Publicēts 17.10.2017
Jaunatnes inventāra iegādes projekta „Tūrisma inventārs jauniešu aktīvai un veselīgai atpūtai” īstenošana Tiskādu vidusskolā
Projekta ietvaros Tiskādu vidusskolā iegādāts tūrisma inventārs, kas ļāva jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku un iepazīt iecienītus tūrisma objektus Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2017
Tiks uzlaboti uzņēmējiem nozīmīgi ceļi Rēzeknes novadā
Kopš 2017. gada 18. septembra ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partnere un projektā laikā veiks novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.10.2017
Nautrēnu pagasta sporta hallei-kultūras namam iegādāti jauni krēsli
Nautrēnu pagasta pārvalde 2017.gadā realizēja projektu “Krēslu iegāde Nautrēnu pagasta sporta hallei-kultūras namam” . Projekta ietvaros tika iegādāti 300 jauni krēsli sporta halles-kultūras nama vajadzībām. Krēsli ir daudzfunkcionāli, ar iespēju tos izmantot dažādi kombinējot, pielāgojot katra atsevišķa pasākuma norises vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Makašānos uzsākta inline hokeja laukuma izveide
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta brīnišķīga projekta īstenošana – inline hokeja laukuma pamatnes izbūve. Topošajā laukumā projekta realizācijas gaitā paredzēts izveidot līdz šim gan Rēzeknes novada, gan Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu - inline hokeja laukumu un iegādāties aprīkojumu inline hokejam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2017
Starptautiska projekta ietvaros mākslinieks no Francijas meklē bagātības Lūznavas muižā
28.septembrī Lūznavas muižā ar savu veikumu iepazīstināja Francijas mākslinieks Francijas Žaks Lopezs, kurš rada mūsdienu mākslu, izmantojot vecus priekšmetus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2017
Ozolaines pagastā realizēti divi jaunatnes projekti – “OzOlimpiskās ūdens spēles” un inventāra iegādes projekts
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajiem jaunatnes iniciatīvu un inventāra projektiem, Ozolaines pagastā tika realizēti divi projekti kopsummā par 970 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2017
Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2017
“Pušas biedrība” saņem atbalstu sporta inventāra iegādei
Pateicoties dalībai Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem 2017. gadā, “Pušas biedrība” saņēmusi 400.00 euro. Projekta „Sporto aktīvi” ietvaros tiks iegādāts sporta inventārs (3 bumbas – volejbola, basketbola, futbola, pumpis, 2 basketbola stīpas ar tīklu, pludmales volejbola komplekts, futbola vārti). Tas ļaus veicināt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.09.2017
Informatīvs seminārs LEADER projektu iesniedzējiem
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 2017. gada 5. oktobrī plkst. 14.00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) organizē informatīvu semināru par LEADER projektu konkursa 4. kārtu. Pieteikšanās semināram līdz 4. oktobrim, rakstot uz e-pastu info@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr. 64607183.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2017
Rēzeknes novada pašvaldība īstenojusi projektu „Zivju resursu aizsardzība un uzraudzība Lubāna mitrājā”
2017. gada 9. jūnija Zivju fonda padomes sēdē tika atbalstīts projekts „Zivju resursu aizsardzība un uzraudzība Lubāna mitrājā” par kopējo summu EUR 6590 (attiecīgi Zivju fonda finansējums EUR 4710,00, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1830,00 un biedrības “Lubāna vilnis” līdzfinansējums 50,00 EUR).
 Lasīt vairāk