septembrī nodots ekspluatācijā arī sestais projektā ietvertais autoceļš - Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 1,25 km 1. kārta Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2020
Realizēts projekts “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija”
Rēzeknes novada Dricānu pagastā Dricānu kultūras namā ir realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000002 “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija".
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2020
Nautrēnu sporta hallei – kultūras namam jauni logi
Realizētais projekts dod iespēju nodrošināt Nautrēnu sporta halles – KN kvalitatīvāku un ekonomiskāku darbību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2020
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība (RRLSB) „Sidrabrasa” īstenos projektu ”Zini un dari”
Projektā aicinātas piedalīties Rēzeknes un Viļānu novadu sievietes, kuras ir skārusi dīkstāve, bezdarbs vai citas sadzīves problēmas Covid-19 izolācijas periodā. Projekta aktivitātes notiks mācību centra "Austrumi" telpās Nikodema Rancāna ielā Nr. 37, Rēzeknē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2020
Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē
2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.
 Lasīt vairāk