Publicēts 07.11.2017
Noslēdzies Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošanas projekts
Noslēgusies projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” realizācija
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2017
Realizēts ELFLA projekts “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014 “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2017
Realizēts ELFLA projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
Feimaņos realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000009.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Ir uzsākta Rēzeknes regiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” ELFLA projekta “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas” realizācija
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” aicina uz semināru ciklu
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.11.2017
Silmalas pagastā atjaunota Kruku pamatskolas ēka
Silmalas pagasta pārvalde no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 2. septembrim veica Kruķu pamatskolas ēkas atjaunošanas darbus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.11.2017
Jaunas idejas un iespaidi pēc Zemgales pašvaldību apmeklējuma
Lai iepazītos ar projektu realizāciju citos novados, 26.-27.oktobrī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki un pagastu pārstāvji devās kārtējā projektu pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgali- Jelgavas un Bauskas novadiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2017
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada 15. septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2017
Pabeigti F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” Izstāžu nama jumta atjaunošanas darbi
Pabeigts F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” Izstāžu nama jumta remonts. Tagad prieks par skaisto jumtu ne vien apmeklētājiem, bet arī darbiniekiem, kas var neuztraukties par ēkā izvietotās kolekcijas likteni
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Globālās izglītības pasākums Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta “Globālās skolas” ietvaros 20.oktobrī Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē notika nodarbība “Ciemos pie krievu tautas pasakas “Rācenis” personāžiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk