Publicēts 02.05.2018
Biedrība „Lādiņš” uzsāk projekta „Deju pinu latvju tautas vainagā” realizāciju
Biedrība „Lādiņš” ir uzsākusi realizēt projektu „Deju pinu latvju tautas vainagā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2018
Stoļerovas pagasta folkloras kopas “Uobuleiši” dalībnieki lepojas ar jauniem tautastērpiem
Lai stiprinātu un spēcīgāk atklātu tautu tērpa cēlumu un lepnumu to valkājot, Stoļerovas pagasta biedrībā “Tauriņi' tiek īstenots projekts “Spēks, kustība, radošums tautasdziesmā”, kas apstiprināts un atbalstīts ar Nr.17-01-AL15-A019.2202- 000029 vietējā rīcības grupā biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.04.2018
Bērzgalē tiks ierīkota uzbrauktuve iekļūšanai feldšerpunkta telpās
Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2018
Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā pieejamas mācības 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 38 Latvijas pilsētās un novados.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” – jauni tērpi un apavi
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Bērzgalē tiks īstenots LEADER programmas projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”
Aprīlī tika saņemts lēmums par atbalstu ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projektam, kuram nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Tiks īstenots projekts „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen””
No 2012. gada biedrība „Sporta klubs „Magnen”” aktīvi veicina dažādu sporta veidu popularizēšanu un attīstību Rēzeknes novadā, organizējot un atbalstot sporta pasākumus Latvijas un starptautiskā mērogā, aicinot ikvienam vēlmi būt fiziski aktīvam un dzīvot veselīgu dzīvesveidu
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Uzsākta projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” realizācija
2004.gadā Verēmu pamatskolā tika atjaunota tautas deju tradīcija ar mērķi dot iespēju Verēmu pamatskolas skolēnam apgūt prasmes kustību un deju jomā, nepieciešamās iemaņas kolektīvajā dejošanā, skatuves kultūrā un tautas tērpa valkāšanā, piedalīties skolas, pagasta, novada, reģiona rīkotajos pasākumos, skatēs, festivālos. Verēmu pamatskolas skolēnos tiek veicināta interese par dejas mākslu, mūziku, Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību, Dziesmu un deju svētkiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Sakstagala pagasta projekts “Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide”
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un uzsākta projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000062 „ Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide” īstenošana, kas tika atbalstīts „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 4. kārtas konkursā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Ir uzsākta projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” realizācija
Uzsākta projekta aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” realizācija. Veicot aptauju un saņemot atbalsta vēstules no Rēzeknes novada sporta klubiem, biedrībām un sporta veidu komandām, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola pārliecinājās, ka sen lolotā ideja, izveidot medicīnisko kabinetu ar speciālo aparatūru, kas nodrošinātu papildus veselības profilaktiskās pārbaudes novada sportistiem, kuri trenējas un startē paaugstinātās fiziskās slodzes režīmā – kļuva iespējama,
 Lasīt vairāk